Veridyen - Web Hosting, Domain ve Sunucu Hizmetleri

  • 2022-01-06Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
Veridyen - Web Hosting, Domain ve Sunucu Hizmetleri
  • Indirizzo Web:www.veridyen.com
  • IP del server:104.26.11.139
  • Descrizione del sito:Veridyen, limitsiz web hosting, domain sorgulama ve kayıt, reseller hosting, ssl ve sunucu hizmetlerini en uygun fiyat ve yüksek performans garantisiyle sağlar.

nome del dominio:www.veridyen.comValutazione

di 5000~500000

nome del dominio:www.veridyen.comflusso

484

nome del dominio:www.veridyen.comBene o male

Aspetto Longchang. Calamità nascosta La buona fortuna porta il male

sito web:Veridyen - Web Hosting, Domain ve Sunucu HizmetleriPesi

3

sito web:Veridyen - Web Hosting, Domain ve Sunucu HizmetleriIP

104.26.11.139

sito web:Veridyen - Web Hosting, Domain ve Sunucu Hizmetlerisoddisfare

Veridyen-WebHosting,DomainveSunucuHizmetleri{"@context":"schema.org","@type":"LocalBusiness","name":"Veridyen","ime":"/templates/veridyenv2/assets/imes/veridyen-logo-alt.png","@id":"","url":"","telephone":"+2222","address":{"@type":"PostalAddress","streetAddress":"Bayraklı,MankuyuMahallesi,274SokakNo:1/1,Kat:6Daire:14","addressLocality":"İzmir","postalCode":"","addressCountry":"TR"},"geo":{"@type":"GeoCoordinates","latitude":38.,"longitude":27.},"openingHoursSpecification":{"@type":"OpeningHoursSpecification","dayOfWeek":["Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday","Sunday"],"opens":"00:00","closes":"23:59"},"sameAs":["/veridyen","twitter.com/veridyen","/veridyen/","/company/veridyen/about/"]}window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','UA--1');window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','AW-2');(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':newDate().getTime(),event:'gtm.js'});varf=d.getElementsByTName(s)[0],j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src='/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer','GTM-MDH4TDF');BlogBilgiBankası08508852222DestekMüşteriGirişiSepetDomainDomainSorgulamaEkonomikfiyatlarvedilediğinizuzantıyladomaintesciliyapın.DomainTransferDomainlerinizibizetransferedin,domainlerinizidahaiyiyönetin.TürkçeDomainProjeniziçinTürkçekarakterlidomainkaydedin,farkyaratın.DomainFiyatlarıDomainProsedürleri.TRGerekliBelgelerWhoisSorgulamaHostingİndirim%50'evaranindirimlerWebHostingPerformanslıvelimitsizwebhostinghizmetlerinikeşfedin.EkonomikFiyatlarUcuzHostingEnuygunfiyatlıhostinghizmetlerinikeşfedin.11AyÖde,12AyKullancPanelBayiHostingcPanelBayiHostingilesitesayınızkadarödeyin.WindowsHostingKurumsalHostingPremiumHostingÖzelHostingTransferÜcretsizWordPressİndirimE-PostaYakındaSunucuStoklarYenilendi!BulutSunucuVMwareESXialtyapısındakiVDSçözümlerimiziinceleyin.KiralıkSunucuStoklarYenilendi!Özelleştirilebilirdedicatedserverhizmetlerimizikeşfedin.SunucuBarındırmaCo-Locationhizmetlerimizilemaliyetleriniziazaltın.SSLMüşteriGirişiSepetimDomainDomainSorgulamaDomainTransferTürkçeDomainHostingWebHostingWindowsHostingUcuzHostingWordPressHostingKurumsalHostingPremiumHostingcPanelBayiHostingHostingTransferSunucuBulutSunucuKiralıkSunucuSunucuBarındırmaVeriYedeklemeSSLVeridyenBilgiBankasıBlogHakkımızdaİletişimResmiBilgilerDuyurularKVKKAydınlatmaMetniVeridyenDestekVeridyen'iAraAklınızdakioharikadomainikaydedinprojeniziçinhemeneşsizbirdomainseçin.DomainSorgulama|DomainTransfer|TürkçeDomain|WhoisSorgulama.com178.28₺.net222.89₺.org222.89₺.info297.25₺.biz291.68₺.xyz185.71₺.blog427.38₺.site157.83₺Projeniziçinbirwebhostinghizmetiseçintemelseviyedeihtiyaçlarınıziçinbelirlemişolduğumuzwebhostinghizmetlerimizegözatın.webGama19.99₺12.99₺AYLIKSatınAl1SiteBarındırma5GBDiskAlanıÖlçülmeyenTrafik1vCoreCPU2GBRAMInodeLimiti30MB/snI/OLimitiwpStarter22.99₺14.99₺AYLIKSatınAl1SiteBarındırma5GBDiskAlanıÖlçülmeyenTrafik1vCoreCPU2GBRAMInodeLimiti40MB/snI/OLimitikobiBronz41.99₺27.99₺AYLIKSatınAl1SiteBarındırma10GBDiskAlanıÖlçülmeyenTrafik1vCoreCPU2GBRAMInodeLimiti40MB/snI/OLimiticpBayi-1067.99₺62.32₺AYLIKSatınAl10SiteBarındırmaÖlçülmeyenDiskAlanıÖlçülmeyenTrafik2vCoreCPU2GBRAMInodeLimiti20MB/snI/OLimitiWebHostingAradığınızperformanslıvelimitsizwebhostinghizmetiiçinVeridyen'itercihedin.ProfesyonelEkip11yılıaşkındeneyimimizlesizlerehizmetvermekteyiz.2016yılındahizmVeridyen - Web Hosting, Domain ve Sunucu HizmetlerietvermeyebaşlayanVeridyen,bünyesindeuzuncayıllarbusektördehizmetveemekvermişuzmanbirekipbulundurmaktadır.Herhangibirriskyönetimikonusundawebsitelerinizveuygulamalarınızgüvenilirellerde.7/24TeknikDestekGününherhangibirsaatisizleriçinburadayız.Müşterimemnuniyetiveprofesyonelteknikdestekbizimbirinciönceliklerimizarasındadır.Gününherhangibirsaatiihtiyacınızolduğuherandadestekbiletioluşturarakuzman,güleryüzlüveeğitimliteknikdeknikdestekekibimizeulaşabilir,sorularınızınyanıtlarınıalabilirvehizmetinizilealakalıtekniksorunlardabizegüvenebilirsiniz.GüçlüAltyapıPerformanslısunucularımızilerakibinizinbiradımönündeolun.Herdaimgelişenteknolojiyitakipederek,gerekdonanımsalgerekyazılımsaltümaksiyonları,müşterilerimizeherhangibirbdelyansıtmadanalmaktayız.Websitelerinizveuygulamalarınızbizimlebirlikterakibinizinbiradımönünde.EkonomikFiyatlarFiyat/PerformansgarantisiVeridyen,sağladığıtümhizmetlerefiyat/performansgarantisiniverir.Müşterilerimizinbütçeleriniaşmayacak,piyasakoşullarınaveartandövizkurunarağmenwebsitesibarındırmamaliyetlerinizienuygunfiyatlarla,güncelvegüçlüdonanımaltyapısıylasağlamayadevamediyor.NedenVeridyenMüşterilerimizVeridyenhakkındanedüşünüyor?KaliteliTeknikDestekTürkiye'debilinençoğuhostingfirmasıylaçalışmafırsatıbuldum.Hepsininiyivekötüyanlarıbulunuyordu.FakatVeridyen'de1+yıldırkullandığımsunucuhizmetininiyiyanlarınınyanındahenüzkötüdiyebileceğimtekyönüdahiolmadı.Özellikledestekkonusundaçokkalitelihizmetveriliyor.MusaSAĞLAMEsporGazetesi-KurucuHızlıveAnındaÇözümünAdıVeridyen10seneyiaşkındırsektördehizmetverenbirfirmaolarakbirçokhostingfirmasıileçalıştıkvemaalesefkötütecrübelerimizoldu.HizmetsektörününgetirdiğihızvememnuniyetçokönemlivebunuVeridyenfirmasıkalitesi,teknikdanışmanlarıvehızıileçokiyişekildekarşılıyor.Şuandayaklaşık1000eyakınwebsitemizVeridyenfirmasınaemanet.Veridyenveekibineteşekkürler.MehmetSÖZCÜBijitalAjans-KurucuOrtakVeridyenileçalıştığımiçinmutluyumİşimgereğibugünekadarbirçokhostingfirmasıylaçalıştım.Sunucumaliyetiyurtdışındadahaekonomikolduğuiçingenellikleyurtdışınıtercihediyordum.Ancakdestekaçısındanyeterlihizmetibulamadığımicinyerlifirmaarayışınagirdim.AçıldığıgündenbuyanaVeridyenileçalışmaktanmutlulukduyuyorum.Sürekligüncelledikleriteknolojileriveherdaimsizeyardımcıolanteknikdesteğingüleryüzünübaşkahiçbirfirmadabulamadım.Ülkemizinboylebiraçığınıkapattıklarıiçinkendilerineteşekkürüborçbilirim.AlicanBaşakYazılımMühendisiFiyatveperformansaçısındaneniyisi8yıldıre-ticaretsiteyöneticisiolarakpiyasadabilinenbirçokhostingfirmasıileçalıştım.Firmalarınbazılarıile3-6ve12aylıkpaketlersatınaldık.Hiçbirinde12’denfazlasitelerimibarındıramadım.Çünkübirhostingfirmasındanbeklentimizsitelerimizinhiçbirzamankesintiyeuğramamasıydı.İhtiyaçlarımızıkarşılayanpaketleredeçokyüksekfiyatlaristediler.BirsüredirsiVeridyen - Web Hosting, Domain ve Sunucu HizmetleritelerimVeridyen’devefiyatperformansaçısındaneniyisiolduğunusöyleyebilirim.Özellikleteknikekibinyardımseverliğive7/24hizmetsunmalarıgerçektenmükemmel.RecepAycanDeriza-KurucuOrtakVeridyenkalitesivehızındabaşkabiryeryok13yıldırsektörüniçindeolmamıngetirdiğitecrübeninyanındaTürkiye'deinternetbarındırmasıanlamındaişiniyapandüzgünfirmasayısıazlığısebebiyle,verilenkalitesizhizmethembizihemdeçalıştığımmüşterilerimiüzmüştür.Bugünekadar300'denfazlaprojeiçinbarındırmahizmetineihtiyaçduydukfakatVeridyenkalitesinde,hızındabiryerbulamadım.Uygunfiyatakalitelihizmetalmakiçinendoğruyerdeolduğunuzdaneminolabilirsiniz.AlperTungaAkkuşDonanımHaber-BilgisayarMühendisi,EditörGününhersaatidestekYaklaşık10yıllıkinternetgeçmişimdeyerliyabancıbirçokhostingfirmasıileçalıştım.Yabancıfirmalarabirtürlüderdinizianlatamıyorsunuz.Yerlifirmalardaiseçokfazlahayalkırıklığınauğradım.Veridyenileçalışmayabaşladıktansonrainanınbirdahahiçbirfirmaileçalışmayıdüşünmeyeceksiniz.Güçlüaltyapısıvegelişmişkullanıcıpaneliylediğerfirmalarilearasındaciddifarkolduğunuçalışmayabaşladığınızdaçokdahaiyianlayacaksınız.Gününhersaatindeanındailetişimegeçebiliyorsunuzveherseferindekarşınızdabirmuhatapbulabiliyorsunuz.TümVeridyenekibineçokteşekkürederim.FatihAycanHodore-YöneticiBirtelefonuzağınızdayız!Sizeenuygunhostingyadasunucuçözümünübirliktebulalım.0(850)8852222DestekBildirimi[email160;protected]HostingWebHostingWindowsHostingWordPressHostingUcuzHostingcPanelBayiHostingKurumsalHostingPremiumHostingÖzelÇözümlerHostingTransferSSLSertifikasıVeriYedeklemeSunucuBulutSunucuKiralıkSunucuSunucuBarındırmaSLASSSBilgiBankasıDomainNedir?HostingNedir?SunucuNedir?SSLNedir?WordpressNedir?DomainDomainSorgulamaDomainTescilDomainYenilemeDomainTransferDomainFiyatlarıDomainProsedürleriTürkçeDomain.TRDomainWhoisSorgulamaSözleşmelerDestekYükümlülükleriGVeridyen - Web Hosting, Domain ve Sunucu HizmetlerienelHizmetŞartlarıGenelHizmetSözleşmesiKVKKAydınlatmaMetniİptalveİadeKoşullarıVeridyenHakkımızdaİletişimResmiBilgilerDuyurularTeknikAltyapıReferanslarVeridyen©2016-2022|Tümhaklarısaklıdır.Sitemizdekitümfiyatlara%18KDVdahildeğildir.$(document).ready(function(){$('#domainailabilityCheckForm').submit(asyncfunction(e){e.preventDefault();awaitdomainRegister(e.target.id,e.target.id+'Button','domainSearchResults');returntrue;});$('#domainailabilityCheckForm2').submit(asyncfunction(e){e.preventDefault();awaitdomainRegister(e.target.id,e.target.id+'Button','domainSearchResults');returntrue;});});varTawk_API=Tawk_API||{},Tawk_LoadStart=newDate();(function(){vars1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTName("script")[0];s1.async=true;s1.src='embed.tawk.to/57aa42b537f9bfc02fc/1dnp3l7au';s1.charset='UTF-8';s1.setAttribute('crossorigin','*');s0.parentNode.insertBefore(s1,s0);})();

Posto:Veridyen - Web Hosting, Domain ve Sunucu Hizmetlerirapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato