SEU - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

  • 2022-01-06Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
SEU - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი
  • Indirizzo Web:seu.edu.ge
  • IP del server:35.210.222.247
  • Descrizione del sito:ჩვენ ვცდილობთ მივაღწიოთ პროგრესს და შევქმნათ იდეალური სასწავლო გარემო უახლეს ინფრასტრუქტურაში ინვესტიციების განხორციელებით და გამოცდილი აკადემიური პერსონალის მოზიდვით.

nome del dominio:seu.edu.geValutazione

di 5000~500000

nome del dominio:seu.edu.geflusso

26

nome del dominio:seu.edu.geBene o male

Non perdere l'occasione. Successo promettente

sito web:SEU - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტიPesi

4

sito web:SEU - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტიIP

35.210.222.247

sito web:SEU - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტიsoddisfare

SEU-საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტი .odometer.odometer-auto-theme.odometer-animating-up.odometer-ribbon-inner,.odometer.odometer-theme-car.odometer-animating-up.odometer-ribbon-inner{transition:transform5s;}სეუ-საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიwindow.fbAsyncInit=function(){FB.init({xfbml:true,version:'v8.0'});};(function(d,s,id){varjs,fjs=d.getElementsByTName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src='connect.facebook.net/en_US/sdk/xfbml.customerchat.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','facebook-jssdk'));✖გამოიწერეთჩვენისიახლეებიგამოწერაარმსურსგამოწერამედიადაგალერეაEMIS.SEU.EDU.GESEU-BC.EDU.GEFAQკონტაქტისაიტისრუკაengeუნივერსიტეტიუნივერსიტეტიSEU-სშესახებსტრუქტურაფაკულტეტებიპარტნიორებივაკანსიებიანონსებისიახლეებისაერთაშორისოურთიერთობებიდოკუმენტაციასწავლასწავლაჩარიცხვასასწავლოპროცესიფინანსურიპოლიტიკაბიბლიოთეკააკადემიურიკალენდარისტუდენტთაგზამკვლევისწავლისსაფასურისაგანმანათლებლოპროგრამებისკატალოგიკვლევაკვლევასტრატეგიადამიზნებიმართვაინსტიტუციურიკვლეSEU - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტივითიფონდი(IRF)კვლევითიპროექტებიდასაგრანტოკონკურსებიაკადემიურიკეთილსინდისიერებაკონფერენციებიდაღონისძიებებისასარგებლოინფორმაციაგამოცემებისტუდენტურიცხოვრებასტუდენტურიცხოვრებასტუდენტურითვითმმართველობასტუდენტურიომბუდსმენისტუდენტურიკლუბებიSEUსპორტიხელოვნებადაკულტურაკარიერულისერვისებიმედიადაგალერეაEMIS.SEU.EDU.GESEU-BC.EDU.GEFAQკონტაქტისაიტისრუკაუნივერსიტეტიუნივერსიტეტიSEU-სშესახებსტრუქტურაფაკულტეტებიპარტნიორებივაკანსიებიანონსებისიახლეებისაერთაშორისოურთიერთობებიდოკუმენტაციასწავლასწავლაჩარიცხვასასწავლოპროცესიფინანსურიპოლიტიკაბიბლიოთეკააკადემიურიკალენდარისტუდენტთაგზამკვლევისწავლისსაფასურისაგანმანათლებლოპროგრამებისკატალოგიკვლევაკვლევასტრატეგიადამიზნებიმართვაინსტიტუციურიკვლევითიფონდი(IRF)კვლევითიპროექტებიდასაგრანტოკონკურსებიაკადემიურიკეთილსინდისიერებაკონფერენციებიდაღონისძიებებისასარგებლოინფორმაციაგამოცემებისტუდენტურიცხოვრებასტუდენტურიცხოვრებასტუდენტურითვითმმართველობასტუდენტურიომბუდსმენისტუდენტურიკლუბებიSEUსპორტიხელოვნებადაკულტურაკარიერულისერვისებისაგანმანათლებლოპროგრამებისაერთაშორისოურთიერთობებიტრენინგცენტრიაბიტურიენტებისთვისანონსებიყველაანონსი19ივლისითბილისი,წინანდლის9,მეტრო300არაგველისმიმდებარედსამეცნიერომულტიდისციპლინარულიკონფერენციაSEUMSC2022საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEU-სსამეცნიერომულტიდისციპლინარულკონფერენციზეSEUMSC2022რეგისტრაციადა11ივლისი11:00-14:00საათიჰაკათონისტუდენტებისათვის11-12 ივლისს,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEUჰაკათონსუმასპინძლებს.01ივლისი16:00საჯაროლექციააბიტურიენტებისთვისთემაზე-ვეფხისტყაოსნისლიტერატურულისამყარო1ივლისს,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტისეუუმასპინძლებსსაჯაროლექციასთემაზე:„ვეფხისტყაოსნისლიტე01ივლისი18:00სოციალურიფსიქოლოგიისსამაგისტროპროგრამისღიაკარისდღე1ივლისს,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტისეუსოციალურიფსიქოლოგიისსამაგისტროპროგრამისღიაკარისდღესგამა24ივნისი11:0024ივნისს,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEU,დასაქმებისფორუმსუმასპინძლებსფორუმისორგანიზატორიაკარიერული განვითარებისადაკურსდამთავრებულებთანურთიერთობისსამსახური.კვირეულშიმო23ივნისი17:30თეორიულიცოდნიდანპრაქტიკამდე-რაშიეხმარებასტუდენტებსადვოკატთაპროფესიულიეთიკისკლინიკა?23ივნისს,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEU-სიურიდიულიფაკულტეტისორგანიზებით,საქართველოსადვოკატთაასო15ივნისიZoom.usსაერთაშორისოსტუდენტურიონლაინკონფერენცია”SEUISOCS-2022”საერთაშორისოსტუდენტურონლაინკონფერენციაზე-”SEUISOCS-2022”რეგისტრაციადაიწყო.15ივნისი14:00ონლაინღიალექციებისსერია-მომხმარებლისადმიჰოლისტურიმიდგომა-თეორიიდანპრაქტიკამდე13,15და16ივნისს,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტისეუონლაინღიალექციებისსერიასუმასპინძლებს.05ივნისითბილისი,წინანდლისქ.#9(მეტრო300არაგველთან)იმიტირებულიერთიანიეროვნულიგამოცდებიSEU-ში5ივნისიდან17ივნისისჩათვლით,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEUაბიტურიენტებსსთავაზობსუფასოიმიტირებულ01ივნისი15:00საჯაროლექციაბავშვთაქორწინებისსაკითხებზე1ივნისს,ბავშვთადაცვისსაერთაშორისოდღეს,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტისეუ-სიურიდიულიფაკულტეტისსამაგ27მაისიიედიტეპესუნივერსიტეტისკონკურსი SEU-სსტუდენტებისთვისსტიპენდიისმოსაპოვებლადიედიტეპესუნივერსიტეტი SEU-სსტუდენტებისთვისაცხადებსკონკურსსსტიპენდიისმოსაპოვებლად. სტუდენტებს25მაისი13:00სასტუმრორადიუსისდასაქმებისდღეSEU-ში25მაისს,სასტუმრო„რადიუსი•RadiusHotelTbilisi“SEU-სსტუდენტებისათვისდაკურსდამთავრებულებ24მაისი17:00რუბრიკა:წარმატებულიკურსდამთავრებულები24მაისს,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტისეუ-სკარიერულიგანვითარებისადაკურსდამთავრებულებთანურთიერთობის17მაისი15:00საერთაშორისომასტერკლასებისციკლიSEU-ში17მაისიდან19მაისისჩათვლით,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEUსაერთაშორისომასტერკლასებისციკლსუმასპინ15მაისიგაცვლითიპროგრამაპორტუგალიისბრაგანცასუნივერსიტეტშიცხადდებამიღებაგაცვლითპროგრამაზებრაგანცასუნივერსიტეტშიშემოდგომისსემესტრისთვის.13მაისიკომპანია„Exadel“-ისკარიერისდღეSEU-ში13მაისს,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEUკომპანიაExadel-ისწარმომადგენელსუმასპინძლებს, სადაცSE11მაისი16:00ონლაინსაჯაროლექციათემაზე:როგორვიცნოთდაგადავამოწმოთმანიპულაციურიკონტენტი11მაისს,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEU-სკარიერულიგანვითარებისადაკურსდამთავრებულებთანურთიერთობის10მაისიკომპანია„Exadel“-ისკარიერისდღეSEU-ში13მაისს,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEUკომპანიაExadel-ისწარმომადგენელსუმასპინძლებს, სადაცSE10მაისი14:00საჯაროლექციათემაზე:საპენსიოსქემადასაერთაშორისოინვესტიციები10მაისს,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEUსაჯაროლექციასთემაზე:„საპენსიოსქემადასაერთაშორისოი06მაისი16:00საჯაროლექციათემაზე:რაუნდაგავითალისწინოთCV-ისმომზადებისას6მაისს,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEU-სკარიერულიგანვითარებისადაკურსდამთავრებულებთანურთიერთობისს05მაისი16:00პუბლიკაციის"გზამკვლევიაკადემიურწერაში"პრეზენტაცია5მაისს,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEUუმასპინძლებსპუბლიკაციის:"გზამკვლევიაკადემიურწერაში" პრ04მაისი16:00მასტერ-კლასიმენეჯმენტისთანამედროვესაკითხებისშესახებ4მაისს,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEU-სმენეჯმენტისსაბაკალავროპროგრამისინიციატივითჩატარდებაშეხვე03მაისი14:00ტრენინგითემაზე:ბავშვისგანვითარებისპირველი1001დღე3მაისს,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEUუმასპინძლებსტრენინგსთემაზე:„ბავშვისგანვითარებისპირვე02მაისი16:15ონლაინლექცია:საერთაშორისოდაევროპულიკანონმდებლობისსაკითხებიუკრაინისომში2მაისს,SEUუმასპინძლებსონლაინლექციასთემაზე"საერთაშორისოდაევროპულიკანონმდებლობისსაკითხებიუკრაინისომ26აპრილისამოქალაქოგანათლებისუფასოპრაქტიკულიკურსი2მაისიდან,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEU-სსამართლისპროგრამა,სკოლისმოსწავლეებსსთავაზობსსამოქალ20აპრილიწინანდლისქუჩაN9,300არაგველისმეტროსთან17:00სემინარითემაზე:ყველაფერიNFT-ისშესახებ20აპრილს,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEU-სორგანიზებით,შემოქმედებითობისადაინოვაციისმსოფლიოკვირეულ20აპრილიწინანდლისქუჩაN9,300არაგველისმეტროსთან.16:00სემინარითემაზე:WineDiamond-იდეიდანპროდუქტამდე20აპრილს,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEU-სორგანიზებით,შემოქმედებითობისადაინოვაციისმსოფლიოკვირეულ19აპრილისემინარითემაზე:როგორგავიდეთექსპორტზეელექტრონულიკომერციისმეშვეობით19აპრილს,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEU-სორგანიზებით,შემოქმედებითობისადაინოვაციისმსოფლიოკვირეულ18აპრილი14:00საჯაროლექცია:ომიდაჟურნალისტიკა18აპრილს,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEUუმასპინძლებსსაჯაროლექციას:„ომიდაჟურნალისტიკა.&ldqu18აპრილისემინარითემაზე:კრიპტო&ბლოკჩეინინდუსტრიასაქართველოში,სტარტაპიAmbry-გზაიდეიდანსოლიდურდაფინანსებამდე18აპრილს,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEU-სორგანიზებით,შემოქმედებითობისადაინოვაციისმსოფლიოკვირეულ15აპრილიცხადდება2022წლისკონკურსი-ვწერთავისუფალთემასცხადდება2022წლისკონკურსი-„ვწერთავისუფალთემას“მეათე-მეთორმეტეკლასისმოსწავლეებისთვის.კონკ15აპრილიშემოქმედებითობისადაინოვაციისმსოფლიოკვირეული15-20აპრილს,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEUშემოქმედებითიდაინოვაციისმსოფლიოკვირეულსუმასპინძლებს.15აპრილი17:00სემინარითემაზე:„შემოქმედებითიაზროვნებისმნიშვნელობამეწარმეობაში"15აპრილს,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEU-სორგანიზებით,შემოქმედებითობისადაინოვაციისმსოფლიოკვირეულ13აპრილი13:00საჯაროლექცია:კონფლიქტებისმართვაორგანიზაციაში13აპრილს,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEUუმასპინძლებსსაჯაროლექციას:„კონფლიკქტებისმართვაორგა11აპრილი10:30SEUუმასპინძლებსსაერთაშორისოკონფერენციას-ოჯახშიძალადობა,როგორცსოციალურიგამოწვევა11აპრილს,საქართველოსეროვნულუნივერსიტეტSEU-შიგაიმართებასაერთაშორისოკონფერენცია:„ოჯახშიძალადობა,11აპრილი16:00საჯაროლექცია:საერთაშორისოურთიერთობებისძირითადიასპექტები11აპრილს,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEUსაჯაროლექციას„საერთაშორისოურთიერთობებისძირითადიასპ10აპრილიმოიპოვე2000ფუნტისოდენობისდაფინანსებადააქციეშენიიდეარეალობად!BigIdeaChallengeვიდეოფიჩისკონკურსიბრუნდება.კონკურსიგაიმართებაბრიტანეთისსაბჭოსპროგრამის„შემოქმ08აპრილი16:00SEU-სსაერთაშორისოურთიერთობებისსამსახურისსაინფორმაციოშეხვედრასტუდენტებთან8აპრილს,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEU-სსაერთაშორისოურთიერთობებისსამსახურისტუდენტებისათვისჩაატარ04აპრილიწინანდლისქუჩაN9,მეტრო300არაგველისმიმდებარედ16:00SEU-სკურსდამთავრებულისწიგნის„ფსიქოპათოლოგიისბუნება-რაგანაპირობებსფსიქიკურაშლილობას“პრეზენტაცია4აპრილს,16:00საათზე,საქართველოსეროვნულუნივერსიტეტSEU-შიგაიმართებაSEU-სფსიქოლოგიისსაბაკალავროპროგრა29მარტი16:30ინგლისურიენისუფასომასტერკლასიაბიტურიენტებისთვის29მარტს,16:30საათზე,საქართველოსეროვნულუნივერსიტეტSEU-შიაბიტურიენტებისთვისჩატარდებაინგლისურიენისუფა28მარტი16:00საჯაროლექციათემაზე:„ფსიქოლოგიისროლიადამიანისცხოვრებაში“28მარტს,16:00საათზე,საქართველოსეროვნულიუნივერიტეტიSEU-სფსიქოლოგიისსაბაკალავროპროგრამისორგანიზებით,28მარტი16:45ონლაინსაჯაროლექცია:საქართველოსევროპულიმომავალი28მარტს,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEUუმასპინძლებსპროფესორრაინჰარდპოლინგის,საჯაროლექციასთემაზე25მარტი16:002022წლისერთიანეროვნულგამოცდებშიმონაწილეობისმსურველებისათვისSEU-შიღიაკარისდღეგაიმართება25მარტს,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEUშეფასებისადაგამოცდებისეროვნულიცენტრის2022წლისერთიანერო23მარტი17:00ონლაინსაჯაროლექციათემაზე:„გადახდისუუნარობისსამართალი-საბოლოოგანაჩენითუსამეწარმეოსაზოგადოებისგაჯანსაღებაზეზრუნვა“23მარტს,17:00საათზესაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEU-სიურისტთაკლუბისორგანიზებითჩატარდებაონლაინსა21მარტიSEUსამეცნიეროჟურნალში„SEU&SCIENCE“სტატიებისმიღებასაცხადებსჟურნალი „SEU&SCIENCE“გამოიცემაბიანუალურიკრებულისსახით.იგისაშუალებასაძლევსუმაღლეს15მარტი ინოვაციურიპროექტი „MEETUP!MicroProjects2022“თუხართინოვაციურიპროექტებითდაინტერესებულიდაგჭირდებათგრანტი,მაშინესპროექტი „MEETUP!Micro10მარტიბრიტანეთისსაბჭოსპროგრამის,,შემოქმედებითინაპერწკალი“ფარგლებშიძალიანმალეიდეათონიაიღებსსტარტსთუხარმეწარმეობითდაინტერესებულისტუდენტიდაგინდასაკუთარსტარტაპიდეაზემუშაობა,მაშინიდეათონისწორედშენთ09მარტისაერთაშორისოსტუდენტურონლაინკონფერენციაზე-”SEUISOCW-2022” მედიცინისმიმართულებითრეგისტრაციადაიწყოსაერთაშორისოსტუდენტურკონფერენციაში”SEUISOCW-2022”მონაწილეობისმიღებაშეუძლიაავტორიზებულიუნ09მარტი12:00საჯაროლექცია„ინტელექტუალურისაკუთრებისშესახებ“9მარტს,12:00საათზე,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEU-სადასაქპატენტისსასწავლოცენტრისთანამშრომლობის07მარტი16:00ტრენინგიაბიტურიენტებისთვის„ჟურნალისტიკა-რეალურიამბებისთხრობისხელოვნება“7მარტს,16:00საათზე,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEU-სჟურნალისტიკისსაბაკალავროპროგრამისინიციატივით07მარტი11:00-19:00ჩვენისტუდენტებისინიციატივით,SEU-შიჰუმანიტარულიდახმარებისპუნქტიგაიხსნებაშემოგვიერთდით,7მარტს,11:00-19:00საათამდეშეგიძლიათმოიტანოთქვემოთჩამოთვლილიმედიკამენტებიდანივთები:01მარტისაინფორმაციოშეხვედრაბერკლისუნივერსიტეტისსაერთაშორისოპროგრამებისდირექტორთან1მარტს 21:00,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEUგამართავსშეხვედრასკალიფორნიისუნივერსიტეტბერკლის28თებერვალითბილისი,წინანდლის9/Zoom.us16:00ჰიბრიდულისაჯაროლექცია-„ნიკოლოზბარათაშვილიდაედგარალანპო”28თებერვალს,SEU-სბიბლიოთეკაშიგაიმართებაჰიბრიდულისაჯაროლექცია„ნიკოლოზბარათაშვილიდაედგარალან26თებერვალიSEUსაქართველოშიმყოფუკრაინისმოქალაქეებსსაცხოვრებელსსთავაზობსსაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEUუკრაინელკოლეგებს,სტუდენტებს,მოსწავლეებს,პედაგოგებს,უნივერსიტეტების23თებერვალი16:00ვებინარი-აღმოაჩინე პროფესიატურიზმისსფეროში23თებერვალს,16:00საათზე,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEUუმასპინძლებსვებინარსაბიტურიენტებისთვის:"ა22თებერვალისაერთაშორისოსტუდენტურიონლაინკონფერენცია”SEUISOCW-2022”საერთაშორისოსტუდენტურკონფერენციაში”SEUISOCW-2022”მონაწილეობისმიღებაშეუძლიაყველაავტორიზებ17თებერვალი16:00ონლაინღიაკარისდღეაბიტურიენტებისათვის17თებერვალს,16:00საათზესაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEUუმასპინძლებსონლაინღიაკარისდღესაბიტურიენტ10თებერვალი10:00-17:00საერთაშორისოსამეცნიეროკონფერენცია:„ევროპისმწვანეშეთანხმებადამისიპოლიტიკური,სამართლებრივიდაეკონომიკურიზეგავლენასაქართველოზე“10-11თებერვალს, საქართველოსეროვნულუნივერსიტეტSEU-შიარსებული„ევროპულიინტეგრაციისკვლევითიცე02თებერვალი16:00ონლაინმასტერკლასითემაზე-„რასნიშნავსიყოსტარტაპერი”ჩვენიუნივერსიტეტისადაბრიტანეთისსაბჭოსპროგრამის"შემოქმედებითინაპერწკალი:სამეწარმეოგანათლებისპროგრამა27იანვარი17:00საჯაროლექციათემაზე-ნარკოტიკულიდანაშაული27იანვარს,17:00,საათზესაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEUუმასპინძლებს ონლაინსაჯაროლექციასთემაზ25იანვარი17:00საჯაროლექციათემაზე-ქალთამიმართდაოჯახშიძალადობა25იანვარს,17:00,საათზესაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEUუმასპინძლებსონლაინსაჯაროლექციასქალთამიმარ24იანვარი16:00ონლაინსაინფორმაციოშეხვედრაბრიტანეთისსაბჭოსპროგრამისშესახებსტუდენტებო,ძალიანკარგიშესაძლებლობათქვენთვის,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEUბრიტანეთისსაბჭოსპროგრ20იანვარისაქართველოსბანკიაცხადებს ლიდერატორის რიგითმეექვსესტუდენტურპროგრამასლიდერატორიმიმდინარეწელსკიდევუფრომასშტაბურსახესიძენსდასაუკეთესოსტუდენტებისადაკურსდამთავრებულებისათვ17იანვარიშოთარუსთაველისფონდისადაიულიხისკვლევითიცენტრისერთობლივისაგრანტოკონკურსიშოთარუსთაველისსაქართველოსეროვნულისამეცნიეროფონდი,იულიხისკვლევითცენტრთანერთად,აცხადებსერთობლივსაგრა05იანვარიამერიკისშეერთებულიშტატებისსაელჩოსინიციატივითგამოცხადდაUGRAD-ისერთსემესტრიანიგაცვლითიპროგრამაამერიკისშეერთებულიშტატებისსაელჩოსინიციატივითგამოცხადდაUGRAD-ისერთსემესტრიანიგაცვლითიპროგრამასტუდენტ22დეკემბერიპერსონალურიმონაცემებისდაცვისელჩებისახელმწიფოინსპექტორისსამსახურიიწყებს„პერსონალურიმონაცემებისდაცვისელჩების“პროექტისმეორენა17დეკემბერი18:00ვებინარითემაზე-CSRდამდგრადიბიზნესისკონცეფცია17დეკემბერს,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEUკორპორაციულისოციალურიპასუხისმგებლობისადამდგრადიგანვით16დეკემბერი16:00შეხვედრასაქართველოსბანკისCSRმიმართულებისხელმძღვანელთან,თამარგოჩაშვილთან16დეკემბერს,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEUკორპორაციულისოციალურიპასუხისმგებლობისადამდგრადიგანვით15დეკემბერი13:30ონლაინღიაკარისდღეაბიტურიენტებო,თქვენისურვილიდანგამომდინარეგიწვევთონლაინღიაკარისდღეზეSEU-ში!ღიაკარისდღეგაიმართება115დეკემბერი15:30ვებინარითემაზე-კორპორაციულისოციალურიპასუხისმგებლობა:ბიზნესისახალირეალობა15 დეკემბერს,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEUკორპორატიულისოციალურიპასუხისმგებლობისადამდგრადი14დეკემბერი17:00ვებინარითემაზე-CSRდამარკეტინგი14დეკემბერს,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEUკორპორაციულისოციალურიპასუხისმგებლობისადამდგრადიგანვით13დეკემბერიკორპორაციულისოციალურიპასუხისმგებლობისადამდგრადიგანვითარებისონლაინკვირეული13-17დეკემბერს,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEUუმასპინძლებსკორპორაციულისოციალურიპასუხისმგებლობისად10დეკემბერიადამიანისუფლებებისსამართლისსაუნივერსიტეტოკვირეულიკვირეულისმიზანიასტუდენტებსადაახალგაზრდებშიადამიანისუფლებებისპრობლემურისაკითხებისშესახებცოდნისგავრცე10დეკემბერითბილისი,წინანდლის9,სასამართლოსიმიტირებულიდარბაზი10:00იმიტირებულისასამართლოპროცესი-ბიზნესდავისგანხილვისსპეციფიკა,ბიზნესისდაადამიანისუფლებებისსპეციფიკისგათვალისწინებით10დეკემბერს,10:00საათზე,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEU,ადამიანისუფლებებისსამართლისსაუნივერსიტეტ09დეკემბერი15:00კინოჩვენება-მრავალფეროვნებისსახეები-სოფო,მრავალფეროვნებისსახეები-ჰურიე9დეკემბერს,15:00საათზე,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEU,ადამიანისუფლებებისსამართლისსაუნივერსიტეტო09დეკემბერი12:00საჯაროლექციათემაზე-პანდემიადაადამიანისუფლებები9დეკემბერს,12:00საათზე, საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEU,ადამიანისუფლებებისსამართლისსაუნივერ07დეკემბერიZoom.us14:00კარიერულიგანვითარებისადაკურსდამთავრებულებთანურთიერთობისსამსახურისშეხვედრასტუდენტებთან7დეკემბერს,14:00საათზე,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტისSEU-ს კარიერულიგანვითარებისადაკურსდამთა07დეკემბერისაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტი,წინანდლის917:00კინოჩვენებასქესობრივიდანაშაულებისშესახებ7დეკემბერს,17:00საათზე,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEUადამიანისუფლებებისსამართლისსაუნივერსიტეტო06დეკემბერი11:00საჯაროლექციათემაზე-ენერგიისუფლება6დეკემბერს,11:00საათზე,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEUადამიანისუფლებებისსამართლისსაუნივერსიტეტო06დეკემბერიესეებისკონკურსიონლაინმაღაზიაისურვესგანსაქართველოშიყველაზემსხვილიონლაინმაღაზიაისურვე(isurve.ge)აცხადებსესეებისკონკურსსსტუდენტებისთვ06დეკემბერისაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტი,წინანდლის916:00კინოჩვენებაგენდერულითანასწორობისშესახებ6დეკემბერს,16:00საათზესაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEUადამიანისუფლებებისსამართლისსაუნივერსიტეტოკ04დეკემბერისაერთაშორისოონლაინკონფერენცია-ბიზნესისსამართლისაქტუალურისაკითხები4დეკემბერსსაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEUუმასპინძლებსსაერთაშორისოონლაინკონფერენციას:ბიზნესისსამა03დეკემბერი15:00როკოპალუმბოSEU-სსტუდენტებსსთავაზობსლექციათაციკლს-ლიდერობადაორგანიზაციულიმენეჯმენტი3,10და17დეკემბერს,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEUუმასპინძლებსრომისTorVergata-სუნივერსიტეტისპრ02დეკემბერიZoom.us8:00PMSEUუმასპინძლებსსაჯაროლექციასსახელწოდებით:„მცოცავიოკუპაციადარუსეთისსაგარეოპოლიტიკა“2დეკემბერს20:00 საათზე,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEUუმასპინძლებსსაჯაროლექციასსახელწოდებით29ნოემბერი15:00ონლაინსაჯაროლექციებისსერია-საერთაშორისოტურიზმისგანვითარებისსაკითხები29ნოემბერს,6და13დეკემბერს,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEUუმასპინძლებსალკალასუნივერსიტეტის(ესპა29ნოემბერი17:00საჯაროლექცია - გენდერულიძალადობისფსიქო-სოციალურიასპექტები29ნოემბერს,17:00საათზე,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტი SEU უმასპინძლებსსაჯაროლექციასქალთამ24ნოემბერიSEU-სმოწვეულილექტორის-იზაბელარაკასსიმულაციურიკურსი24ნოემბერსადა22დეკემბერს,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEU-სმოწვეულილექტორი-იზაბელარაკაბიზნესის24ნოემბერი16:00სსიპსაჯარორეესტრისეროვნულისააგენტოაცხადებსღიაკონკურსებს.საჯარორეესტრშიარსებულვაკანსიებზედეტალურიინფორმაციისმიღებისმიზნით,ადამიანურირესურსებისმართვისსამსახუ22ნოემბერისამოქალაქოგანათლებისუფასოპრაქტიკულიკურსი22ნოემბრიდან,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEU-სსამართლისპროგრამა,სკოლისმოსწავლეებსსთავაზობსსამო17ნოემბერიSEUუმასპინძლებსლექციათაციკლსტურიზმისსფეროსშესახებ17,24 ნოემბერსადა1დეკემბერსსაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEU-სმოწვეულილექტორი- ნატალია17ნოემბერიმასიმილიანოპელეგრინისლექციები17, 26ნოემბერსადა2დეკემბერს,რომისტორვერგატასუნივერსიტეტისდაკოლუმბიისეკონომიკურისკოლისპროფესო16ნოემბერიკიბერუსაფრთხოებისცნობისამაღლებაეროვნულიბანკისინიციატივით,საქართველოსსაფინანსოსექტორისაერთაშორისოტრადიციასშეუერთდადაწელსპირველად,კ16ნოემბერი12:00SEU-სმოწვეულილექტორისედუარდასსპირიაევასის,ლექციებისციკლისაერთაშორისოტურიზმისადაგარემოსგანვითარებისსაკითხებზე16ნოემბერს,14დეკემბერსადა18იანვარს12:00საათზე,ლიეტუვისუნივერსიტეტისტურიზმისგეოგრაფიას,რეგიონთმცოდ15ნოემბერიგაცვლითიპროგრამაგერმანიისბადენ-ვიურტემბერგისუნივერსიტეტში(სრულიდაფინანსებით)ბადენ-ვიურტემბერგისუნივერსიტეტიSEU-სსტუდენტებისთვის აცხადებსსტიპენდიას1 სემესტრითამუნივერსი15ნოემბერი16:00რუსთაველისეროვნულისამეცნიეროფონდიაცხადებსმაგისტრანტთასასწავლო-კვლევითიპროექტებისსაგრანტოკონკურსსმაგისტრანტთასასწავლო-კვლევითიპროექტებისდასაფინანსებლადგრანტებისგაცემისმიზანიამაგისტრატურისაკრედიტებულ11ნოემბერიZoom.us16:00როცაკარიერასირჩევ-BDO-სვებინარისტუდენტებისთვისსაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტისეუს-სკარიერულიგანვითარებისადაკურსდამთავრებულებთანურთიერთობისსამსახური08ნოემბერი15:00ჯანლუკამატაროჩისფინანსებისლექციაSEU-შიჯანლუკამატაროჩი-რომისტორვერგატასუნივერსიტეტისსაბანკოსაქმისასოცირებულიპროფესორი,ლუისგუიდოკარლისუნ03ნოემბერიSEUუმასპინძლებსწიგნის-„სახელმძღვანელოქალთადაბავშვთაძალადობისადაოჯახშიძალადობისწინააღმდეგბრძოლისსაკითხებზე“პრეზენტაციას3ნოემბერს,SEUუმასპინძლებსწიგნის-„სახელმძღვანელოქალთადაბავშვთაძალადობისადაოჯახშიძალადობისწი02ნოემბერი15:00ბრიტანელიმათემატიკოსისარრანფერნანდესისონლაინ საჯაროლექცია2ნოემბერს,15:00სთ-ზებრიტანელიმათემატიკოსიარრანფერნანდესისეუ-შისაჯაროლექციასგამართავს.არრანფერნანდ29ოქტომბერი„დისტანციურიმუშაობისკიბერჰიგიენა"ოქტომბერიკიბერუსაფრთხოებისთვეა!29ოქტომბერს,SEUუმასპინძლებსანდროგოცირიძისონლაინსაჯაროლექციასსახელწო28ოქტომბერიონლაინშეხვედრაპაშაბანკისწარმომადგენლებთანსაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEU-სკარიერულიგანვითარებისადაკურსდამთავრებულებთანურთიერთობისსამსახურის26ოქტომბერისაერთაშორისოგანათლებისსაინფორმაციოკვირეულიSEU-ში26,27და28ოქტომბერსსაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტისეუ,საერთაშორისოგანათლებისხელშეწყობისმიზნითუმასპ25ოქტომბერიTBCCAMPკონკურსშიმონაწილეობისმიღება შეუძლიათ მხოლოდმე-4კურსისფინანსებისსტუდენტებს.თიბისიკემპირამდენ18ოქტომბერიევროპისმწვანეშეთანხმებადამისიპოლიტიკური,სამართლებრივიდაეკონომიკურიზეგავლენასაქართველოზესაქართველოსეროვნულუნივერსიტეტSEU-შიმოქმედიევროპულიინტეგრაციისკვლევითიცენტრისსაქმიანობისფარგლებში,15ოქტომბერიოქსფორდისუნივერსიტეტისქართულიპროგრამისფარგლებშიდაგეგმილისემინარებისსერიაგაცნობებთ,რომოქსფორდისუნივერსიტეტისგლობალურიდადარგობრივიმეცნიერებებისსკოლისქართულიპროგრამისფარგლებშ15ოქტომბერიბელგიისზღვისიქეთამეცნიერებისსამეფოაკადემიისსამეცნიეროკონკურსიბელგიისზღვისიქეთამეცნიერებისსამეფოაკადემიააცხადებსსამეცნიეროკონკურსს.კონკურსიღიაამეცნიერებისთვისმთე13ოქტომბერიOle,Ole-SEU-შიესპანურიენისკურსებიიწყება!საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEU-სბაზაზეფუნქციონირებასიწყებსესპანურიგანათლებისადაკულტურისცენტრი&12ოქტომბერიSEUუფროსკლასელთათვისგამართულიკონკურსისმასპინძელიდამთავარისპონსორიაკონკურსში,რომელსაცჰქვია"ვწერთავისუფალთემას",მონაწილეობისმიღებაშეუძლიათგანსაკუთრებულიჰუმანიტარულინიჭ05ოქტომბერიფულბრაიტისპროგრამამკვლევრებისთვისაშშ-ისსაელჩოსაქართველოშიაცხადებსფულბრაიტისპროგრამასმკვლევრებისთვის.30სექტემბერისაქართველოსკარიტასი-ინკლუზიურიგანათლებისპროგრამისმხარდაჭერასაქართველოსკარიტასი გთავაზობთშესაძლებლობასინკლუზიურიგანათლებისპროგრამისმხარდაჭერაშიმიიღოთმონაწილე30სექტემბერისტატიებისკონკურსისაქარველოსეროვნულიუნივერსიტეტისეუ,ბიზნესსამართლისკვლევისგანვითარებისპროექტისფარგლებში,აცხადებსსტატი30სექტემბერიწიგნის„საკონსტიტუციომართლმსაჯულება“პრეზენტაცია30სექტემბერს,სეუუმასპინძლებს-წიგნის„საკონსტიტუციომართლმსაჯულება“პრეზენტაციას. ნაშრომი27სექტემბერიონლაინსემინარი:„განათლებადატურიზმი"27სექტემბერს,ტურიზმისსაერთაშორისოდღესთანდაკავშირებით,სეუ-სტურიზმისპროგრამა,უმასპინძლებსონლაინსემინა16სექტემბერიკონკურსისაბაკალავროდასამაგისტროსაფეხურისსტუდენტებისთვისსაქართველოსპარლამენტისაგრარულსაკითხთაკომიტეტი,ნიდერლანდებისსაელჩოსთან,არასამთავრობოორგანიზაციაCENN-თა14სექტემბერიონლაინღიაკარისდღე-სამაგისტროპროგრამებისკვლევითიკომპონენტისშესახებთუხართდაინტერესებულისამაგისტროპროგრამებით,SEUგიწვევთ17სექტემბერს,18:00საათზე,ონლაინღიაკარისდღეზე19აგვისტომეორესაერთაშორისოკონგრესისოციალურიმეცნიერებებისდარგშისაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEU-სთანაორგანიზებით19-22აგვისტოსგაიმართებამეორესაერთაშორისოკონგრესი09აგვისტო10:30სტუდენტურიონლაინკონფერენციაპერსონალურმონაცემთადაცვისაქტუალურსაკითხებზესახელმწიფოინსპექტორისსამსახურისადა„ინფორმაციისთავისუფლებისგანვითარებისინსტიტუტის“(IDFI)ორ03აგვისტოჟურნალისტიკისსაბაკალავროპროგრამისონლაინღიაკარისდღეSEUგიწვევთ6აგვისტოს,18:00საათზე,ჟურნალისტიკისსაბაკალავროპროგრამისონლაინღიაკარისდღეზე!პროგრამისხე31ივლისისაერთაშორისოსაპარლამენტოსტიპენდია(IPS)2022გერმანიისბუნდესთაგი(პარლამენტი)ბერლინისუნივერსიტეტებთანერთად„საერთაშორისოსაპარლამენტოსტიპენდიის&30ივლისი16:00განათლებისადმინისტრირებისსამაგისტროპროგრამისონლაინღიაკარისდღე30ივლისს,16:00საათზესაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEUგიწვევთ განათლებისადმინისტრირებისსამაგის29ივლისიდასაქმებისფესტივალი,,TbilisiJobs”HRhub-ისადაstudentjob.ge-ისორგანიზებით,29ივლისს,კიკვიძისპარკში,18:30–დან22:30საათამდედასაქ29ივლისი17:00ბიზნესისადმინისტრირებისონლაინღიაკარისდღე29ივლისს,17:00საათზესაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEUგიწვევთქართულენოვანიდაინგლისურენოვანიბიზნესი22ივლისიZoom.usიურიდიულიფაკულტეტისღიაკარისდღე22ივლისს,16:00საათზე,SEUიურიდიულიფაკულტეტისონლაინღიაკარისდღეს უმასპინძლებს.22ივლისიZoom.usკლინიკურიფსიქოლოგიისსამაგისტროპროგრამისპრეზენტაციაკლინიკურიფსიქოლოგიისსამაგისტროპროგრამისმიზანიათანამედროვემოთხოვნებისშესატყვისიკლინიკურიფსიქოლოგიისაკ17ივლისითბილისი,წინანდლისქ.#9(მეტრო300არაგველთან)იმიტირებულისამაგისტროგამოცდებიSEU-ში17და18SEU - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტიივლისსსაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEUუფასოიმიტირებულსამაგისტროგამოცდებსუმასპინძლებს.13ივლისითბილისი,წინანდლის9ბიზნესდავებისსაზაფხულოსკოლა13-16ივლისსSEUბიზნესდავებისსაზაფხულოსკოლასუმასპინძლებს.თუხარნებისმიერიუნივერსიტეტისბიზნესისანსამ30ივნისი18:00ესსეებისკონკურსიუმაღლესისასწავლებლებისსტუდენტებისათვის,გარემოსდაცვითსაკითხებზე,დაიწყოსაქართველოსბუნებისმკვლევართაკავშირი„ორქისი“,შვედეთისმთავრობისფინანსურიუზრუნველყოფით,პროექ29ივნისიZoom.usსამეცნიერომულტიდისციპლინარულიკონფერენციაSEUMSC2021მულტიდისციპლინალურიკონფერენციასაშუალებასაძლევსუმაღლესისაგანმანათლებლოდაწესებულებებისაკადემიურპერსონალს25ივნისიიაპონიისსახელმწიფოMEXT-ისპროგრამისფარგლებშისტიპენდიებსაცხადებსგაცნობებთ,რომიაპონიისგანათლების,კულტურის,სპორტის,მეცნიერებისდატექნოლოგიისსამინისტროMEXTსტიპენდიისპ25ივნისიიმიტირებულიერთიანიეროვნულიგამოცდებიSEU-შისაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEUუმასპინძლებსუფასოიმიტირებულერთიანეროვნულგამოცდებსქართულენასადალ22ივნისიZoom.usსაერთაშორისოსტუდენტურონლაინკონფერენციაზერეგისტრაციადაიწყოსაერთაშორისოსტუდენტურკონფერენციაშიმონაწილეობისმიღებაშეუძლიანებისმიერიუნივერსიტეტისბაკალავრიატისდამაგ17ივნისიZoom.usშეხვედრაევროპროდუქტისHRგუნდთან17ივნისს,გაიმართებაევროპროდუქტისHRგუნდთან შეხვედრასადაცგაეცნობითკომპანიაშიარსებულმიმდინარე&nb16ივნისი13:00რუბრიკაწარმატებულიკურსდამთავრებულებისაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEU-სკურსდამთავრებულისწარმატებისისტორია-გზაწარმატებულკარიერამდე.15ივნისინაწარმოებებისმიღებასტუდენტთალიტერატურულ-პუბლიცისტურიკრებულის,,დებიუტის”Vგამოცემისთვისდაიწყო!მიღებისბოლოვადაა2021წლის15ივნისი. ავტორიაუცილებლადუნდაიყოს,რომელიმესაგანმანათლებლოდაწესებულებ10ივნისიZoom.usვიქტორინაზოგადფსიქოლოგიაში10ივნისდან26ივნისისჩავლითსაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEU-სფსიქოლოგთაკლუბისორგანიზებითგაიმართე28მაისიZoom.us15:30საჯაროლექცია-„სტრესისდაძლევისსტრატეგიებიაბიტურიენტებისათვის“განათლებისსაერთაშორისოგამოფენისფარგლებში,გაიმართებასაჯაროლექცია-„სტრესისდაძლევისსტრატეგიებიაბ28მაისი17:30ონლაინსაჯაროლექცია-"პროფესიაიურისტი"შეხვედრისფარგლებში,განხილულიიქნებაიურისტისპროფესია,იურისტისზოგადი,პიროვნულიდაპროფესიულიმახასიათებლე27მაისი13:00ონლაინღიაკარისდღე27მაისს,13:00საათზე,EXPOGEORGIA-სგანათლებისმე-11საერთაშორისოგამოფენისფარგლებში,SEUუმასპინძლებსონ27მაისი15:00ვორკშოპითემაზე:„ამბებიბიზნესსამყაროდან“.მსმენელებიგაეცნობიანწარმატებულიბრენდებისისტორიებს,მათმარკეტინგულსტრატეგიებსდაბინზესისგზასიდეიდანსა27მაისი17:00ვორკშოპითემაზე:„როგორვიპოვოთსასურველიპროფესია?"27მაისს,EXPOGEORGIA-სგანათლებისმე-11საერთაშორისოგამოფენისფარგლებში,SEUჩაატარებსონლაინვორკშოპსთემ25მაისიესეებისკონკურსისტუდენტებისთვისპერსონალურმონაცემთადაცვისთემაზესახელმწიფოინსპექტორისსამსახურიდა„ინფორმაციისთავისუფლებისგანვითარებისინსტიტუტი“(IDFI),საქა25მაისიZoom.us19:00სტუდენტებისფსიქოლოგიურიკონსულტირებადატრენინგები25მაისს,19:00საათზეSEU-სბაზაზეარსებული,,ფსიქოლოგიურიკონსულტირებისადატრენინგებისცენტრის’&rsquo24მაისი12:00,14:00შეხვედრასაბერძნეთისადალიეტუვასელჩებთან24მაისსევროპისდღეები2021ფარგლებში სეუ-სსტუდენტებსსაშუალებააქვთშეხვდნენსაბერძნეთისადალიეტუვას22მაისი12:00ბიზნესსამართლისსიმპოზიუმიSEU-სორგანიზებით,22მაისს12საათზე,ბიზნესსამართლისკვლევისგანვითარებისპროექტისფარგლებშიგაიმართებაბიზ21მაისი15:00ვორკშოპი-"ბიზნესიდეიდან,გაყიდვებამდე21მაისს,15:00საათზეSEU-სორგანიზებითაბიტურიენტებისთვისდასტუდენტებისთვისჩატარდებავორკშოპი-"ბიზნესიდ19მაისიZoom.us12:00ონლაინსაჯაროლექციათემაზე-„თანამედროვეშრომისბაზარზემოთხოვნადიუნარები“ლექციასჩაატარებსSEU-სმოწვეულიპროფესორი,მკვლევარი-მარტინდალი.პროფესორიდალიარისპოლონეთისლაზარსკის15მაისი15:00ვებინარითემაზე:„ოსკისგამოცდისშეფასებისფურცლისმომზადება“ 15მაისს, SEU-ს მოწვეულილექტორი,დანიელსალსედოჩაატარებსმორიგვებინარსთემაზე:„ოსკისგ14მაისი14:00ინგლისურიენისონლაინმასტერკლასიაბიტურიენტებისთვის14მაისს,14:00საათზე,SEUუმასპინძლებსინგლისურიენისუფასოონლაინმასტერკლასსაბიტურიენტებისთვის.10მაისისამედიცინოგანათლებისტრენინგებისციკლი 10,14 და  21 მაისს, SEU-შიჩატარდებასამედიცინოგანათლებისტრენინგებისციკლირომე26აპრილიაბიტურიენტებო,გიწვევთSEU-სკინოსდღეებზე!კინოსდღეებისფარგლებშინაჩვენებიიქნებაშემეცნებითიდაპროფესიულიფილმები,რომელთადასრულებისშემდეგაცმოეწყო23აპრილიწინანდლის9,მეტრო300არაგველი18:00SONY-ისვიცე-პრეზიდენტიდინეშვორასჩაატარებსტრენინგიSEU-ში"ინფორმაციისგაზიარებისუსაფრთხოება"23აპრილს,18:00საათზე,SEU-შიჩატარდებატრენინგი"ინფორმაციისგაზიარებისუსაფრთხოება",რომელსაცკომპანიაSON23აპრილიიუნესკო-იაპონიის2021წლისსაპრიზოკონკურსიგამოცხადდაიუნესკო-იაპონიის2021წლისსაპრიზოკონკურსი:განათლებამდგრადიგანვითარებისთვის(ESD),რომელიცით23აპრილითბილისი,წინანდლის914:00ვორკშოპითემაზე:"FakeNews-ისგავლენათანამედროვესამყაროზე"კვირეულიმიზნადისახავსაბიტურიენტთაცოდნისამაღლებასჟურნალისტიკისსფეროში,განხილულიიქნებათანამედროვეჟურნ21აპრილი17.30-18.30გერმანიისაკადემიურიგაცვლისსამსახურიDAADგიწვევთვირტუალურგამოფენაზეStudyandCareer.გერმანიისაკადემიურიგაცვლისსამსახურიDAADგიწვევთვირტუალურგამოფენაზეStudyandCareer.21აპრილი17.30-18.30გერმანიისაკადემიურიგაცვლისსამსახურიDAADგიწვევთვირტუალურგამოფენაზეStudyandCareer.გერმანიისაკადემიურიგაცვლისსამსახურიDAADგიწვევთვირტუალურგამოფენაზეStudyandCareer.19აპრილიდასაქმებისონლაინკვირეულიკვირეულისფარგლებში,კომპანიებიდამსწრეებსგააცნობენ მიმდინარევაკანსიებსდასტაჟირებებს.მონაწილეებსშე18აპრილიzoom.us12:00-16:00განათლებისსაერთაშორისოონლაინგამოფენაგამოფენატარდებამათთვის,ვინცდაინტერესებულიასაზღვარგარეთსწავლით,სტიპენდიებისადაგრანტებისმიღებით,სტაჟირ15აპრილიმარკუსკერბერისსაჯაროლექცია15აპრილს,18:00საათზესაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEUუმასპინძლებსპროფესორმარკუსკერბერისაჯაროლექც15აპრილიონლაინსაგაზაფხულოსკოლა"საქართველოსევროპულიდაევროატლანტიკურიინტეგრაციისპროცესი"15,16,17აპრილსSEU-შიჩატარდებასაგაზაფხულოსკოლა"საქართველოს ევროპულიდაევროატლანტიკურიინტეგრაციი11აპრილიZoom.usგახდითSEU-სსაერთაშორისოჰაკათონისმონაწილეSEUსტუდენტებსგაძლევთშესაძლებლობასგახდეთჰაკათონისმონაწილე,რომელიცსაერთაშორისოექსპერტებისმხარდაჭერითჩ10აპრილიილუსტრაციებისკონკურსი„რუსეთისოკუპაცია1921წლიდანდღემდე“კონკურსიუნდაიყოსდაკავშირებულირუსეთისოკუპაციასთანდამისგავლენებზე.მიუხედავადიმისა,რომკონკურსიემთხვე08აპრილიევროპულიკვლევებისსაბჭოაცხადებსპირველსაგრანტოკონკურსს-StartingGrants-სევროკომისიისკვლევებისადაინოვაციებისჩარჩოპროგრამისHorizonEurope(2021-2027)ფარგლებშიევროპულიკვლევების08აპრილიწინანდლის9,მეტრო300არაგველი13:00ნაფიცმსაჯულთაიმიტირებულისასამართლოპროცესიაბიტურიენტებისთვისაღნიშნულიპრაქტიკულიკურსიგანსაკუთრებულდახმარებასგაუწევსიმაბიტურიენტებს,რომლებიცფიქრობენსამართლისპროგ06აპრილიzoom.usვებინარი-აკადემიურიკეთილსინდისიერება,პლაგიატისპრევენციადასამეცნიერონაშრომისშედგენისსტანდარტებივებინარისშედეგადმსმენელებიგაათვითცნობიერებენაკადემიურიკეთილსინდისიერებისმნიშვნელობას,მიიღებენრჩევებსპ05აპრილითბილისი,წინანდლისქ.913:30SEUიწვევსაბიტურიენტებსინგლისურიენისმასტერკლასზემასტერკლასგაუძღვებანინოჩიქოვანი-SEU-სუცხოენებისკათედრისხელმძღვანელი.აბიტურიენტებიგაეცნობიანერთიანი02აპრილისაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEU16:00ღიაკარისდღესSEU-ში2აპრილს,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEUგიწვევთღიაკარისდღეზე,ამჯერადგიმასპინძლებთSEU-ში!02აპრილიZoom.us15:00საჯაროლექცია-რაშესაძლებლობებიაქვთსტუდენტებსდასაქმებისბაზარზე,მომავლისპროფესიებიჰიროსადასაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEU-სურთიერთანამშრომლობისფარგლებშიგაიმართებასაჯაროლექციასახე29მარტიწიგნისთარგმნისპროგრამა2021აშშ-ისსაელჩოსსაზოგადოებრივსაქმეთაგანყოფილებააცხადებსკონკურსსამერიკელიავტორებისწიგნისთარგმნისპროგრამ25მარტი19:00ვებინარებისციკლი-როგორგამოვაქვეყნოთსტატიებიაკადემიურჟურნალებში ევროკომისიისEURAXESS-ისორგანიზებითტარდება ვებინარებისციკლითემაზე:"როგორგამოვაქვეყნოთსტატიებიაკად24მარტი18:00ელენაკინი-სხვადასხვატიპისფონდები,ფინანსურიოპერაციებიდააქტივებისმართვაელენაკინისაფინანსოექსპერტიარომელსაც15წელზემეტიხნისგამოცდილებააქვსფინანსურიმომსახურებისსფეროში.ამ24მარტიZoom.us17:00ონლაინვებინარი-„რადიო,პირდაპირეთერშიმუშაობისსპეციფიკა“24მარტს17:00საათზესაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEU-ს,ჟურნალისტიკისპროგრამისმიერ ორგანიზებული23მარტიZoom.us18:00ონლაინ ვებინარი-„თანამედროვექართულიჟურნალისტიკისენა,სტილი,თემები,წერისმანერა"23მარტს,18:00საათზესაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEU,უმასპინძლებსონალინვებინარსთემაზე:„თანა23მარტიZoom.usSEU-სჟურნალისტიკისონლაინკვირეული"თანამედროვემედია"აბიტურიენტებისთვისაბიტურიენტებოდაჟურნალისტიკისსტუდენტებოყურადღება,23-27მარტისჩათვლითსაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSE15მარტიმესამესაერთაშორისოსამეცნიეროონლაინკონგრესი:„21-ესაუკუნისევროკავშირი:აბრეშუმისგზისახალიპროექტი“SEU-ს,ლაზარსკისუნივერსიტეტის,ესპანეთისეროვნულიდისტანციურიგანათლების უნივერსიტეტისადამადრიდისუნი13მარტიzoom.us16:00საჯაროლექცია-სტრესისდაძლევისსტრატეგიებიაბიტურიენტებისათვისინაშანავაკონსულტაციასგაუწევსაბიტურიენტებსადასტუდენტებს,ემოციურიმდგომარეობისკონტროლისადასაგამოცდოსი12მარტივიშეგრადისსაერთაშორისოფონდისკვლევითისაგრანტოპროგრამაგაცნობებთ,რომვიშეგრადისსაერთაშორისოფონდი(IVF)ევროპისუნივერსიტეტისინსტიტუტთან(EUI)ერთადაცხადებსკვლე06მარტიzoom.us19:00საჯაროლექცია-ემოციურიინტელექტისროლიკარიერულგანვითარებაშისაჯაროლექციაSEU-სსტუდენტებისადაკურსდამთავრებულებისთვის,კარიერული განვითარებისდაკურსდამთავრებულთა05მარტიzoom.us18:00საჯაროლექცია-„აშშ-ისსამთავრობოეკონომიკურიპოლიტიკაპანდემიისპირობებში“მომხსენებელი:დალიხოხობაშვილი-აშშფედერალურიშიდაშემოსავლებისსამსახურისლიცენზირებულიაგენტიგადასახადები01მარტიzoom.us1-5მარტიდასაქმებისონლაინფესტივალი– ,,გაესაუბრესაიდანაცგინდა”1-დან5მარტის ჩათვლით, HRhub –ისადა WorldVisionსაქართველოს  ორგანიზე25თებერვალიzoom.us16:00ლონდონისქოვენთრისუნივერსიტეტისპროფესორისორჰანდემიროვსკისსაჯაროლექციაSEU-ში1მარტს16:00საათზეორჰანდემიროვსკისეუ-სსტუდენტებისთვისჩაატარებსსაჯაროლექციასთემაზე"ინოვაციებიბიზნეს22თებერვალიშოთარუსთაველისეროვნულისამეცნიეროფონდიაცხადებსსაგრანტოკონკურსსშოთარუსთაველისეროვნულისამეცნიეროფონდიაცხადებს2021წლისმიზნობრივსაგრანტოკონკურსსმეცნიერებისპოპულარიზ17თებერვალირაოდენობრივიკვლევისმეთოდებიდამონაცემთაანალიზიSPSS-ისგამოყენებითსაჯაროაუდიტისინსტიტუტიიწყებსახალტრენინგის„რაოდენობრივიკვლევისმეთოდებიდამონაცემთაანალიზიSPSS16თებერვალიzoom.usსტუდენტურ,სამეცნიეროსაერთაშორისოონლაინკონფერენციისთვისსამეცნიერონაშრომებისმიღებადაიწყომონაწილეობისმიღებაშეუძლიანებისმიერიუნივერსიტეტისბაკალავრიატის,მაგისტრატურისადასადოქტოროსაფეხურისსტუდ12თებერვალიzoom.us12:00საერთაშორისოსამეცნიეროონლაინკონფერენციათემაზე „მეცნიერება,განათლება,ინოვაცია:აქტუალურისაკითხებიდათანამედროვეასპექტები“2021წლის12თებერვალს,12საათზეჩატარდება, საერთაშორისოსამეცნიეროონლაინკონფერენციათემაზე &bdqu10თებერვალიღიაკონკურსი„გაეროშისაქართველოსახალგაზრდობისწარმომადგენელისშესარჩევადთუხარ18წლიდან25წლამდეახალგაზრდა,გაქვსსურვილისაქართველოსახალგაზრდებისხმაგააჟღეროგაეროში,ჩვენგეძე03თებერვალიდაფინანსებულისამაგისტროპროგრამაპორტუგალიაშისეუგთავაზობთსრულადდაფინანსებულ1წლიანსამაგისტროპროგრამასპორტუგალიაში,ბრაგანცასპოლიტექნიკურინსტიტუტში02თებერვალისაერთაშორისოსტიპენდიებისპროგრამაInternationalExcellenceScholarshipProgramCOPERNICUSBERLINბაკალავრიატისდამაგისტრატურისსტუდენტებსგაძლევთშესაძლებლობასგაცვლითიპროგრამითისწავლოთბერლინში,ჰუმბოლდტ01თებერვალიzoom.us16:00რუბრიკაწარმატებულიკურსდამთავრებულებისეუ-სსკარიერულიგანვითარებისადაკურსდამთავრებულებთანურთიერთობისსამსახურისორგანიზებით1თებერვალს,16:0029იანვარი16:00ონლაინღიაკარისდღე29იანვარს,SEUაბიტურიენტებისთვისდასკოლისმოსწავლეებისთვისონლაინღიაკარისდღესუმასპინძლებს.29იანვარიzoom.us21:00ვებინარი:კვლევისშესაძლებლობებიევროპაში29იანვარს9:00სთ-ზე(CSTTime)ევროკავშირისკვლევებისადაინოვაციებისორგანიზაციისადაილინოისისუნივერსიტეტ26იანვარი18:00ესპანურიენისადაკულტურისცენტრ“იბერიას”ონლაინპრეზენტაციაSEU-ში26იანვარს,18:00საათზესეუშიგაიმართებაესპანურიენისადაკულტურისცენტრ"იბერიას"ონლაინპრეზენტაცია.ცენტრ25იანვარიzoom.us15:00ვებინარითემაზე:სამეცნიერო-კვლევითისაქმიანობისპროდუქტიულობის გაზრდისშესაძლებლობებიმკვლევარებისთვისსაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტისეუ-სმიერორგანიზებულივებინარისმიზანია,აკადემიურისფეროსწარმომადგენლებს22იანვარიzoom.usესეებისკონკურსისტუდენტებისთვისპერსონალურმონაცეSEU - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტიმთადაცვისთემაზეკონკურსისმიზანიპერსონალურიმონაცემებისდაცვისთემაზესაზოგადოებისცნობიერებისამაღლებადასტუდენტებისგანვით22იანვარიzoom.us18:00პროფესორბრუნობერნარდისსაჯაროლექცია22იანვარს,18:00საათზეSEUმასპინძლობსპროფსორბრუნობერნარდისსაჯაროლექციასთემაზე"როგორშეუძლიასაქართვე20იანვარიzoom.usსამოქალაქოგანათლებისერთთვიანი,უფასო,ონლაინპრაქტიკულკურსი20იანვრიდან,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEU-სსამართლისპროგრამა,სკოლისმოსწავლეებსსთავაზობსსამოქ08იანვარიევროკომისიისერთობლივიკვლევებისცენტრის(JRC)კონკურსიშოთარუსთაველისსამეცნიეროფონდიავრცელებსინფორმაციასევროკომისიისერთობლივიკვლევებისცენტრის(JRC)მიერგა23დეკემბერისაფრანგეთი,პარიზიუნიკალურიშესაძლებლობასაფრანგეთშისამაგისტროპროგრამაზესწავლის მსურველთათვისპარიზისუნივერსიტეტიUniversitéParis-Saclayსამაგისტროსტიპენდიებისკონკურსსაცხადებს2021-2022სასწავ23დეკემბერიzoom.us18:00საერთაშორისოურთიერთობებისსამსახურისშეხვედრასტუდენტებთანდა აბიტურიენტებთანთუგსურთგაიგოთსეუსგაცვლითიპროგრამებისშესახებევროპისსხვადასხვა უნივერსიტეტებში,შემოგვიერთდითვებინ22დეკემბერიzoom.us18:00SEU-სმედიცინისსტუდენტებისსაყურადღებოდსაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტისსეუდააშშ კომპანიაAMO-სთანამშრომლობისშედეგადსეუსმედიცინისსტუდე21დეკემბერიzoom.usჟურნალისტიკისკვირული21-26დეკემბრისჩათვლითსაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტისეუ-სსტუდენტებსადაკურსდამთავრებულებს გიწვევ18დეკემბერიzoom.us18:00კომპანიაPHDMedia-სდამფუძნებლის,ჯონათანდერდენისსაჯაროლექციაSEU-სსტუდენტებისათვისჯონათანიგახლავთმსოფლიოშიერთ-ერთიყველაზედიდიმედიაკომუნიკაციებისკომპანიისPHDMediaდამფუძნებელი,კომპან17დეკემბერიzoom.us18:00მცირეგრანტებისპროგრამასტუდენტებისთვისამერიკულიკვლევითიინსტიტუტისამხრეთკავკასიაშიაცხადებსმცირეგრანტებისპროგრამასსამხრეთკავკასიაში(სომხეთი14დეკემბერიკრედობანკისვაკანსიებისპრეზენტაციაSEU-სსტუდენტებისადაკურსდამთავრებულებისთვისსაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტისეუ-სსკარიერულიგანვითარებისადაკურსდამთავრებულებთანურთიერთობისსამსახურ14დეკემბერისტიპენდიებირუმინეთშისწავლისგაგრძელებისმსურველთათვის რუმინეთისსაგარეოსაქმეთასამიისტროაცხადებსსტიპენდიებს ევროკავშირისარაწევრიქვეყნებისმოქალაქეებისათვ09დეკემბერიzoom.usსასერტიფიკატოკურსინატო-სთემატიკაზესტუდენტებისთვისსაქართველოსეროვნულუნივერსიტეტSEU-სადანატოსადაევროკავშირისშესახებსაინფორმაციოცენტრთანურთიერთთნამშრომ09დეკემბერი13:00ონლაინღიაკარისდღე9დეკემბერს,SEUაბიტურიენტებისთვისდასკოლისმოსწავლეებისთვისონლაინღიაკარისდღესუმასპინძლებს.06დეკემბერი18:00ვებინარითემაზე-პროექტებისმენეჯერისაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEU,მენეჯმენტისპროგრამისორგანიზებით,უმასპინძლებსკვირეულს-„გაიცა06დეკემბერი13:00ვებინარითემაზე-HRმენეჯერიდაქოუჩისაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEU,მენეჯმენტისპროგრამისორგანიზებით,უმასპინძლებსკვირეულს-„გაიცა05დეკემბერი21:00ვებინარითემაზე-ღონისძიებებისმენეჯერისაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEU,მენეჯმენტისპროგრამისორგანიზებით,უმასპინძლებსკვირეულს-„გაიცა05დეკემბერიქალთაუფლებებიდაარსებულიგამოწვევებისაქართველოშისაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტისეუ-სიურიდიულიფაკულტეტიაწყობსადამიანისუფლებათადღისადმიმიძღვნილსტუდენ05დეკემბერიzoom.usონლაინკონფერენცია„ქალთაუფლებებიდაარსებულიგამოწვევებისაქართველოში“საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტისეუსიურიდიულიფაკულტეტიაწყობსადამიანისუფლებათადღისადმიმიძღვნილსტუდენტ04დეკემბერი19:00ვებინარითემაზე-სასტუმროსმენეჯერისაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEU,მენეჯმენტისპროგრამისორგანიზებით,უმასპინძლებსკვირეულს-„გაიცა04დეკემბერიპროექტისპრეზენტაცია"საკონსტიტუციოკონტროლიდასამართალწარმოება"4დეკემბერს,16:00საათზე,SEU-შიადამიანისუფლებებისსამართლისსაუნივერსიტეტოკვირეულისფარგლებში,გაიმართება03დეკემბერი19:00ვებინარითემაზე-მკვლევარი/ანალიტიკოსისაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEU,მენეჯმენტისპროგრამისორგანიზებით,უმასპინძლებსკვირეულს-„გაიცა02დეკემბერი19:00ვებინარითემაზე-მარკეტინგისმენეჯერისაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEU,მენეჯმენტისპროგრამისორგანიზებით,უმასპინძლებსკვირეულს-„გაიცა01დეკემბერიონლაინკვირეული-„გაიცანიპროფესია“ 1-6დეკემბერს,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEU,მენეჯმენტისპროგრამისორგანიზებით,უმასპინძლებსკვირეულს01დეკემბერივებინარითემაზე-კორპორაციულისოციალურიპასუხისმგებლობის(CSR)მენეჯერისაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEU,მენეჯმენტისპროგრამისორგანიზებით,უმასპინძლებსკვირეულს-„გაიცა26ნოემბერიმეცნიერებაკაპიტანიასაქართველოწელსპირველადუერთდებაევროპელმკვლევართაღამესპროექტით "მეცნიერებაკაპიტანია",რომელშიცმონა24ნოემბერისამეცნიერო-პოპულარულისტატიებისმიღებასაქართველოსსტრატეგიისადასაერთაშორისოურთიერთობებისკვლევისფონდიაცხადებსსამეცნიერო-პოპულარულისტატიებისმ24ნოემბერიIსაერთაშორისოკონფერენცია„სწავლებისინოვაციურიმეთოდებიდატექნოლოგიურიმიღწევებიუმაღლესგანათლებაში“ევროპისუნივერსიტეტისადაქუთაისისუნივერსიტეტისორგანიზებით,იგეგმებაIსაერთაშორისოკონფერენციასახელწოდებით24ნოემბერიCOBERMსაგრანტოკონკურსი-მშვიდობადაშერიგებაCOBERM(ნდობისაღდგენისადაადრეულირეაგირებისმექანიზმი)დაგაერთიანებული სამეფოსფონდიმდგრადიმშვიდობი17ნოემბერიzoom.us19:00ონლაინსაჯაროლექცია-„ელვარედალომფერი“17ნოემბერს,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEUუმასპინძლებსგალაკტიონტაბიძისდაბადებისდღისადმიმიძღვნილ17ნოემბერიონლაინღონისძიებათასერია:SwedenInnovationDays17-19ნოემბერს,იმართებაონლაინღონისძიებათასერია:SwedenInnovationDays,რომელიცძირითადადეთმობახელოვნური16ნოემბერიევროპისკვლევებისსაბჭოსა(ERC)დაEuraxess-ისვებინარებისსერია16ნოემბრიდან11დეკემბრამდე,ევროპისკვლევებისსაბჭოსა(ERC)დაEuraxess-ისორგანიზებითიგეგმებავებინარებისს14ნოემბერიzoom.usმენეჯმენტისმიმდინარეგამოწვევებისაქართველოში14-20ნოემბრისჩათვლით,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEU-სსტუდენტებსადაკურსდამთავრებულებს,გიწვევთ,SE13ნოემბერისამეცნიერო-პოპულარულისტატიებისმიღებასაქართველოსსტრატეგიისადასაერთაშორისოურთიერთობებისკვლევისფონდიაცხადებსსამეცნიერო-პოპულარულისტატიებისმ12ნოემბერიzoom.us11:00სთსაჯაროლექცია"ერთიგვერდიწარმატებისკენ"12ნოემბერს,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEUუმასპინძლებსსაჯაროლექციასსახელწოდებით„ერთიგვერდიწარმ11ნოემბერისაერთაშორისოსაგაზაფხულოსკოლა-აფხაზეთი:შუასაუკუნეებიდანდღემდე2021წლის25-31მაისსკორნელიკეკელიძისსახელობისხელნაწერთაეროვნულიცენტრიუმასპინძლებსსაერთაშორისოსაგაზაფ11ნოემბერი"ჩეხეთისრესპუბლიკისკარიტასისაქართველოში"იწვევსდაინტერესებულორგანიზაციებსდაფიზიკურპირებსკვლევითიგანაცხადებისწარმოსადგენადსაერთაშორისოარასამთავრობოორგანიზაცია"ჩეხეთისრესპუბლიკისკარიტასისაქართველოში"იწვევსდაინტერესებულორგანი10ნოემბერიzoom.us15:30სთვებინარითემაზე:თავისუფლებისძიებაშიშექმნილი„რამე“10ნოემბერს,„თანამედროვებიზნესისსიმპოზიუმი09ნოემბერივებინარითემაზე„ქონთენთიდაციფრულიკომუნიკაცია“კვირეულისგახსნითივებინარი-ქონთენთიდაციფრულიკომუნიკაციაგაიმართება9ნოემბერს.ტრენერი:დათოსაბეკია-06ნოემბერისამეცნიეროკონფერენცია24-25ნოემბერსდაგეგმილიავირტუალურისამეცნიეროკონფერენციაევროპაშისოციალურიეკონომიკისმომავლისთაობაზე.06ნოემბერიzoom.usSEU-ში"თანამედროვებიზნესისსიმპოზიუმი"-ონლაინლექციათაციკლიგაიმართება9-13ნოემბერსSEU-შიბიზნესითადამარკეტინგითდაინტერესებულისტუდენტებისადააბიტურიენტებისთვის06ნოემბერი17:00USAID-PROLoG-იაცხადებსპოსტერებისკონკურსსგენდერულიძალადობისწინააღმდეგმიმართული16დღიანიკამპანიისფარგლებში,კანონისუზენაესობისმხარდაჭერისპროექ05ნოემბერიპიემსიკვლევითიცენტრიდაკონრადადენაუერისფონდიაცხადებსკონკურსსკვლევისდაფინანსებაზეპიემსიკვლევითიცენტრიდაკონრადადენაუერისფონდიაცხადებსკონკურსსკვლევისდაფინანსებაზე.გამოცხადებულიკონ05ნოემბერიUSAID/PROLoG-იაცხადებსმცირეგრანტებისპროგრამასაშშ-სსაერთაშორისოგანვითარებისპროგრამაUSAID/PROLoGაცხადებსმცირეგრანტებისპროგრამასCOVID-19კრიზისისდას05ნოემბერიzoom.us13:00GCSDაცხადებსსაგრანტოკონკურსს-საკონსულტაციოშეხვედრა5ნოემბერსZoom-ისონლაინპლატფორმისსაშუალებით"საქართველოსსტრატეგიისდაგანვითარებისცენტრი"(GCSD)ნორვეგიისსაგარეოსაქმეთასამინისტროსფინანსურიმხარდაჭ03ნოემბერიzoom.us17:00ონლაინტრენინგიაბიტურიენტებისთვის:,,იპოვეშენიპროფესია“3ნოემბერს,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEU-სორგანიზებითჩატარდებაონლაინტრენინგი-,,იპოვეშენიპროფ01ნოემბერივებინარითემაზე-ბიზნესკონსულტანტისაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEU,მენეჯმენტისპროგრამისორგანიზებით,უმასპინძლებსკვირეულს-„გაიცა29ოქტომბერიzoom.us17:00ონლაინტრენინგიაბიტურიენტებისთვის,,,იპოვეშენიპროფესია“3ნოემბერს,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEU-სორგანიზებითჩატარდებაონლაინტრენინგი,,,იპოვეშენიპროფეს26ოქტომბერიzoom.us13:00ევექსიკლინიკებისვაკანსიებისპრეზენტაციაSEU-სსტუდენტებისადაკურსდამთავრებულებისთვის26ოქტომბერს,SEU-სსტუდენტებისადაკურსდამთავრებულებისთვისევექსისკლინიკებისვაკანსიებისპრეზენტაციაგაიმა22ოქტომბერიევროპისსაბჭოევროკავშირთანთანამშრომლობისფარგლებშიმიკროგრანტებისკონკურსსაცხადებსევროპისსაბჭოევროკავშირთანერთადაცხადებსმიკროგრანტებისკონკურსს,რომელიცმიზნადისახავსინკლუზიურიდადემო21ოქტომბერიZoom.us15:00კრებულისპრეზენტაცია-“COVID-19:გამოწვევები.გლობალურიდაევროპულიახალისოციალურიწესრიგი”23ოქტომბერს,გაიმართებაკრებულისონლაინპრეზენტაცია-“COVID-19:გამოწვევები.გლობალურიდაევროპულიახალის21ოქტომბერისაქართველოსპროკურატურაში,საკვალიფიკაციოგამოცდისჩაბარებისმსურველთათვისგანცხადებებისმიღებადაიწყოგაცნობებთ,რომსაქართველოსპროკურატურამგამოაცხადაპროკურატურისსაკვალიფიკაციოგამოცდისჩაბარებისმსურველთაგა19ოქტომბერიzoom.usSEU-სპარტნიორიორგანიზაციაAdvanteCreative-ისვორქშოფებისსერიასSEU-სსტუდენტებისადაკურსდამთავრებულთათვის21ოქტომბრიდან-2დეკემბრამდე,SEU-სპარტნიორიორგანიზაციაAdvanteCreative,რომელიცმხარსუჭერსინოვაციები17ოქტომბერიzoom.us16:00ვორქოშოფითემაზე:„უწყვეტიგანვითარებადასაქმებამდედადასაქმებისშემდეგ"21ოქტომბერს,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEUუმასპინძლებსვორქოშოფსსახელწოდებით„უწყვეტიგანვითარებად15ოქტომბერიzoom.us17:00ტრენინგითემაზე:როგორვიპოვოთსასურველისამსახური?15ოქტომბერს,SEUკარიერულიგანვითარებისონლაინკვირეულისფარგლებში,უმასპინძლებსტრენინგსთემაზე:როგორვიპ15ოქტომბერიzoom.usსაინფორმაციოშეხვედრა-DAAD-სსასტიპენდიოპროგრამები2020-2021სასწავლოწლისთვისმიმდინარეწლის15ოქტომბერს,12:00საათზე,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტისSEU-სორგანიზებით,უნივერსიტეტი13ოქტომბერიzoom.usტრენინგითემაზე:როგორშექმნასტარტაპი?13ოქტომბერს,SEUკარიერულიგანვითარებისონლაინკვირეულისფარგლებში,უმასპინძლებსტრენინგსთემაზე:როგორშექმ13ოქტომბერიzoom.usტრენინგითემაზე:ქოუჩინგიკარიერულიწარმატებისთვის13ოქტომბერს,SEUკარიერულიგანვითარებისონლაინკვირეულისფარგლებში,უმასპინძლებსტრენინგსთემაზე:ქოუჩინგიკ12ოქტომბერიzoom.usტრენინგითემაზე:„ჩვენგეძებთშენ!ანუროგორმოვხვდეთსასურველკომპანიაში?“12ოქტომბერს,SEUკარიერულიგანვითარებისონლაინკვირეულისფარგლებში,უმასპინძლებსტრენინგსთემაზე:ჩვენგეძე12ოქტომბერიტრენინგითემაზე:ჩვენგეძებთშენ!ანუროგორმოვხვდეთსასურველკომპანიაშიSEU-სკარიერულიგანვითარებისკვირეულისფარგლებშიწარმოგიდგენთპირველონლაინტრენინგს!11ოქტომბერიZoom.usკარიერულიგანვითარებისონლაინკვირეული12–16ოქტომბრისჩათვლით,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEUკარიერულიგანვითარებისკვირეულსუმასპინძლებს09ოქტომბერიკონკურსიგაეროსახალგაზრდაპროფესიონალთაპროგრამაში(YPP)მონაწილეობისმისაღებადკონკურსიგაეროსახალგაზრდაპროფესიონალთაპროგრამაში(YPP)მონაწილეობისმისაღებადცხადდებაკონკურსიგაეროსახალ08ოქტომბერიცხადდებაახალგაზრდამკვლევართასამეცნიეროსტატიებისკონკურსი.საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტსსეუსდალაზარსკისუნივერსიტეტსა(პოლონეთი)შორისარსებული„ევროპულიინტეგრაცი07ოქტომბერიმე-3საერთაშორისოკონგრესი,აბრეშუმისგზისახალიპროექტი21-ესაუკუნისევროკავშირი:აბრეშუმისგზისახალიპროექტი.დიალოგიაღმოსავლეთსადადასავლეთსშორისმკვლევარებისა06ოქტომბერიალექსანდრეჰუმბოლტისფონდისსტიპენდიებიპოსტდოქტორანტებისთვისალექსანდრეჰუმბოლტისფონდიგასცემსსტიპენდიებსპოსტდოქტორანტებისთვისდაგამოცდილიმკვლევარებისთვისყველამიმარ06ოქტომბერიბერლინისფედერალურიმიწისპარლამენტისაკადემიურიფონდიაცხადებსსასტიპენდიოგანაცხადებისმიღებასგაცნობებთ,რომბერლინისფედერალურიმიწისპარლამენტისაკადემიურიფონდიაცხადებსსასტიპენდიოგანაცხადებისმიღება06ოქტომბერიDAADაცხადებსმიღებასსასტიპენდიოპროგრამაზეპოსტდოკებისთვისგაცნობებთ,რომგერმანიისაკადემიურიგაცვლითისამსახური(DAAD)აცხადებსმიღებასსხვადასხვასასტიპენდიოპროგრამა06ოქტომბერიDAADაცხადებსმიღებასკვლევითსტიპენდიებზეახალგაზრდამეცნიერებისთვისგაცნობებთ,რომგერმანიისაკადემიურიგაცვლითისამსახური(DAAD)აცხადებსგანაცხადებისმიღებასმოკლევადიანკვლევი06ოქტომბერიფულბრაიტის2021-2022აკადემიურიწლისპროგრამაქართველიმკვლევარებისთვისგაცნობებთ,რომამერიკისსაელჩოსაქართველოშიაცხადებსფულბრაიტის2021-2022აკადემიურიწლისპროგრამასქართველიმ10ივლისიzoom.us12:00SEU-სორგანიზებითგაიმართავებინარითემაზე-"სამეცნიეროსტატიისგამოქვეყნებაპოლონურსამეცნიეროჟურნალებში"10ივლისს,პროფესორ-მასწავლებლებისთვისსაქართველოსეროვნულუნივერსიტეტSEU-სორგანიზებითგაიმართავებინარითემ12ივნისიzoom.us12:00ონლაინდისკუსია-"პროფესიულიეთიკისგავლენაადვოკატისსაქმიანობაზე"საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEU-სდასაქართველოსადვოკატთაასოციაციისორგანიზებით,2020წლის11ივნისს,16მაისიzoom.usპირველიონლაინსამეცნიეროსაერთაშორისოკონფერენციაპირველადსაქართველოში“საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტი-სეუს”ორგანიზებით,პოლონეთისლაზარსკისუნივერსიტეტთ03მაისიzoom.usონლაინპანელ-დისკუსია:“COVID19-ისმონიტორინგიდამართვა”.2020წლის3მაისს,“საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტიSEU”-სმედიცინისსკოლისინიციატივით,უკვემეორედგაიმართ26აპრილიპანელ-დისკუსიათემაზე:“COVID19-ისმართვაინტენსიურთერაპიაში"2020წლის26აპრილს,“საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტი-SEU”-სმედიცინისსკოლისინიციატივითგაიმართაონლაინ13თებერვალისაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტისეუ(წინანდლის17)12:30გაცნობითიშეხვედრადატრენინგიაბიტირიენტებისთვისსამართლისპროგრამითდაინტერესებულაბიტურიენტებსგიწვევთგაცნობითშეხვედრასადატრენინგზე,რომელიცჩატარდება2028იანვარისაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტისეუ(წინანდლის17)15:30რომანსტრასერისეუ-ში28იანვარს,სეუ-ს,ევროპისპარლამენტისდირექტორატისხელმძღვანელირომანსტრასერიეწევა.14იანვარისაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტისეუ(წინანდლის17)12:30გაცნობითიშეხვედრადატრენინგიაბიტურიენტებისთვის2020წლის01თებერვალს,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტისეუსკოლისXI-XIIკლასისმოსწავლეებსიწვევსგაცნობით18დეკემბერისაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტისეუ(წინანდლის17)15:30თანამშრომლობასეუ-სადასსიპ-იურიდიულიდახმარებისსამსახურსშორის18დეკემბერს,15:30საათზე,სეუ-სსსიპ-იურიდიულიდახმარებისსამსახურიდამისიდირექტორი-ბატონირაჟდენკუპრაშ16დეკემბერისაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტისეუ(წინანდლის17)სტუდენტურიბიზნესიდეებისკონკურსი-სეუსტუდენტურისტარტაპი2020საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტისსეუ-სბიზნესისმართვისსკოლის,მენეჯმენტისპროგრამისხელმძღვანელობისიდეითა09დეკემბერისაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტისეუ(წინანდლის17)13:30ადამიანისუფლებებისსამართლისკვირეული9დეკემბერს,13:30–16:00საათზე,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტისეუადამიანისუფლებებისსამართლისსაუნივე30ნოემბერისაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტისეუ(წინანდლის17)საერთაშორისოსტუდენტურიკონფერენციაSEUISSC2019ბიანუალურისაერთაშორისოსტუდენტურისამეცნიეროკონფერენციაSEUISSC2019-ისთვისსტუდენტურისამეცნიერონაშრომე29ნოემბერისაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტისეუ(წინანდლის17)19:00საჯაროლექციათემაზე:„ხელოვნურიინტელექტისშესაძლებლობები“29ნოემბერს,19:00საათზე,საქართველოსეროვნულუნივერსიტეტსეუ-შიგაიმართებასაჯაროლექცია„ხელოვნურიინტელექტ26ნოემბერისაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტისეუ(წინანდლის17)19:00ტრენინგითემაზე:"ERPსისტემებიდამათიგამოყენება"სეუ-სდაკომპანიაINFINATIთანამშრომლობითსეუ-სსტუდენტებსადაკურსდამთავრებულებსგაქვთუნიკალურიშესაძლებლობა10ნოემბერიმელიქიშვილისქ.#1,თბილისისსაკონცერტოდარბაზი(ფილარმონია)19:00WELCOMEPARTY10ნოემბერს,19:00საათზეTbilisiEventHall-ში,სეუ-სბაკალავრიატისადამაგისტრატურისპირველკურსელ,ასევემო10ნოემბერისაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტისეუ(წინანდლის17)საერთაშორისოსამეცნიეროკონფერენციაSEUISC2019IIბიანუალურისაერთაშორისოსამეცნიეროკონფერენციაSEUISC2019-ისთვისსამეცნიერონაშრომებისმიღებადაიწყო10ნოემბერი19:00 სათაური“SEUWELCOMEPARTY-2019"  10ნოემბერს,19:00საათზეTbilisiEventHall-ში,სეუ-სბაკალავრიატისადამაგისტრატურისპირველკურსელ,ასევემო26ოქტომბერისაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტისეუ(წინანდლის17)19:00თანამედროვეუნარებიდამომავლისპროფესიებიბიზნესშისაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტისეუ-სსტუდენტებსადაკურსდამთავრებულებს,გიწვევთ,სეუ-სბიზნესისმართვისსკო24ოქტომბერისაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტისეუ(წინანდლის17)15:00დასაქმდიალდაგშითუხარსეუ-სსტუდენტიანკურსდამთავრებულიდაგსურსკარიერისდაწყებაანკარიერულიგანვითარება,გაქვსშანსი,შეხ24ოქტომბერისაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტისეუ(წინანდლის17)12:00ქასთინგისეუ-შითუხარხელოვანიდაეძებგანვითარებისგზებს,გაქვსშემოქმედებითიუნარებიდაგსურსდასაქმდეანაქციოშენისაყვარ21ოქტომბერისაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტისეუ(წინანდლის17)18:00დასაქმდისაქართველოსბანკშითუხარსეუ-სსტუდენტიანკურსდამთავრებულიდაგსურსკარიერისდაწყებაანკარიერულიგანვითარებასაბანკოსფეროში,18დეკემბერისტუდენტურიფესტივალი2018საქართველოსსტუდენტურიორგანიზაციებისასოციაცია“-სორგანიზებითადაქ.თბილისისმუნიციპალიტეტისმერიისფი08დეკემბერი18:00საქართველოსპარლამენტისმოდელირება2018პროექტიმიზნადისახავსარაფორმალურიგანათლებისმეშვეობითსტუდენტებისჩართულობისგაზრდასსაზოგადოებრივპროცესებ19ნოემბერისაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტისეუ(წინანდლის17)19:00სეუ-სსტუდენტურიდღეები17ნოემბერსმსოფლიოშისტუდენტთასაერთაშორისოდღეაღინიშნება.სეუ-სსტუდენტებთანდაკურსდამთავრებულებთანურთიერ11ნოემბერიმელიქიშვილისქ.#119:00WELCOMEPARTY-201811ნოემბერს,19:00საათზე,TbilisiEventHall-შიგაიმართება"WELCOMEPARTY-2018"SEU-სბაკალავრიატისადამ24ივნისიგარბენი„თბილისი“24ივნისს9:00სათზე,თბილისისმერიისორგანიზებითგაიმართებაგარბენი„თბილისი“.25მაისისაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტისეუ(წინანდლის17)12:00საერთაშორისოსამეცნიეროკონფერენცია-დღისწესრიგისაერთაშორისოსამეცნიეროკონფერენციაSEUISC2018-დღისწესრიგი19მაისისაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტისეუ(წინანდლის17)12:00სტუდენტურიკონფერენციისდღისწესრიგისტუდენტურისამეცნიეროკონფერენციისდღისწესრიგიISSCSEU201808მაისისაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტისეუ(წინანდლის17)12:00ესეებისკონკურსისაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტისეუ-სსტუდენტურიკლუბი„SEUCreativeGroup“აცხადებს„ესეებისკონკურსსსტუდ28აპრილი14:30ფესტივალი„თბი-ლისი“ქ.თბილისისმუნიციპალიტეტისმერიისკულტურის,განათლების,სპორტისადაახალგაზრდულსაქმეთასაქალაქოსამსახურისინ30მარტისაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტისეუ(წინანდლის17)12:00დასაქმებისფორუმისეუ-ში17აპრილს12:00-დან17:00საათამდესეუ-ში,დამსაქმებლებთან,სტუდენტებთანდაკურსდამთავრებულებთანურთიერთობისს15თებერვალისაქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტისეუ(წინანდლის17)12:00აკადემიურიკონკურსისშედეგებიინფორმაციააკადემიურიკონკურსებისცალკეულიმიმართულებებისმიხედვითგამოცხადებულაკადემიურკონკურსისთითოეულე24დეკემბერიშემაჯამებელისაქველმოქმედოგარბენი"ზამთრისთბილისი"#beactiveingeorgia-სპროექტ#rungeorgia-სეგიდით24დეკემბერსთბილისში,ლისისტბაზეჩატარდება2017წლისშემაჯა01დეკემბერი‘მინიგოლფის’საუნივერსიტეტოჩემპიონატისშესარჩევიეტაპი1-3დეკემბერსსეუ-შიტარდება‘მინიგოლფის’საუნივერსიტეტოჩემპიონატისშესარჩევიეტაპისეუ-სსტუდენ14ივნისიიწყებასეუ-სშიდაჩემპიონატიმინი-ფეხბურთში.მონაწილეობისმსურველებმარეგისტრაციისთვისმიმართეთსტუდენტურთვითმმართველობას14-დან17ივნისამდე(#801აუდიტო30აპრილი12:00"SeuRaicingClub"-იდა"BmwClubGeorgia"გამართავსჩემპიონატსუნივერსიტეტებსშორისწყვილთარბოლაში30აპრილს12:00საათზეაეროპორტისმიმდებარეტერიტორიაზე"SeuRaicingClub"-იდა"BmwClubGeorgia"გამართავსჩ11აპრილიინტელექტუალურიშეჯიბრი-„რა?სად?როდის?“საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტისეუ-სსტუდენტურითვითმმართველობისორგანიზებითტარდებაინტელექტუალურიშეჯიბრი07აპრილიპოეზიისსაღამო7აპრილს.20:00საათზეSEU-სვერანდაზე SEU-სსტუდენტურითვითმმართველობისორგანიზებითგაიმართებაახალგაზრდ09მარტი9მარტსისთ-ფოინთში,,LebowskiBowlingClub"-შიჩატარდებაბოულინგისსტუდენტურიშეჯიბრიგოგონებში.9მარტსისთ-ფოინთში,,LebowskiBowlingClub"-შიჩატარდებაბოულინგისსტუდენტურიშეჯიბრიგოგონებში.25იანვარისაჯაროლექციაორატორულხელოვნებაში25იანვარს,14:00საათზესაკონფერენციოდარბაზში(აუდიტორია#713)გაიმართებასაჯაროლექციაორატორულხელოვნებაშისიახლეებიყველასიახლე29ივნისი,2022იმიტირებულისამაგისტროგამოცდებისშედეგები23ივნისი,13:00(იმიტირებულისამაგისტროგამოცდა)28ივნისი,2022საქართველოსადვოკატთაასოციაციისწარმომადგენლებისშეხვედრაSEU-სსტუდენტებთან23ივნისს,საქართველოსეროვნული უნივერსიტეტისეუ-სიურიდიულიფაკულტეტისორგანიზებით,საქართველოსადვოკატთაასოციაციამგამართაშეხვედრა:თეორიულიცოდნიდანპრაქტიკამდე-რაშიეხმარებასტუდენტებსადვოკატთაპროფესიულიეთიკისკლინიკა?27ივნისი,2022იმიტირებულიეროვნულიგამოცდებისშედეგებიისტორია(8ივნისი,15:00საათი)ისტორია(8ივნისი,10:00საათი)ისტორია(7ივნისი,15:00სთ)ისტორია(7ივნისი,10:00საათი)ისტორია(6ივნისი,10:00საათი)ინგლისურიენა(5ივნისი,10:00საათი)ინგლისურიენა(6ივნისი,15:00საათი)ისტორია(6ივნისი,15:00საათი)ისტორია(5ივნისი,15:00საათი)ისტორია(5ივნისი,10:00საათი)ინგლისური(5ივნისი,15:00საათი)5ივნისი(მათემატიკა,10:00საათი)27ივნისი,2022SEU-მდასაქმებისფორუმსუმასპინძლა24ივნისს,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტისეუ-სკარიერულიგანვითარებისადაკურსდამთავრებულებთანურთიერთობისსამსახურისორგანიზებით,დასაქმებისფორუმიჩატარდა.17ივნისი,2022SEU-სადათბილისისსაკრებულოსშორისთანამშრომლობისმემორანდუმიგაფორმდა17ივნისს,საქართველოსეროვნულუნივერსიტეტსეუ-სადათბილისისსაკრებულოსშორისთანამშრომლობისმემორანდუმიგაფორმდა.16ივნისი,2022ევროპარლამენტისმოდელირებულისხდომასკოლისმოსწავლეებისათვის14ივნისს,საქართველოსეროვნულუნივერსიტეტსეუ-შიმოდელირებულიევროპარლამენტისსხდომაგაიმართა.16ივნისი,2022ჯომარდობისჩემპიონატი202213ივნისს,საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტისეუ-სსტუდენტებმამონაწილეობამიიღესსაქართველოსსტუდენტურიორგანიზაციებისასოციაციისდაSEU-სსტუდენტურითვითმმართველობისმიერორგანიზებულჯომარდობისჩემპიონატში.15ივნისი,2022SEU-მ საერთაშორისოსტუდენტურონლაინკონფერენციას-”SEUISOCS-2022”უმასპინძლა15ივნისს,საქართველოსეროვნულმაუნივერსიტეტმაSEU-მსაერთაშორისოსტუდენტურონლაინკონფერენციას-”SEUISOCS-2022”უმასპინძლა.11ივნისი,2022ნიკოლაიკოპერნიკუსისუნივერსიტეტისუცხოენათაცენტრისწარმომადგენლისვიზიტი10ივნისს,საქართველოსეროვნულუნივერსიტეტSEU-სსაქმიანივიზიტითესტუმრანიკოლაიკოპერნიკუსისუნივერსიტეტისუცხოენათაცენტრისხელმძღვანელისმოადგილე-ჯოანნავინსკა.10ივნისი,2022ბერლინისბრანდენბურგის(bbw)უნივერსიტეტიდანგერმანულიდელეგაციისვიზიტი6-10ივნისისჩათვლით,საქართველოსეროვნულმაუნივერსიტეტმასეუმბერლინისბრანდენბურგის(bbw)უნივერსიტეტიდანგერმანულდელეგაციასუმასპინძლა.10ივნისი,2022ქართულ-შვეიცარიულისაერთაშორისოსაზაფხულოსკოლა:„საქართველო-კონფლიქტებისადადაპირისპირებისფონზე“7-8ივნისს,საქართველოსეროვნულუნივერსიტეტSEU-შიჩატარდა ქართულ-შვეიცარიულისაერთაშორისოსაზაფხულოსკოლა:„საქართველო-კონფლიქტებისადადაპირისპირებისფონზე“.06ივნისი,2022 window.dataLayer=window.dataLayer||[]; functiongt(){dataLayer.push(arguments);} gt('js',newDate()); gt('config','UA-1-1'); !function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;t.src=v;s=b.getElementsByTName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');fbq('init','6019');fbq('track','PeView');(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*newDate();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','/analytics.js','ga');ga('create','UA--1','auto');ga('send','peview');

Posto:SEU - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტიrapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato