NPLG - მთავარი

  • 2022-01-06Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
NPLG - მთავარი
  • Indirizzo Web:nplg.gov.ge
  • IP del server:217.147.235.83
  • Descrizione del sito:NPLG.GE

nome del dominio:nplg.gov.geValutazione

di 5000~500000

nome del dominio:nplg.gov.geflusso

23

nome del dominio:nplg.gov.geBene o male

Alti e bassi. Supera tutte le difficoltà feroce

sito web:NPLG - მთავარიPesi

2

sito web:NPLG - მთავარიIP

217.147.235.83

sito web:NPLG - მთავარიsoddisfare

NPLG-მთავარი var_smartsupp=_smartsupp||{}; _smartsupp.key='9a82f24f05a6226c2c6af470'; window.smartsupp||(function(d){ vars,c,o=smartsupp=function(){o._.push(arguments)};o._=[]; s=d.getElementsByTName('script')[0];c=d.createElement('script'); c.type='text/jascript';c.charset='utf-8';c.async=true; c.src='/loader.js?';s.parentNode.insertBefore(c,s); })(document); ყურადღება!ეროვნულიბიბლიოთეკისსამკითხველოდარბაზებიმუშაობსყოველდღე,10:00-20:00-მდე საქართველოსპარლამენტისეროვნულიბიბლიოთეკა Toggleinfonigation მოიძიეთკატალოგშიაღმოაჩინეთციფრულადშემოგვიერთდითდაგვიკავშირდით ძიებაკატალოგში ძიებასაიტზე geo Eng Togglenigation რესურსებიკატალოგებიფონდებიდაკოლექციებიციფრულიბიბლიოთეკაელექტრონულილექსიკონებიბიოგრაფიულიცნობარებიახალიქართულიწიგნებიმომსახურებამკითხველთარეგისტრაციასამკითხველოდარბაზებისაცნობარო–ბიბლიოგრაფიულიმომსახურებაბშაინტერნეტიდაინტრანეტიISBN,ISMN,ISSNხშირადდასმულიკითხვებიღონისძიებებისჩატარებაბიბლიოთეკაშისაბიბლიოთეკოსაქმიანობასაბიბლიოთეკოქსელისაქართველოსბიბლიოთეკები-2022ეკვილიბრიუმიმეთოდურიგამოცემებიინტერნეტრესურსებიბიბლიოთეკისშესახებძირითადიინფორმაციასაკანონმდებლოაქტებიბიბლიოთეკისსტრუქტურავაკანსიაბიბლიოთეკისისტორიაბიბლიოთეკისადგილმდებარეობასაკონტაქტოინფორმაცია $('.change_langa').click(function(e){ e.preventDefault(); varlng_1=$(this).html().toLowerCase(); lng(lng_1); });//if(getCookie('close_info')=='closed'){//$("#top_info").css('display','none');//}else{//$("#top_info").css('display','block');//} $("#close_info").click(function(){ $("#top_info").css('margin-top','-34px');setTimeout(function(){$("#top_info").css('display','none');},400);createCookie('close_info','closed','1'); }); $('.selectpicker').selectpicker(); სიახლებიბლიოთეკაშიახალადშემოსულიქართულიწიგნებიციფრულიკოლექციებიერთადშევქმნათციფრულიფოტომატიანეოჯახებშიდაცულიძველიფოტოებითდასაფოსტობარათებითეროვნულიბიბლიოთეკისსაგამოფენოდარბაზიღონისძიებისჩატარებაბიბლიოთეკაში$(document).ready(function(){$("#main_slider").slick({dots:true,infinite:true,speed:1000,slidesToShow:1,autoplay:true,autoplaySpeed:4000,fade:true,cssEase:'linear',prevArrow:"",nextArrow:""});}); კოლექციები ივერიელიციფრულიბიბლიოთეკა მამარდაშვილიციფრულიბიბლიოთეკა ლექსიკონებიონლაინლექსიკონები საქართველოსბიოგრაფიულილექსიკონი ბიბლიოვიკიმედიაენციკლოპედია ქართველთაშორისწერა-კითხვისგამავრცელებელისაზოგადოებისკოლექციადაწევრები სასკოლოლექსიკონები სასკოლოლიტერატურა ენათმეცნიერებისინსტიტუტისლექსიკონები ქართველებიუცხოეთშიბიოგრაფიებიდამოღვაწეობა ქართულიენისეროვნულიკორპუსი საქართველოსისტორიულძეგლთაბიბლიოგრაფიულილექსიკონი $(document).ready(function(){ $(".partners").slick({//infinite:true, slidesToShow:4,rows:2, slidesToScroll:1,//autoplay:true, nextArrow:'', prevArrow:'', responsive:[ { breakpoint:991, settings:{ slidesToShow:4, slidesToScroll:1, } }, { breakpoint:767, settings:{ slidesToShow:2, slidesToScroll:1 } }, { breakpoint:480, settings:{ slidesToShow:1, slidesToScroll:1 } } ]}); }); გამოფენები 25.05.2022 ვირტუალურიგამოფენა-საქართველოსეროვნულიგმირები 07.05.2022 სერჰიჟადანი-ვირტუალურიგამოფენა 15.04.2022 ვირტუალურიგამოფენა-ივანეკავალერიძეІВАНКАВАЛЕРIДЗЕ ყველაგამოფენა ღონისძიებები 01ივნ საბავშვოღონისძიებები გიორგიკეკელიძემ1ივნისსბავშვებსკორონავირუსზესაინფორმაციოზღაპარიწაუკითხა 15მაი კონფერენცია ბიბლიოთეკისცხოვრებაპანდემიისპირობებში 30აპრ კონფერენცია ოNPLG - მთავარინლაინკონფერენცია-„წიგნიკარანტინისწინააღმდეგ–ბიბლიოთეკებიახალფორმატში“ ყველაღონისძიება სიახლეები 22.06.2022 ეროვნულბიბლიოთეკასდომინიკისრესპუბლიკისელჩიესტუმრა 21.06.2022 ეროვნულბიბლიოთეკასუზენაესისაბჭოსსხდომისმასალებიგადაეცა 20.06.2022 წიგნისგანახლებულიმუზეუმიგაიხსნა 19.06.2022 გამოფენა"პირველი"ეროვნულბიბლიოთეკაში ყველასიახლე ბიბლიოთეკაღიააყოველდღე9:30-20:00სამუშაოსაათები შეეკითხე         ბიბლიოთეკარს ჩვენშესახებკონფიდენციალურობისპოლიტიკასამომხმარებლოწესებიკონტაქტიგალერეა NPLG - მთავარი ©2022nplg.gov.geყველაუფლებადაცულია CreatedByProservice $(document).ready(function(){ $("#livezilla_support").click(function(event){ event.preventDefault(); event.stopPropation(); window.open("http/support/chat.php",'_blankNPLG - მთავარი'); }); });_uacct="UA--1";urchinTracker();

Posto:NPLG - მთავარიrapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato