Daryo — yangiliklar daryosidan chetda qolib ketmang!

  • 2022-01-10Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
Daryo — yangiliklar daryosidan chetda qolib ketmang!
  • Indirizzo Web:www.daryo.uz
  • IP del server:82.196.13.41
  • Descrizione del sito:

nome del dominio:www.daryo.uzValutazione

di 5000~500000

nome del dominio:www.daryo.uzflusso

311

nome del dominio:www.daryo.uzBene o male

Questo numero è malvagio. Elefante fallimentare Feroce

sito web:Daryo — yangiliklar daryosidan chetda qolib ketmang!Pesi

1

sito web:Daryo — yangiliklar daryosidan chetda qolib ketmang!IP

82.196.13.41

sito web:Daryo — yangiliklar daryosidan chetda qolib ketmang!soddisfare

O‘zbekistonvadunyoningengmuhimyangiliklaridaryo.uzsaytida functionisMobile(){letscreenRes=window.matchMedia("onlyscreenand(max-width:766px)").matches;if(screenRes){returntrue;}returnfalse;}functionisDesktop(){letscreenRes=window.matchMedia("onlyscreenand(min-width:767px)").matches;if(screenRes){returntrue;}returnfalse;}O'zbЎзбЎзбекчаMahalliyDunyoPulMadaniyatLayfstaylSportMultimediaKolumnistlarwindow.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.pusDaryo — yangiliklar daryosidan chetda qolib ketmang!h(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','G-SPN2C80LDP');MenyuSo‘nggiyangiliklarAsosiyyangiliklarMahalliyDunyoPulMadaniyatLayfstaylSportMultimediaKolumnistlarUSD.55RUB203.88EUR.46GoogleplayAppStoreTelegramToshkentda+38°CAndijonQarshiBuxoroSamarqandFarg‘onaSirdaryoJizzaxTermizNamanganToshkentNoiyToshkentvilNukusUrganchfunctiondigitalWatch(){vardate=newDate();varhours=date.getHours();varminutes=date.getMinutes();if(hourstry{if(isDesktop()){window.yaContextCb.push(()=>{Ya.adfoxCode.create({ownerId:,containerId:'adfox_',params:{pp:'bync',ps:'fmap',p2:'hmsc'}})})}}catch(e){}try{if(isMobile()){window.yaContextCb.push(()=>{Ya.adfoxCode.create({ownerId:,containerId:'adfox_',params:{pp:'bynd',ps:'fmap',p2:'hmsc'}})})}}catch(e){console.warn('Can\'tinitializeadfox');}MahalliyShkatMirziyoyevbirguruhyoshlarni“Kelajakbunyodkori”medalibilanmukofotladiBugun,20:16158Dunyo“Putinayolbo‘lganidaedi,urushboshlamasdi”—BorisJonsonBugun,18:425532MahalliyO‘zbekistonbanklaridanbirio‘znomini“GarantBank”kao‘zgartirishgaqarorqildiBugun,17:464495MahalliyO‘zbekistondadollarningrasmiykursisezilarliko‘tarildiBugun,16:15DunyoSholsRossiyaqarshisanksiyalarnibekorqilishuchuno‘zshartiniaytdiBugun,11:32toAmerikalikerkak1930-yillaruslubidipoygarodsterinimustaqilyasadi(video)Bugun,11:21MahalliyFarg‘onaviloyatiningtog‘lihududlaridaselxfie’lonqilindiBugun,11:156827Mahalliy“SHHTtuzilgandag‘arbekspertlariuniNATOgaqarshisiyosiyblokkaaylanishidanxotirlangan”.DunyoaholisiningyarminibirlashtirganSHHThaqidasuhbatBugun,11:10BiznesO‘zbekistondaxalqaroITsertifikatiolganvao‘quvkurslarinitugatganlargakompensatsiyato‘labberiladiKecha,23:338271MahalliyO‘zbekistonda“tonirovka”ruxsatnomasitomobilsotilgandavadlatraqamio‘zgartirilgandahamsaqlanibqoladiBugun,09:35MahalliyAbituriyentkiritganma’lumotlarini20iyulgachatahrirlashimumkin—DTMBugun,04:394225DunyoXersonda“yangihokimiyat”shaharmeriIgorKolixayevniqo‘lgaoldiBugun,09:42KolumnistlarTadbirkorlikkodeksiloyihasi yoxudqonunchiligimizdi“beshinchig‘ildirak”haqidaKecha,18:586519IqtisodfanlarinomzodiFarhodQurbonboyevTadbirkorlikkodeksiloyihasihaqidifikrlaribilanbo‘lishdiMahalliyO‘zbekistondaayrimtoifadidlatxizmatchilarimoslashuvchanishrejimigao‘tishimumkinKecha,22:479773BiznesO‘zbekistondaxalqaroITsertifikatiolganvao‘quvkurslarinitugatganlargakompensatsiyato‘labberiladiKecha,23:338271BiznesYashnoboddiishlabchiqarisDaryo — yangiliklar daryosidan chetda qolib ketmang!hbazasi14,9mlrdso‘mgasotildiBugun,00:497102Go‘zallikJaziramakunlardaqandaymakiyajqilishkerak?Bugun,09:319379USD.55RUB203.88EUR.46GoogleplayAppStoreTelegramKo‘proqyangiliklarniyuklashtry{if(isDesktop()){window.yaContextCb.push(()=>{Ya.adfoxCode.create({ownerId:,containerId:'adfox_',params:{pp:'bynf',ps:'fmap',p2:'hmsc'}})})}}catch(e){console.warn('Can\'tinitializeadfox');}try{if(isMobile()){window.yaContextCb.push(()=>{Ya.adfoxCode.create({ownerId:,containerId:'adfox_',params:{pp:'byni',ps:'fmap',p2:'hmsc'}})})}}catch(e){console.warn('Can\'tinitializeadfox');}DaryoInternet-nashrTahririyathaqidaAloqama'lumotlariFoydalanishshartlariMaxfiyliksiyosatiYangiliklararxiviREKLAMAReklamajoylashtirishReklamamateriallarigaqo’yiladigantexniktalablarIjtimoiytarmoqlarInstram.Daryo|Расмий(Daryo_news)–“Daryo”internet-nashriningrasmiysahifasi.O‘zbekistonvajahonningkundalikyangiliklariInstram.Daryo|Lifestyle(Daryo_lifestyle)–“Daryo”internet-nashriningrasmiysahifasi.O‘zbekvajahonshou-biznesiyulduzlariolami,salomatlik,moda,tobo‘yichadolzarbvaso‘nggivoqealarhamdamaslahatlarFacebook.Daryo|Rasmiy–“Daryo”internet-nashriningrasmiysahifasi.O‘zbekistonvajahonningkundalikyangiliklariOK.Daryo|Rasmiy–“Daryo”internet-nashriningrasmiysahifasi.O‘zbekistonvajahonningiqtisodiyot,jamiyat,siyosat,sport,madaniyat,shou-biznes,salomatlik,modavatosohasidikundalikyangiliklarTelegram-kanallarDaryo|Rasmiy—Asosiykanal.FaqatmuhimxabarlarDaryo|Live—QisqavatezkoryangiliklarDaryo|Lifestyle—O‘zbekistonvajahonshou-biznesi,salomatlik,modabo‘yichadolzarbvaso‘nggivoqealar,maslahatlarDaryo|Sport24—O‘zbekistonvajahonsportolamidiengso‘nggiyangiliklarvamaqolalarDaryo|Rasmiy—Kirillalifbosidao‘qishniafzalko‘rganlaruchunDaryo|Pul—O‘zbekistondavajahondabiznesvaiqtisodiyotgaoidyangiliklarvatahliliymaqolalar“Daryo”internet-nashrining(O‘zbekistonmatbuotvaaxborotentligi(O‘zMAA,hozirgiO‘zbekistonRespublikasiPrezidentiAdministratsiyasihuzuridiAxborotvaommiykommunikatsiyalarentligi)tomonidan13.03.2015yilsanasida0944-sonliguvohnomabilanommiyaxborotvositasisifatidaro‘yxatgaolingan.Matnlimateriallarnito‘liqko‘chirishyokiqismaniqtiboskeltirishga,shuningdek,fotografik,grafik,audiova/yokivideomateriallaridanfoydalanishga“daryo.uz”saytigagiperholamjudbo‘lganva/yoki“Daryo”internet-nashriningmuallifliginiko‘rsatuvchiyozuvilovaqilingantaqdirdayo‘lqo‘yiladi.Chopetiladiganba’zima’lumotlar18yoshgato‘lmanfoydalanuvchilargamo‘ljallanmanbo‘lishimumkin.Info@daryo.uzYoshbo‘yichacheklovSoddalashtirilganko‘rinishYangilikhaqidaxabarberishXatotopdingizmi?Ctrl+Enter’nibosing©«SimpleNetworkingSolutions»MChJ,2013–2022functionremoveDesktopBanners(){if(isMobile()){letdivsToHide=document.getElementsByClassName("desktop-banner");//divsToHideisanarrayfor(leti=0;iIzohqoldirishingiz,FoydalanishshartlarivaMaxfiyliksiyosatishartlariniqabulqilganingiznianglatadi$('.weather__list').on('click',function(e){var$this=$(e.currentTarget);data=$this.find("a").data();temp=data['temp'];tempStr=data['temp']+"°C";if(temp>0)tempStr="+"+tempStr;$(".weather__info.weather__degree").html(tempStr);icon=data['icon'];$(".weather__current.weather__iconsvg").html('');varweatherVal=$this.children().text();$this.addClass('active').siblings().removeClass('active');$('.weather__val').html(weatherVal);});jQuery(function($){$('.header__right.lang').html($('#langues-list').html());var_langTrigger=$('.lang__current');var_langItems=$('.lang__items');_langTrigger.on('click',function(e){console.log('click');e.preventDefault();if(!_langItems.hasClass('show')){_langItems.addClass('show');_lDaryo — yangiliklar daryosidan chetda qolib ketmang!angItems.show();}else{_langItems.removeClass('show');_langItems.hide();}});$(document).mouseup(function(e){if(!_langTrigger.is(e.target)&&_langTrigger.has(e.target).length===0){$('.lang__items').hide();}});jQuery('#w0').authchoice();});

Posto:Daryo — yangiliklar daryosidan chetda qolib ketmang!rapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato