ZHMS

  • 2022-01-06Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
ZHMS
  • Indirizzo Web:www.meteo.co.me
  • IP del server:195.66.163.23
  • Descrizione del sito:

nome del dominio:www.meteo.co.meValutazione

di 5000~500000

nome del dominio:www.meteo.co.meflusso

11

nome del dominio:www.meteo.co.meBene o male

Questo numero è malvagio. Elefante fallimentare Feroce

sito web:ZHMSPesi

6

sito web:ZHMSIP

195.66.163.23

sito web:ZHMSsoddisfare

ZHMS Početna Aktuelnosti Publikacije Onama Kontakt Forum English ZodzahidrometeorologijuiseizmologijuZHMSCG Vrijeme Analizavremena MjerenjaiosmatranjaAutomatskamjerenjaPodacizakorisnike Prognozavremena ZvaničnaprognozaRačunarskaprognozaMeteogramiNumeričkimodeli Upozorenja PoslednjeupozorenjezaCGPoslednjeupozorenjenaciklone Meteorologija Klimatologija KarakteristikeKlimatskenormaleProsjeciiekstremiPraćenjeiocjena Sezonskiizglediklime IzgledizazimuIzgledizaljeto Klimatskepromjene Promjene,varijabilnost,...NacionalnakomunikacijaIPCCRadoviiizvjestaji Monitoringsuše MaparanjivostiSPIindeksIzvještaji rometeorologZHMSija TemperaturatlarometeorološkibiltenFenologija Biometeorologija ToplotniindeksIndeksrashlađivanja Hidrologija Površinskevode OpšteinformacijeSlivimreža Podzemnevode OpšteinformacijeSlivimreža Aktivnosti ProjektiIzvještaji Ekologija Voda ProgramipokazateljiIzvještaji Vazduh MrežaiparametriEMEPprogramAktivnostiiizvještajiDepozicijaaerosola Vanrednamjerenja VazduhVoda Hidrografija Hidrografija OhidrografijiHidrografskaoprema Kartografija PapirnenautičkekarteE-nigacijskekarte Okeanografija OokeanografijiMorskemijeneStrujeitalasi Seizmologija AkvizicijaVirtuelnamrežaPosljednjizemljotresi Petak,12.8.2022.Temperaturamorau14h(°C):Herceg-Novi24,Ulcinj23,Bar24,Budva24,Petrovac24 Podgorica SubotaSub max/min 28/22 °C NedjeljaNed max/min 31/20 °C PonedjeljakPon max/min 32/21 °C 9655;Prognozavremena:Subota,13.gust2022. Detaljnije 9655;Meteoalarm Petak,12.08.2022. varbgGreen="#78ff47"; varbgYellow="#fbff79"; varbgOrange="#ffb23b"; varbgRed="#ff5047"; document.getElementById("D1-001-thunderstorm").setAttribute("class","active");document.getElementsByClassName("D1-poly_ME001")[0].style.fill=bgYellow;document.getElementById("D1-002-thunderstorm").setAttribute("class","active");document.getElementsByClassName("D1-poly_ME002")[0].style.fill=bgYellow;document.getElementById("D1-003-thunderstorm").setAttribute("class","active");document.getElementsByClassName("D1-poly_ME003")[0].style.fill=bgYellow;document.getElementById("D1-003-high-temperature").setAttribute("class","active");document.getElementsByClassName("D1-poly_ME003")[0].style.fill=bgYellow;document.getElementById("D1-003-forest-fire").setAttribute("class","active");document.getElementsByClassName("D1-poly_ME003")[0].style.fill=bgYellow; Vidimeteoalarmzadanasisjutra 9655;Posljednjizemljotres Pođinaseismo.co.me Trenutnovrijeme Računarskaprognoza(5dana) Praćenjeiocjenaklime rometeorološkibilten Vodostaji Plimaioseka Foto:wallpaperswide.com varmarqueDiv=document.getElementById('marque-inner'); varmarqueTimer=window.setInterval(function(){marque(marqueDiv,5);},500); 20Jun2022. Štabnavježbaprojekta ŠtabnavježbaprojektaBALANCEodržanaje15-16.juna2022.godineuKumboru,HercegNovi.Predstnicitrilokalneopštine,HercegNovi,KotoriTivat,simuliralisuodgovornascenarioiminarnogzemljotresa,kojijepogodioBokuKotorsku. Detaljnije... 17Jun2022. Svjetskidanborbeprotivdezertifikacijeisuše GeneralnaskupštinaUjedinjenihnacija,decembra1994.proglasilaje17.junSvjetskimdanomborbeprotivdezertifikacijeisuše.Ovajdatumseobilježasvakegodinepočevodtada,kakobiseukazalonasvevećuopasnostodovihpoja.OvogodišnjiSvjetskidanseobilježapodsloganom“Risingupfromdroughttogether/Zajednoseuzdižemoizsuše”,čimeseapostrofiraznačajsinergetskogdjelovanjasvihsubjekatauborbiprotiv,sveizraženijihposljedicasušeidegradacijezemljišta. Detaljnije... 26Maj2022. 28.skupštinaEUMETNET-a UorganizacijiDWD–NjemačkemeteorološkeslužbeiEUMETNET-a(Evropskemreženacionalnihmeteorološkihihidrološkihslužbi)uKarlsruhe,Njemačkojodržanaje28.skupštinaEUMETNET-a. Detaljnije... HMZSrbije HMZHrvatske HMZBiH HMZMakedonije Pristupinformacijama Vodič Zahtjev NautičkivodičProdajapeljara Putujete?Prognozanaputevima! April-2021 SumraknadjezeZHMSrom #meni-linkovia{ color:#d; }#meni-linkoviai{ width:23px; color:#006eb4;}#meni-linkovia:nth-child(1)i,#meni-linkovia:nth-child(5)i,#meni-linkovia:ntZHMSh-child(9)i,#meni-linkovia:nth-child(13)i{color:#006eb4!important;}OnamaIzvještajiZakonskaregulativaSPINabkeAnalitičkekarticeiputninaloziGalerijaForum functionresizeIframe1(myframe){ myframe.style.height="auto"; myframe.contentWindow.document.body.style.height="auto"; myframe.contentWindow.document.body.style.display="block"; varheight=myframe.contentWindow.document.body.scrollHeight+50; myframe.style.height=height+"px"; varwidth=myframe.contentWindow.document.body.scrollWidth; myframe.style.width="100%"; setTimeout(function(){ height=myframe.contentWindow.document.body.scrollHeight+50; myframe.style.height=height+"px"; },1500); } April-2021 × SumraknadSkadarskomjezerom Close window.addEventListener('scroll',function(){ if(window.scrollY>10)document.getElementById('back-to-top').style.display='block'; else document.getElementById('back-to-top').style.display='none'; }); vargaJsHost=((":"==document.location.protocol)?"ssl.":"http");document.write(unescape("%3Cscriptsrc='"+gaJsHost+"google-analytics.com/ga.js'type='text/jascript'%3E%3C/script%3E"));try{varpeTracker=_gat._getTracker("UA--1");peTracker._trackPeview();}catch(err){}

Posto:ZHMSrapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato