მთავარი - კვირის პალიტრა

  • 2022-01-06Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
მთავარი - კვირის პალიტრა
  • Indirizzo Web:kvirispalitra.ge
  • IP del server:85.117.34.13
  • Descrizione del sito:

nome del dominio:kvirispalitra.geValutazione

di 500~20000

nome del dominio:kvirispalitra.geflusso

428

nome del dominio:kvirispalitra.geBene o male

Il numero di Zhongji. Avanzare e ritirarsi conservatore Ji

sito web:მთავარი - კვირის პალიტრაPesi

2

sito web:მთავარი - კვირის პალიტრაIP

85.117.34.13

sito web:მთავარი - კვირის პალიტრაsoddisfare

მთავარი-კვირისპალიტრაwindow.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','UA--4');(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':newDate().getTime(),event:'gtm.js'});varf=d.getElementsByTName(s)[0],j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src='/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer','GTM-PCQG43F');/*(c)AdOcean2003-2021*/if(typeofado!=="object"){ado={};ado.config=ado.preview=ado.placement=ado.master=ado.sle=function(){};}ado.config({mode:"new",xml:false,consent:true,characterEncoding:true});ado.preview({enabled:true});/*(c)AdOcean2003-2021,MASTER:Advertline.:zones*/constadokey='bd3r.wOjiGcwzOL9uFO2dROMsAmKaoLujr2gXLJGW1j.A7'ado.master({id:adokey,server:'advertlinege.adocean.pl'});(function(){constvast_xml_url="advertlinege.adocean.pl/ad.xml?id=cwKW6Lpokuosdra5azYLtDL5PNhaDX.SBwtfEa8Xnwn.f7"window.ADLIST=[{roll:"preRoll",vastT:vast_xml_url,options:{t:"preroll",index:0,},},{roll:"midRoll",timer:8,vastT:vast_xml_url,options:{t:"overlay",index:0,},},{roll:"midRoll",timer:41,vastT:vast_xml_url,options:{t:"overlay",index:0,},},{roll:"midRoll",timer:75,vastT:vast_xml_url,options:{t:"overlay",index:0,},},]})().amindi-button{position:relative;margin-bottom:16px;}.amindi-button.side-button-text{font-family:'dejusans-caps';font-size:16px;color:#ffffff;font-weight:bმთავარი - კვირის პალიტრაold;line-height:54px;letter-spacing:0.5px;position:absolute;top:0;bottom:0;left:42%;}.amindi-button.side-button-text_in{height:48px;}.amindi-button.side-button-text_in::first-letter{font-size:30px;color:#ffdb1d;}.amindi-button.side-button-textspan{font-size:12px;letter-spacing:0;}.amindi-button.side-button-bg{height:48px;background-color:#023a77;margin:0auto;border-radius:6px;background:url(amindi.ge/static/img/header-logo.png)no-repeat20%center/66px#023a77;}window.addEventListener('DOMContentLoaded',()=>{constdrawAmindi=()=>{consttarget=document.querySelector(".right-col>div");constamindi_container=document.createElement("div");amindi_container.className="amindi-button";amindi_container.innerHTML=`ამინდივრცლად`;if(target&&screen.width>=768){target.parentNode.insertBefore(amindi_container,target);}}setTimeout(()=>{drawAmindi();},500);});div[data-server-rendered]{display:none;}.loader{bottom:0;position:absolute;left:0;right:0;margin:auto;top:0;}window.CONST=Object.freeze({media_url:"/media/",static_url:"/static/",now:"2022-06-29T19:23:24+0400",nowStamp:"64",csrfmiddlewaretoken:"9aLFhIOrRoeE35t2Iu2V5gtoLjpHhWHv1ZTiKjJYhzYn67BUeHLpSxmQFU3r7Iap"})მთავარი-კვირისპალიტრაconstrss=``;let_isHome=true;window.addEventListener("DOMContentLoaded",()=>{setTimeout(()=>{constrss_target=document.querySelector(".sportall_rss");if(rss_target)rss_target.innerHTML=rss;},2000)});window.addEventListener('route-change',()=>{_isHome=false;setTimeout(()=>{constrss_target=document.querySelector(".sportall_rss");console.log("rss_target",rss_target)if(rss_target)rss_target.innerHTML=rss;},2000)})window.ado_count=0window.addEventListener('route-change',function(e){console.log("->ROUTECHANGED")letado_master_key;try{if(ado.მთავარი - კვირის პალიტრაmasterSles){console.log("-->masterSlesFOUND")ado_master_key=Object.keys(ado.masterSles)[0];if(ado_master_key){ado.refresh(ado_master_key);window.ado_count+=1;console.log("--->ado_master_keyFOUND",window.ado_count);}}else{console.log("-ado.masterSlesNOTFOUND")}}catch(e){console.warn(e);}});window.addEventListener("dcomponent-footer-mounted",()=>{setTimeout(function(){lettopge=document.querySelector('#top-ge-counter-container')letcounter_d=document.querySelector("#footer_topge");if(counter_d&&topge){counter_d.appendChild(topge)}},2000)})(function(h,o,t,j,a,r){h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)};h._hjSettings={hjid:,hjsv:6};a=o.getElementsByTName('head')[0];r=o.createElement('script');r.async=1;r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv;a.appendChild(r);})(window,document,'static.hotjar.com/c/hotjar-','მთავარი - კვირის პალიტრა.js?sv=');document.addEventListener('DOMContentLoaded',(event)=>{setTimeout(()=>{initQuiz();},3000);});window.addEventListener('route-change',function(e){setTimeout(()=>{initQuiz(true);},1000);});

Posto:მთავარი - კვირის პალიტრაrapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato