РТС :: Насловна

  • 2022-01-06Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
РТС :: Насловна
  • Indirizzo Web:www.rts.rs
  • IP del server:185.29.102.11
  • Descrizione del sito:RTS, Radio televizija Srbije, Radio Television of Serbia

nome del dominio:www.rts.rsValutazione

di 5000~500000

nome del dominio:www.rts.rsflusso

269

nome del dominio:www.rts.rsBene o male

Pessimo affare. Inevitabilmente povero feroce

sito web:РТС :: НасловнаPesi

1

sito web:РТС :: НасловнаIP

185.29.102.11

sito web:РТС :: Насловнаsoddisfare

/*(c)AdOcean2003-2017*/if(typeofado!=="object"){ado={};ado.config=ado.preview=ado.placement=ado.master=ado.sle=function(){};}ado.config({mode:"old",xml:false,characterEncoding:true});ado.preview({enabled:true,emiter:"rs.adocean.pl",id:"WrI3gCReJvUOQoGs1cYCXGDNLReHYebXQ5l1IsH6T.57"});РТС::Насловна/*(c)AdOcean2003-2017,MASTER:rts.rs.Rts.rs.Naslovna*/ado.master({id:'Ygmn5VcblyGr.ca9WV0z7IRpsXJSlebCn58U.Tx347..57',server:'rs.adocean.pl'});/**/(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':newDate().getTime(),event:'gtm.js'});varf=d.getElementsByTName(s)[0],j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src='///gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer','GTM-T939P5');×ObeštenjePreuzmiteaplikacijuRTS-azavašuredjaj.LatEngВестиРатуУкрајиниOKOСпортМагазинТВРадиоЕмисијеРТСОсталоLatEngМојашколаBeijing2022Евросонг2022Ковид19ФилмскипрограмРТСпредстављаДијаспораМузичкапродукцијаПГПВестиПолитикаРегионСветСрбијаданасХроникаДруштвоЕкономијаКултураМерилавременаВремеСервисневестиВидеоданаСматрачницаРатуУкрајиниРатуУкрајиниOKOПолитикаДруштвоСветИсторијаЕкономијаКултураМузикаСпортЛектираБермудскитроугаоСпортФудбалКошаркаТенисОдбојкаРукометВатерполоАтлетикаАуто-мотоОсталиспортовиМеморијалРТСМагазинЖивотЗанимљивостиМузикаТехнологијaПутујемоСветпознатихЗдрављеФилмиТВНаукаПриродаГледаоцирепортериТВРТС1РТС2РТС3РТССветРТСНаукаРТСДрамаРТСЖивотРТСКласикаРТСКолоРТСТрезорРТСМузикаРТСПолетарацРадиоРадиоБеоград1РадиоБеоград2РадиоБеоград3Београд202РадиоПлетеницаРадиоРокенролерРадиоЏубоксРадиоВртешкаАрхивЕмисијеРТСМојашколаBeijing2022Евросонг2022Ковид19ФилмскипрограмРТСпредстављаДијаспораМузичкапродукцијаПГП×РегистрацијаУлогујтесеРегистрација*Корисник"*Имејладреса*Лозинка*потврдилозинкуРегиструјсеУлогујтесеКорисникЛозинкаУлогујтесеЗаборавилистелозинку?$("#loginButton").on("click",function(e){e.preventDefault();varname=$("#name").val();varpass=$("#passwordLogin").val();$.ajax({type:'POST',url:'/sw4i/login',datatype:'application/json',data:{username:name,password:pass,ajax:'true'},success:function(resp){if(resp.messe==='loggedIn'){window.location="/";}else{document.getElementById("loginMesse").innerHTML="Pogrešanusernameilipassword";$("#loginMesse").show();}}});});$("#registerButton").on("click",function(e){e.preventDefault();varname=$("#name").val();varpass=$("#passwordLogin").val();$.ajax({type:'POST',url:'/sw4i/register',datatype:'application/json',data:{username:name,password:pass,ajax:'true'},success:function(resp){if(resp.messe==='success'){window.location="/";}else{document.getElementById("loginMesse").innerHTML="Nisteunelisvaobeznapolja";$("#loginMesse").show();}}});});/*(c)AdOcean2003-2017,rts.rs.Rts.rs.Naslovna.H1728x90*/ado.sle('adoceanrstjmoeigobt',{myMaster:'Ygmn5VcblyGr.ca9WV0z7IRpsXJSlebCn58U.Tx347..57'});Зеленскипредлажепродужењератногстања;Москва:НастављеноуништавањезападногоружјаНаистокуијугуУкрајиненастављајусеборбе.НаударуракетабиојеКраматорск...МасакрнаЦетињу–тродневнажалостуЦрнојГориЈеданаестособа,међукојимаидвоједеце,убијенојеашесторојеповређеноупуцњавикојаседогодила...КристоферХил:Небихпоредио1999.и2022,Србијаморадакрененапред,САДсутудајојпомогнуЗаштоверуједаћеразговориБеоградаиПриштинеу...Вучић:ПовећањеплатаприпадницимаВојскеСрбије25одстоПредседникСрбијеАлександарВучићнајавиојеповећање...Њујорк–нападножемнаРуждија,славниписацнаоперациономстолуБританскиписацСалманРуждинападнутјесавезнојамеричкој...ПрепоручујемоГдеје,садабивши,достављач"Волта"погрешиоизаштонијесмеодапошаљепорукумуштеријиДабиизбеглиалиментацијуспремниидадајуотказ–коликопомажуизвршитељиипретњезатворомУВиндикаторипостављениунекимшколама,далиученицизнајудаихкористеДанасоблачноисвежије,местимичносапљусковимаигрмљавиномУСрбијићеданасбитиумеренодопотпуно...НападачнаРуждијајеприведен,полицијасаопштилањеговоимеНападачнаСалманаРуждијајеприведен,а...ШтасуагентиФБИузелиизТрамповекућеАгентиЕф-Би-Ајакојисуовенедељепретресли...БициклистанастрадаоуцентруТрстеникаУтешкојсаобраћајнојнесрећикојаседогодила...ДиректорЗаводазаспортухапшензбогсумњедајенапаорадницуДиректорЗаводазаспортимедицинуспорта...Јанковић:НедопустивговормржњеепископаНиканораПовереницазазаштитуравноправностиБранкица...ОКОПрашњавиБалканЛоренсаДарелаиБелиорловинадСрбијом:УжасноместоужаснихљудиСећајућисегодинапроведенихуБеограду,од1949.до1953,кадајебиоаташезаштампуубританскојамбасади,ЛорансДарелјеписаооземљиукојојсе...УспоменеправогОтписаног:ВојаНановићопобуњенојомладиниуокупираномБеограду1941.ВојиславНановић,редитељ„Чудотворногмача“исценариста„Нечистекрви“,рођенјепре100година,12.августа1922.Каогимназијалац,уокупираномБеограду...Тумачењaинеразумевањакинескогекономскогуспеха:ДалијеКинауспешназатоштојекапиталистичкаиликомунистичка?ОбјашњавањеиразумевањеекономскогуспехаКинеутичеинадругеземље.ЈеднодимензионалнотумачењеВашингтонскогконсензусапримењенонакинескоискуство...ПрашњавиБалканЛоренсаДарелаиБелиорловинадСрбијом:УжасноместоужаснихљудиСећајућисегодинапроведенихуБеограду,од1949.до1953,када...УспоменеправогОтписаног:ВојаНановићопобуњенојомладиниуокупираномБеограду1941.ВојиславНановић,редитељ„Чудотворногмача“исценариста„Нечисте...Тумачењaинеразумевањакинескогекономскогуспеха:ДалијеКинауспешназатоштојекапиталистичкаиликомунистичка?ОбјашњавањеиразумевањеекономскогуспехаКинеутичеинадруге...Какоумируписци:ГлаваЈукијаМишиме,револверВладимираМајаковскогипепеоХашеПопаУдовицаВаскаПопе,Хаша,дугојебила-пепеоуурни.УурниједугочекаладајеспустепоредВаскаПопекојије,садесетакписаца,лежаоугробници...ЈугословенскиаспектиљубавнебиографијеФилипаРота:СексјењемубиосветињаУаприлупрошлегодине,великиамеричкииздавач„Нортон“објавиојескоро900страницадугачкубиографијуФилипаРотаизпераБлејкаБејлија,којисераније...Италијанскалига:МогулиСрбидапостигну100головауСеријиА?ВлаховићуЈувентусу,ЛукаЈовићуФјорентини,СергејМилинковић-СавићуЛацију,узаустријскогСрбинаМаркаАрнаутовићаудресуБолоње,обећавајубарем...Какоумируписци:ГлаваЈукијаМишиме,револверВладимираМајаковскогипепеоХашеПопаУдовицаВаскаПопе,Хаша,дугојебила-пепеоуурни.Уурни...ЈугословенскиаспектиљубавнебиографијеФилипаРота:СексјењемубиосветињаУаприлупрошлегодине,великиамеричкииздавач„Нортон“објавио...Италијанскалига:МогулиСрбидапостигну100головауСеријиА?ВлаховићуЈувентусу,ЛукаЈовићуФјорентини,СергејМилинковић-Савић...Порфирије,патријархкојипосматрапрошлостдабивидеобудућност:БеоградкаодругиКонстантинопољСрпскипатријархПорфиријејеначелуСрпскеправославнецрквевећгодинуиподана,довољнодугодагајавностприхватинесамокаочињеницу,већикао...Требалисемашатизапиштољкадасепоменекултура:Ималимекемоћикоднемоћнихземаљаинарода?Штајеосталоодсрпскемекемоћиурегионуупост-југословенскомвремену?Нећемопомињатизначајцајкизаноћниживотхрватскихградова.Тамузиканекако...Песмеококојихсевртенашиживоти:ОчиигласСенкеВелетанлићНеволимфлоскулу„бољапрошлост“.Некакомијепатетичнаипогрешна.ВишемиседопадаонаФокнеровасентенцакојакажедапрошлостнијемртва,нитије...Порфирије,патријархкојипосматрапрошлостдабивидеобудућност:БеоградкаодругиКонстантинопољСрпскипатријархПорфиријејеначелуСрпскеправославнецркве...Требалисемашатизапиштољкадасепоменекултура:Ималимекемоћикоднемоћнихземаљаинарода?Штајеосталоодсрпскемекемоћиурегионуупост-југословенском...Песмеококојихсевртенашиживоти:ОчиигласСенкеВелетанлићНеволимфлоскулу„бољапрошлост“.Некакомијепатетичнаипогрешна...РибљаЧорбапоновоуХрватској:Минутћутања,љубавјемртва,живелаљубавБоранијеретерираониједногтрена,свимсвојимгрешкамаупркос,онсенијеповукао.ДавносамнаписаодајеонЏејкЛаМотаиМухамедАлинашегрокенрола...МојпроблемсаДругомСрбијом:ВојиславШешељиДрагославБоканкаодругосрбијанциРазликаучлановимаразличитихидеолошкихкомисија(националнихиграђанских),самоjeтерминолошка,аникакосуштинска.Иједниидругитежедабудувладајућа...ЏонБерџероономештојевидеопутујућиодОбреновцадоБеоградапре50година:НаобаламаСавеГодине1972.наБи-би-сијупочелојеемитовањеједнеоднајцењенијихТВемисијаоуметности„Начинигледања”(WaysofSeeing)аутораЏонаБерџера,која...РибљаЧорбапоновоуХрватској:Минутћутања,љубавјемртва,живелаљубавБоранијеретерираониједногтрена,свимсвојимгрешкамаупркос...МојпроблемсаДругомСрбијом:ВојиславШешељиДрагославБоканкаодругРТС :: НасловнаосрбијанциРазликаучлановимаразличитихидеолошкихкомисија(националних...ЏонБерџероономештојевидеопутујућиодОбреновцадоБеоградапре50година:НаобаламаСавеГодине1972.наБи-би-сијупочелојеемитовањеједнеоднајцењенијих...Штајетосрпскифилм:СећањенаДушанаМакавејеваЧитаваавантурасрпскогфилма,каоисрпскеуметности,односноононајбољеодњејеубитиразулареноидиониско,отетоконтроли:наизгледтрапавоигерилско...ЋамилСијарић,писацпричаољудиманекадинегде:ЧастанчовекдушерадозналеГимназијујеЋамилСијарићзавршиоуВрању.УтојшколитокомДругогсветскограта,зачетиригодине,звононијезазвонило.КадасуБугаридржалиВрање...СмртАjманаалЗавахирија,вођеАлКаиде:ТворацисламистичкихћелијаодАлбаниједоПешавараПредседникСАДЏозефБајденсаопштиоједасуамеричкеснагеунападудрономуцентруКабула31.јулаубилеАјманаалЗавахирија,вођуАлКаиде.Завахири...Штајетосрпскифилм:СећањенаДушанаМакавејеваЧитаваавантурасрпскогфилма,каоисрпскеуметности,односно...ЋамилСијарић,писацпричаољудиманекадинегде:ЧастанчовекдушерадозналеГимназијујеЋамилСијарићзавршиоуВрању.Утојшколитоком...СмртАjманаалЗавахирија,вођеАлКаиде:ТворацисламистичкихћелијаодАлбаниједоПешавараПредседникСАДЏозефБајденсаопштиоједасуамеричкеснаге...ПричаоПредрагуГојковићуЦунету:"Јаничар"јепесмаосвимСрбијамаЦунејепамтиокакосугаиАлександарРанковићиКочаПоповићтражилидаимпева„Јаничара“.Аутомедасубашобојицанашланештоутојпесми,могао...Значајброја6уисторијисветскекошарке:ОсамдесетосамружазаБилаРаселаБиојеједаноднајзначајнијихкошаркашауисторијиовеигре,првицрнитренеруНБАивеликиборацзаграђанскаправаувремекадајетодоносиломного...Русијаисанкције,полугодишњибиланс:ГраницеекономскемоћиТешкојезамислитиупечатљивијудемонстрацијумоћиекономскихсанкцијанегоштојетотренутнослучају„обрачуну“ЗападасаМосквом.Међутим,примерРусије...ПричаоПредрагуГојковићуЦунету:"Јаничар"јепесмаосвимСрбијамаЦунејепамтиокакосугаиАлександарРанковићиКочаПоповић...Значајброја6уисторијисветскекошарке:ОсамдесетосамружазаБилаРаселаБиојеједанодРТС :: Насловнанајзначајнијихкошаркашауисторијиовеигре...Русијаисанкције,полугодишњибиланс:ГраницеекономскемоћиТешкојезамислитиупечатљивијудемонстрацијумоћиекономских...ПетцртицаизЊегошевесвакодневице:КакојеЊегошелетризираоцрногорскешенатуреиглавареидругезгодеОличностиикарактеруПетраIIПетровићаЊегошасведочењасу,поредосталих,усвојимкњигамаоставилињеговисавременициВукВрчевићиМилорадМедаковић...ОдСмоковцадоМатешевамимоПлатија:АДејосебашисплакаодоКолашинаУпрвихпарнедељабилојеразнихбизарностинаауто-путуодПодгорицедоКолашина.Људисувозилисупротномтраком,лећелисудо200насат,возиликауч...Рускопоигравањеевропскимстрахомиевропскаистрајностукризи:ОноштосесамоВикторОрбанусуђуједакажеМађарскипремијерОрбанделујеовихданакаополитичкикатализаторЕвропскеуније.УговорупредмађарскоммањиномуТрансилванији,каоиприликомслужбене...ПетцртицаизЊегошевесвакодневице:КакојеЊегошелетризираоцрногорскешенатуреиглавареидругезгодеОличностиикарактеруПетраIIПетровићаЊегошасведочењасу...ОдСмоковцадоМатешевамимоПлатија:АДејосебашисплакаодоКолашинаУпрвихпарнедељабилојеразнихбизарностинаауто-путуод...Рускопоигравањеевропскимстрахомиевропскаистрајностукризи:ОноштосесамоВикторОрбанусуђуједакажеМађарскипремијерОрбанделујеовихданакаополитичкикатализатор...Десетлетњихкомада,десетнајлетњијихпесама:МилионгодиназаједнолењопоподнеМузикасекрозисторијумногобавилалетомилетњимтемама,однајнеобавезнијихпесамадонајкомплекснијихмузичкихдела.Паиакосеуовавременасве...Друштвенемрежекаоубицеполитике:ФеноменАлмедаленаијавапослешведскогснаУШведскојјеулето1967.закономукинуто„ви".Одтадасусвисасвимана„ти".Новинарисуна„ти"исапремијером,исакраљем,исачлановимаШведске...Судница,ријалити,литература:КрајсуђењазамасакруБатаклануитајнасамоубилачкогпрслукаСалахаАбдеслaмаДвадесетдеветогјуназавршенојесуђењеоптуженимазатерористичкенападеуПаризуновембра2015,укључујућиимасакрудворани„Батаклан“токомнаступа...Десетлетњихкомада,десетнајлетњијихпесама:МилионгодиназаједнолењопоподнеМузикасекрозисторијумногобавилалетомилетњимтемама,од...Друштвенемрежекаоубицеполитике:ФеноменАлмедаленаијавапослешведскогснаУШведскојјеулето1967.закономукинуто„ви".Одтадасусви...Судница,ријалити,литература:КрајсуђењазамасакруБатаклануитајнасамоубилачкогпрслукаСалахаАбдеслaмаДвадесетдеветогјуназавршенојесуђењеоптуженимазатерористичке...НелеоНолету:ДвадесетгодинаоткакосампрвипутчуоиметогдјечакасаБањицеКадасамуљето2002.нарадијучуокакоЈеленаГенчићсамоувјеренотврдидаћеједандјечаксаБањицебитисвјетскитенискишампион,праснуосамусмијех...Иберијскополуострвоуевропскомквадрату:ШпанијанијеУганда,алинијениИталијаПадВладеМаријаДрагијауИталији,ослабљенапозицијаЕмануелаМакронапослегубиткавећинеуфранцускомпарламенту,несналажењетројнекоалицијеуБерлину...ПазолинијеваТеоремаовекубукеибеса:Анђеоуништењаутроуглуполитике,религијеисексаОвегодиненавршилосестогодинаодрођењаПјераПаолаПазолинија.Коликосуњеговифилмиидаљеживи?Далије"Теорема",једноодњеговихкључнихостварења...НелеоНолету:ДвадесетгодинаоткакосампрвипутчуоиметогдјечакасаБањицеКадасамуљето2002.нарадијучуокакоЈеленаГенчићсамоувјерено...Иберијскополуострвоуевропскомквадрату:ШпанијанијеУганда,алинијениИталијаПадВладеМаријаДрагијауИталији,ослабљенапозицијаЕмануела...ПазолинијеваТеоремаовекубукеибеса:Анђеоуништењаутроуглуполитике,религијеисексаОвегодиненавршилосестогодинаодрођењаПјераПаолаПазолинија...Безнадежнавремена:СредњРТС :: НасловнаовековнимракуимеслободеДабисморазумеликакосмодошлидовде,требадасевратимокрајуХладнограта.Тајрат,каоиПрвисветски,завршиосетакоштосудвестранеразличито...ФилозофијаисторијеЛаваТолстоја:Можелисеиштаизисторијенаучити?Пре210година,24.јуна1812,НаполеонјезапочеосвојпоходнаРусију.Тачно691.501војника,дотаданајвећасакупљенаармијауевропскојисторији...ОтвореневенеБразила:ШтајепозанимањубиоРобинсонКрусо?КадпрвипутодетеуБразилипрошетатепоСаоПаулуилиРијумноготогавамизгледапознато,сличновиђеномдругде.Аливременомнаучитедаништанемора...Безнадежнавремена:СредњовековнимракуимеслободеДабисморазумеликакосмодошлидовде,требадасевратимокрају...ФилозофијаисторијеЛаваТолстоја:Можелисеиштаизисторијенаучити?Пре210година,24.јуна1812,Наполеонјезапочеосвојпоход...ОтвореневенеБразила:ШтајепозанимањубиоРобинсонКрусо?КадпрвипутодетеуБразилипрошетатепоСаоПаулуилиРију...Самонексеокрећетурбина:ТурбофолкутурбосветуУместодасеишчупапопуткорова,турбофолкјеметастазирао.Чинимисевековимадајавнасферастурбомнештоима.Когајошзанимакојелепши,паметнији...ТешкајемузикакојујеТочакслаовременуипросторуПрепедесетгодина,1971.уКрагујевцу,РадомирМихаиловићТочакјесабубњаромСлободаномСтојановићемКепомибасистомЗораномМилановићемосноваогрупу...АмерикапоновонаБлискомистоку:СупротстављањесавезуКине,РусијеиИранаБајденоватурнејапоБлискомистокуокончанајеполовичнимуспехом.Америчкипредседникјеостварионекерезултате,некеније,алинајважнијијебиопокушај...Самонексеокрећетурбина:ТурбофолкутурбосветуУместодасеишчупапопуткорова,турбофолкјеметастазирао...ТешкајемузикакојујеТочакслаовременуипросторуПрепедесетгодина,1971.уКрагујевцу,РадомирМихаиловићТочак...АмерикапоновонаБлискомистоку:СупротстављањесавезуКине,РусијеиИранаБајденоватурнејапоБлискомистокуокончанајеполовичнимуспехом...Маризаифадо:Линијанатвомдлану,рекаутвомградуНајдрагоценијалепотакојујеМаризаунаслеђеоставилаизвођачимакојидолазепослењејестетоштоимјепоручиладасеуфадуиданасможебитиоригиналан...Далијеснажанпадевраиндикатордугорочногслабљењееврозоне?КлизањееврапремадоларуодражавапоследицератауУкрајини-растценаенергенатаидругихберзанскихроба,падпословногповерења,тегалопирајућуинфлацију...ОноштодолазипослеБорисаЏонсона:КадасеисторијапонављакаофарсаПоследњипремијерскиданиБорисаЏонсонапрошлисуумучнимпонижењимаитојенајупечатљивијидеоовескандалознесаге.ШтасетодогађалоуЏонсоновој...Маризаифадо:Линијанатвомдлану,рекаутвомградуНајдрагоценијалепотакојујеМаризаунаслеђеоставилаизвођачима...Далијеснажанпадевраиндикатордугорочногслабљењееврозоне?КлизањееврапремадоларуодражавапоследицератауУкрајини...ОноштодолазипослеБорисаЏонсона:КадасеисторијапонављакаофарсаПоследњипремијерскиданиБорисаЏонсонапрошлисуумучнимпонижењима...ОставкаМаријаДрагија:УИталијисеисторијанепонавља,алисеримујеИталијанскипремијеруоставциизложенјевеликомпритискуупоследњихпардана.Осудбинињеговевладеимогућимпревременимизборимауоктобруодлучиваће...ПоследњипутсдругомнаСтонсима:OldeisnotforsissiesРолингстонсисууБечу,турнејасезове„Sixty“-60јебенихгодинасвирају!Старисветпрестаједапостоји,имиможемојошсамодамунештоотпевамо...Зеленипророциноверелигијехаоса:КакојелевицапрешлапункругисебеугризлазарепМалаутехаједаЕУброднетонеутишини.Срећом,јошУнијанијеТитаник,јошсенијеударилоуледенибрег,иакоседржикурскањему...АдасуЗелени...ОставкаМаријаДрагија:УИталијисеисторијанепонавља,алисеримујеИталијанскипремијеруоставциизложенјевеликомпритискуу...ПоследњипутсдругомнаСтонсима:OldeisnotforsissiesРолингстонсисууБечу,турнејасезове„Sixty“-60јебених...Зеленипророциноверелигијехаоса:КакојелевицапрешлапункругисебеугризлазарепМалаутехаједаЕУброднетонеутишини.Срећом,јошУнија...Јапанновогдобаистарихтраума:ДванаестогодишњакгенералаМакартурајеспремандаодрастеMисијагенералаДагласаМакартурауЈапанупослеДругогсветскогратаузимасекаоважанаргументусвеизраженијимсавременимдебатамаотомедалистил...ЗаборављенијугословенскифилмукомесупутевеукрстилиМешаСелимовић,ЏејмсБондиРајнерВернерФасбиндерОчетрдесетојгодишњицисмртиМешеСелимовићапонављајусеуглавномистеприче:оњеговадвавеликаромана,опреласкуизСарајевауБеоград,орелативно...Хрватскиминистар,српскекомпаније,рускиудеоинаслеђеИвицеТодорића:Тачканааферу„Агрокор“Почетком2017,увремекадајеотворенаафера„Агрокор“,испоставилоседајекомпанијаИвицеТодорићаучијемсаставујерадило143предузећапревише...Јапанновогдобаистарихтраума:ДванаестогодишњакгенералаМакартурајеспремандаодрастеMисијагенералаДагласаМакартурауЈапанупослеДругогсветског...ЗаборављенијугословенскифилмукомесупутевеукрстилиМешаСелимовић,ЏејмсБондиРајнерВернерФасбиндерОчетрдесетојгодишњицисмртиМешеСелимовићапонављајусеуглавном...Хрватскиминистар,српскекомпаније,рускиудеоинаслеђеИвицеТодорића:Тачканааферу„Агрокор“Почетком2017,увремекадајеотворенаафера„Агрокор“,испоставило...Масовнимедији,масовнизлочини,масовнеубице:ЧудовиштасанасловнихстранаТермин„серијскиубица"скованјетек1972.године.Резервисанјезапосебнуврстузлочинаца,којиимајутројеивишељудинадушиувећемвременскомразмаку...Биојечовеккаквићељудитекбити:ПричаократкомживотуидугомумирањудоктораМладенаСтојановића"Онјенајопаснијивођапобуњеника,јерјенајинтелигентнији(одсвихосталих),предводинајвећуинајјачугрупупобуњеника,врлојеопрезан,анападаје...Не,тонијемојаВенеција,невестасјајнаморазеленог:Туризамјеубија,безтуризмајемртваОд1951.године,кадајеВенецијаималанајвећибројстановника,преко175хиљада,спалајенаданашњихпедесетхиљада.Надругојстрани,масовнитуризам...Масовнимедији,масовнизлочини,масовнеубице:ЧудовиштасанасловнихстранаТермин„серијскиубица"скованјетек1972.године.Резервисан...Биојечовеккаквићељудитекбити:ПричаократкомживотуидугомумирањудоктораМладенаСтојановића"Онјенајопаснијивођапобуњеника,јерјенајинтелигентнији...Не,тонијемојаВенеција,невестасјајнаморазеленог:Туризамјеубија,безтуризмајемртваОд1951.године,кадајеВенецијаималанајвећибројстановника...ЈугоисточнаАзијапослеАбеовогубиства:Страгегијаамеричко-јапанскедоминацијенаПацификуиломљењеантикинеског„дијамантадемократскебезбедности“БившијапанскипремијерШинзоАбебиојеправимозакизаамеричкеиндопацифичкестратегије.АкосесадапитамокостојиизаАбеовогубистваиаконато...ПоетскисаноБалканскојФедерацији:КакојеенглескиромантичарскипесникпризиваобратствоСрбасаАлбанцимаиАрнаутимаДругисветскиратјошсенијебионизавршиокадјеуаприлумесецу1945,АницаСавић-РебацнаКоларцуодржалапредавање„ПерсиБ.Шеликаовеликипесник...ЗаштоданасчитатиМешуСелимовића:Кметовипотрадицији,кабадахијепожељамаКочитаСелимовићаданасизашто?Штанамувременусвекраћихиједноставнијихпоруказначенеисцрпнинивоињеговепрозеиспреплетенинастотинамастраница...ЈугоисточнаАзијапослеАбеовогубиства:Страгегијаамеричко-јапанскедоминацијенаПацификуиломљењеантикинеског„дијамантадемократскебезбедности“БившијапанскипремијерШинзоАбебиојеправимозакизаамеричке...ПоетскисаноБалканскојФедерацији:КакојеенглескиромантичарскипесникпризиваобратствоСрбасаАлбанцимаиАрнаутимаДругисветскиратјошсенијебионизавршиокадјеуаприлу...ЗаштоданасчитатиМешуСелимовића:Кметовипотрадицији,кабадахијепожељамаКочитаСелимовићаданасизашто?Штанамувременусвекраћих...Идеолошкивакуумивладавинанихилиста:ПоукеСиЂинпингаизлекцијеораспадуСССР-аСиЂинпингимаправокадатврдидакадасенапустивераубољедруштвобудућностииусредсређеностнаекономскинапредаккојибитребалотакводруштво...Рускаекономијаподсанкцијама:Коликојеефикаснаполитикасупституцијеувоза?КаквесумогућностиРусиједасачуваекономскубазууусловимасанкцијакојејојјенаметнуоЗапад?Могућностземљекојачини3%светскогБДП-аи2%популације...СкулптуреТонијаКрегаиослушкивањетишине:ОблицизаробљенихдушаИзложбарадовапрослављеногбританско-немачкогвајараТониjaКрега(1949,Ливерпул)убечкојГалеријиАлбертинаскрећепажњунамеђукојараздвајаприроду...Идеолошкивакуумивладавинанихилиста:ПоукеСиЂинпингаизлекцијеораспадуСССР-аСиЂинпингимаправокадатврдидакадасенапустивераубоље...Рускаекономијаподсанкцијама:Коликојеефикаснаполитикасупституцијеувоза?КаквесумогућностиРусиједасачуваекономскубазууусловима...СкулптуреТонијаКрегаиослушкивањетишине:ОблицизаробљенихдушаИзложбарадовапрослављеногбританско-немачкогвајараТониja...

Posto:РТС :: Насловнаrapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato