Νέα και ειδήσεις με ταυτότητα

  • 2022-01-02Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
Νέα και ειδήσεις με ταυτότητα
  • Indirizzo Web:www.tanea.gr
  • IP del server:194.63.247.211
  • Descrizione del sito:Άμεση ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις. Ροή ειδήσεων και πληροφορίες για όσα συμβαίνουν.Ειδήσεις και νέα με άποψη από την Ελλάδα και τον κόσμο.

nome del dominio:www.tanea.grValutazione

di 5000~500000

nome del dominio:www.tanea.grflusso

268

nome del dominio:www.tanea.grBene o male

Sebbene tutti gli sforzi. difficile riuscire feroce

sito web:Νέα και ειδήσεις με ταυτότηταPesi

1

sito web:Νέα και ειδήσεις με ταυτότηταIP

194.63.247.211

sito web:Νέα και ειδήσεις με ταυτότηταsoddisfare

Νέακαιειδήσειςμεταυτότητα if(screen.width>767){varmvp=document.getElementById('metiewport');mvp.setAttribute('content','width=1000');} //window.OneSignal=window.OneSignal||[];OneSignal.push(function(){OneSignal.SERVICE_WORKER_UPDATER_PATH="OneSignalSDKUpdaterWorker.js.php";OneSignal.SERVICE_WORKER_PATH="OneSignalSDKWorker.js.php";OneSignal.SERVICE_WORKER_PARAM={scope:"/"};OneSignal.setDefaultNotificationUrl("");varoneSignal_options={};window._oneSignalInitOptions=oneSignal_options;oneSignal_options['wordpress']=true;oneSignal_options['appId']='824ccc8d-4f46-4633-942e-bdebe2b';oneSignal_options['allowLocalhostAsSecureOrigin']=true;oneSignal_options['welcomeNotification']={};oneSignal_options['welcomeNotification']['disable']=true;oneSignal_options['subdomainName']="tanea.gr";oneSignal_options['promptOptions']={};oneSignal_options['promptOptions']['actionMesse']="Θέλετεναλαμβάνετεειδοποιήσειςαπόtanea.gr;";oneSignal_options['promptOptions']['acceptButtonText']="ΝΑΙΘΕΛΩ";oneSignal_options['promptOptions']['cancelButtonText']="ΟΧΙ,ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ";oneSignal_options['promptOptions']['siteName']="";oneSignal_options['promptOptions']['autoAcceptTitle']="NAI";OneSignal.init(window._oneSignalInitOptions);OneSignal.showSlidedownPrompt();});functiondocumentInitOneSignal(){varoneSignal_elements=document.getElementsByClassName("OneSignal-prompt");varoneSignalLinkClickHandler=function(event){OneSignal.push(['registerForPushNotifications']);event.preventDefault();};for(vari=0;i(function(){varhost=window.location.hostname;varelement=document.createElement('script');varfirstScript=document.getElementsByTName('script')[0];varurl='cmp.quantcast.com'.concat('/choice/','Bc_pfMJxmHQbA','/',host,'/choice.js');varuspTries=0;varuspTriesLimit=3;element.async=true;element.type='text/jascript';element.src=url;firstScript.parentNode.insertBefore(element,firstScript);functionmakeStub(){varTCF_LOCATOR_NAME='__tcfapiLocator';varqueue=[];varwin=window;varcmpFrame;functionaddFrame(){vardoc=win.document;varotherCMP=!!(win.frames[TCF_LOCATOR_NAME]);if(!otherCMP){if(doc.body){variframe=doc.createElement('iframe');iframe.style.cssText='display:none';iframe.name=TCF_LOCATOR_NAME;doc.body.appendChild(iframe);}else{setTimeout(addFrame,5);}}return!otherCMP;}functiontcfAPIHandler(){vargdprApplies;varargs=arguments;if(!args.length){returnqueue;}elseif(args[0]==='setGdprApplies'){if(args.length>3&&args[2]===2&&typeofargs[3]==='boolean'){gdprApplies=args[3];if(typeofargs[2]==='function'){args[2]('set',true);}}}elseif(args[0]==='ping'){varretr={gdprApplies:gdprApplies,cmpLoaded:false,cmpStatus:'stub'};if(typeofargs[2]==='function'){args[2](retr);}}else{if(args[0]==='init'&&typeofargs[3]==='object'){args[3]={...args[3],t_version:'V2'};}queue.push(args);}}functionpostMesseEventHandler(event){varmsgIsString=typeofevent.data==='string';varjson={};try{if(msgIsString){json=JSON.parse(event.data);}else{json=event.data;}}catch(ignore){}varpayload=json.__tcfapiCall;if(payload){window.__tcfapi(payload.command,payload.version,function(retValue,success){varreturnMsg={__tcfapiReturn:{returnValue:retValue,success:success,callId:payload.callId}};if(msgIsString){returnMsg=JSON.stringify(returnMsg);}if(event&&event.source&&event.source.postMesse){event.source.postMesse(returnMsg,'*');}},payload.parameter);}}while(win){try{if(win.frames[TCF_LOCATOR_NAME]){cmpFrame=win;break;}}catch(ignore){}if(win===window.top){break;}win=win.parent;}if(!cmpFrame){addFrame();win.__tcfapi=tcfAPIHandler;win.addEventListener('messe',postMesseEventHandler,false);}};makeStub();varuspStubFunction=function(){vararg=arguments;if(typeofwindow.__uspapi!==uspStubFunction){setTimeout(function(){if(typeofwindow.__uspapi!=='undefined'){window.__uspapi.apply(window.__uspapi,arg);}},500);}};varcheckIfUspIsReady=function(){uspTries++;if(window.__uspapi===uspStubFunction&&uspTrieswindow.skinSize='small';varw=window.innerWidth||document.documentElement.clientWidth||document.body.clientWidth;if(w>1300){window.skinSize='large';}if(w=300){document.querySelector('body').classList.add('das600');}if(event.slot.getSlotElementId()==='300x250_r2'&&!event.isEmpty&&event.size[1]>=300){document.querySelector('body').classList.add('das600_r2');}if(event.slot.getSlotElementId()==='300x250_r3'&&!event.isEmpty&&event.size[1]>=300){document.querySelector('body').classList.add('das600_r3');}if(event.slot.getSlotElementId()==='300x250_r1'&&!event.isEmpty&&event.size[1]===250){document.querySelector('body').classList.add('das300');}if(event.slot.getSlotElementId()==='300x250_r2'&&!event.isEmpty&&event.size[1]===250){document.querySelector('body').classList.add('das300_r2');}if(event.slot.getSlotElementId()==='300x250_r3'&&!event.isEmpty&&event.size[1]===250){document.querySelector('body').classList.add('das300_r3');}if(event.slot.getSlotElementId()==='1x1_out'&&!event.isEmpty){document.querySelector('body').classList.add('fxskin');}if(event.slot.getSlotElementId()==='300x250_r1'||event.slot.getSlotElementId()==='300x250_middle'||event.slot.getSlotElementId()==='300x250_middle_home'){if(!event.isEmpty&&lineitemids.includes(event.lineItemId,0)||!event.isEmpty&&orderids.includes(event.campaignId,0)){pgm300();}};if(event.slot.getSlotElementId()==='320x50_top'){if(!event.isEmpty&&mlineitemids.includes(event.lineItemId,0)||!event.isEmpty&&morderids.includes(event.campaignId,0)){pgm320();}}if(event.slot.getSlotElementId()==='970x90_top'){if(!event.isEmpty&&xlineitemids.includes(event.lineItemId,0)||!event.isEmpty&&xorderids.includes(event.campaignId,0)){pgm970();}}});googlet.pubads().setCentering(true);googlet.enableServices();});!function(n,t,a,i){n.mpfContainr||(n.mpfContainr=function(){a.push(arguments)},mpfContainr.q=a,(i=t.createElement('script')).type='application/jascript',i.async=!0,i.src='//cdn.mookie1.com/containr.js',t.head.appendChild(i))}(window,document,[]);mpfContainr('V2_',{'host':'gr-gmtdmp.mookie1.com','tType':'learn','src.rand':'[timestamp]'}); /*.mask-title.article-title-18,.mask-title.article-title-18*{line-height:normal;font-size:18px;display:block!important}*/ window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','UA--4',{'anonymize_ip':true});_atrk_opts={atrk_acct:"lWprr1DTcA20Ug",domain:"tanea.gr",dynamic:true};(function(){varas=document.createElement('script');as.type='text/jascript';as.async=true;as.src="certify-js.alexametrics.com/atrk.js";vars=document.getElementsByTName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(as,s);})();!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;t.src=v;s=b.getElementsByTName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');fbq('init','');fbq('track','PeView');(function(){/**CONFIGURATIONSTART**/var_sf_async_config=window._sf_async_config=(window._sf_async_config||{});_sf_async_config.uid=;_sf_async_config.domain='tanea.gr';_sf_async_config.flickerControl=false;_sf_async_config.useCanonical=true;_sf_async_config.useCanonicalDomain=true;_sf_async_config.sections='';//CHANGETHISTOYOURSECTIONNAME(s)_sf_async_config.authors='';//CHANGETHISTOYOURAUTHORNAME(s)/**CONFIGURATIONEND**/functionloadChartbeat(){vare=document.createElement('script');varn=document.getElementsByTName('script')[0];e.type='text/jascript';e.async=true;e.src='//static.chartbeat.com/js/chartbeat.js';;n.parentNode.insertBefore(e,n);}loadChartbeat();})();varhidden,visibilityChange,activeFl;activeFl=true;if(typeofdocument.hidden!=="undefined"){//Opera12.10andFirefox18andlatersupporthidden="hidden";visibilityChange="visibilitychange";}elseif(typeofdocument.msHidden!=="undefined"){hidden="msHidden";visibilityChange="msvisibilitychange";}elseif(typeofdocument.webkitHidden!=="undefined"){hidden="webkitHidden";visibilityChange="webkitvisibilitychange";}functionhandleVisibilityChange(){if(document[hidden]){}else{if(activeFl){if(w>668){googlet.cmd.push(function(){googlet.display('1x1_over');googlet.display('1x1_out');googlet.display('300x250_r1');googlet.display('300x250_r2');googlet.display('300x250_r3');googlet.display('970x90_top');});}activeFl=false;varinfocus=1;}}}if(typeofdocument.addEventListener==="undefined"||typeofdocument[hidden]==="undefined"){if(w>668){googlet.cmd.push(function(){googlet.display('1x1_over');googlet.display('1x1_out');googlet.display('300x250_r1');googlet.display('300x250_r2');googlet.display('300x250_r3');googlet.display('970x90_top');});}varinfocus=1;}else{if(document[hidden]==true){document.addEventListener(visibilityChange,handleVisibilityChange,false);}else{if(w>668){googlet.cmd.push(function(){googlet.display('1x1_over');googlet.display('1x1_out');googlet.display('300x250_r1');googlet.display('300x250_r2');googlet.display('300x250_r3');googlet.display('970x90_top');});}varinfocus=1;}}googlet.cmd.push(function(){googlet.display('320x50_top')}) ΤΑΝΕΑOnlineΈντυπηΈκδοσηEnglisheditionΑναζήτηση(function(){varcx=':rlxwyxujx14';vargcse=document.createElement('script');gcse.type='text/jascript';gcse.async=true;gcse.src='cse.google.com/cse.js?cx='+cx;vars=document.getElementsByTName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(gcse,s);})();functionopenCloseSearch(){document.getElementById('searchdiv').classList.toggle("open");}Είσοδος-ΕγγραφήfunctionlogOutBtn(){document.cookie='tanea.sso=;expires=Thu,01Jan197000:00:01GMT;path=/';document.cookie='premiumAids=;expires=Thu,01Jan197000:00:01GMT;path=/';document.cookie='premiumAids_name=;expires=Thu,01Jan197000:00:01GMT;path=/';document.cookie='user_email=;expires=Thu,01Jan197000:00:01GMT;path=/';window.location=window.location.href;}.logoutbtn{padding:04px;margin:3px4px;cursor:pointer;}ΝέαΕλλάδαΠολιτικήΟικονομίαΚόσμοςΟμάδαΓνώμεςΠερισσότεραΕίσοδος-ΕγγραφήΤΑΝΕΑOnlineΈντυπηΈκδοσηEnglisheditionΝέαΕλλάδαΠολιτικήΟικονομίαΚόσμοςΟμάδαΓνώμεςΖωή&ΤέχνεςByTheBookΕπιστήμη&ΤεχνολογίαΥγείαΓυναίκαΠαιδίΠρόσωπα&ΙστορίεςΣυνεντεύξειςAutoΝέαΣκίτσαInfographicsMedia Ζωή&ΤέχνεςΥγείαΓυναίκαΠαιδίΠρόσωπα&ΙστορίεςΣυνεντεύξειςAutoΝέαΣκίτσαInfographicsMediaMarket ΤραγωδίαστηνΚρήτηΒίντεο-ντοκουμέντοαπότηστιγμήπουτοδέντροκαταπλακώνειτον51χρονοΟάτυχος51χρονοςδενπρόλαβενααντιδράσειvideo ΓιατονπόλεμοΑποκάλυψη:ΟιρωσικέςμυστικέςυπηρεσίεςπήρανστονλαιμότουςτονΠούτινΑναλυτικήπρόγνωσηΣάκηςΑρναούτογλου:Νέαστοιχείαγιατηναλλαγήτουκαιρού–ΟιπεριοχέςμεκαταιγίδεςκαιχαλάζιΣτα«ΝέαΣαββατοκύριακο»:Δέκα«καυτά»έγγραφαστοκινητόTοαπόλυτοστο«Ακρόπολις»ΟΚώστας…ντύθηκεΓιάννηςκαι«καθάρισε»τηνΤουρκία(89-80)videoΤρομακτικόβίντεοΆνδραςεπέζησεαπόεπίθεσηαλιγάτορα–ΑφαίρεσανμέροςτουκρανίουτουΝέαπυράΟΚούγιαςχλευάζειτονΜπιμπίλαγιατηγκάφατουμετονΜάγγαgooglet.cmd.push(function(){googlet.display('300x250_middle_home');})ΥπερκινητικόςΟΕρντογάνείναιπαντού-Τιεπιδιώκειο«σουλτάνος»ΟτούρκοςπρόεδροςεπιδιώκεινακερδίσειόπουμπορείΖούσετονεφιάλτη«Θαήμουντοεπόμενοθύμαγυναικοκτονίαςαπότονίδιομουτοναδελφό»Η30χρονηΕλένηβρήκετοκουράγιοναμιλήσει.onelogo{max-width:70px;margin:10px10px;display:block}#onetvinject.header-titlea{max-height:initial}#onetvinject{position:relative;width:100%;z-index:2;background:#f3f3f3;height:auto;margin-top:0;padding-top:5px}#wrapm,#wrap{position:relative;display:inline-block;padding-bottom:56.25%;padding-top:0;height:0;width:100%}#wrapm.link,#wrap.link{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;z-index:1;bottom:0}#onetvinject.header-title{margin-top:10px;padding:010px}#wrapmiframe,#wrapiframe{position:absolute;height:100%;width:100%}#onetvinject.onetv-desktop{display:block}#onetvinject.onetv-mobile{display:none}#onetvinject.mask-title.pos-rel{padding:10px}@media(max-width:667px){#onetvinject.onetv-desktop{display:none}#onetvinject.onetv-mobile{display:block}#onetvinject.onetv-mobile{display:block;border-top:10pxsolid#fff}}.secondpanel.subheadlines.tiles,.firstpanel.subheadlines.tiles{max-height:290px}.subheadlines.secondpanel{display:none}.das600.subheadlines.secondpanel{display:block}@media(min-width:1025px){.das300.home.col-two-300.sid_2,.das300.home.col-two-300.sid_3{height:190px;}}ΤονέοΣιδηρούνΠαραπέτασμαπουχαράσσεταισεόλητηνΕυρώπηΤακτική«στρίβεινδιάτωνεκλογών»βλέπουνστονΣΥΡΙΖΑΗώρατηςεφορίας:ΤιπληρώνουμετονΑύγουστο,οιδόσειςκαιηέκπτωση3%Eurostat:ΣεποιεςχώρεςτηςΕΕκυκλοφορούντανεότερακαισεποιεςταπαλαιότερααυτοκίνηταΕλλάδα    ΑναλυτικήπρόγνωσηΣάκηςΑρναούτογλου:Νέαστοιχείαγιατηναλλαγήτουκαιρού–ΟιπεριοχέςμεκαταιγίδεςκαιχαλάζιΑναλυτικήπρόγνωσητουκαιρού ΣυναγερμόςστηνπεριοχήΕντοπίστηκεβλήματουΒ’ΠαγκοσμίουΠολέμουστηΝέαΣμύρνηΝέαπυράΟΚούγιαςχλευάζειτονΜπιμπίλαγιατηγκάφατουμετονΜάγγαΖούσετονεφιάλτη«Θαήμουντοεπόμενοθύμαγυναικοκτονίαςαπότονίδιομουτοναδελφό»ΠροστατευόμενοείδοςΒραδιάγνωριμίαςμετις...νυχτερίδεςστοΑγγελοχώριvideoΤραγωδίαστηνΚρήτηΒίντεο-ντοκουμέντοαπότηστιγμήπουτοδέντροκαΝέα και ειδήσεις με ταυτότηταταπλακώνειτον51χρονοΤιαναφέρειανακοίνωση«Αντιμέτωποιμεισόβιακαιπολυετείςποινέςοικατηγορούμενοι»γιατηδολοφονίατουΑλκηλέειοΚούγιαςVIDEOΑρνήθηκετηνκατηγορίαΠροφυλακιστέοςκρίθηκεο65χρονοςγιατηφωτιάστηΘάσοΥπόνοιεςεμπρησμούΜεγάληδασικήφωτιάστηΣυκάΥπάτηςπουεκδηλώθηκεταυτόχρονασετέσσεραδιαφορετικάσημείαΚιόσκι ΓίνεσυνδρομητήςΠολιτικήΤελευταίαΝέα ΕλληνικήςσχεδίασηςκαικατασκευήςΤαξίαρχοςΕΑεξηγείπωςλειτουργείτοαντι-droneραντάρτηςΕΑΒΟεμπνευστήςτουραντάρ,τόνισεπωςπρόκειταιγιαμια τεχνολογίΝέα και ειδήσεις με ταυτότητααdoppler καιείναι 100% ελληνικήςσχεδίασηςκαικατασκευής ΑυστηρόμήνυμαΗαπάντησηΘεοδωρικάκουστονΣοϊλούγιατουςτρομοκράτεςτουPKKστοΛαύριοΝέαπρόκλησηΤουρκικόαεροσκάφοςσυλλογήςπληροφοριώνέκανευπέρπτησηστηνκυπριακήΑΟΖΕπαναλαμβανόμενοιισχυρισμοίΤρομοκράτεςτουPKKστοΛαύριοξαναβλέπειοΣοϊλού-ΕβαλεστοκάδροκαιΓερμανία,ΗΠΑΤρίανέαμετάλλιαΤασυγχαρητήριαΜητσοτάκη,ΤσίπρακαιΚΚΕστουςΕλληνεςαθλητέςπουδιακρίθηκανστοΜόναχοΜείωσηδομώνκαιεισροώνΣεδομέςφιλοξενίας18.000μετανάστεςσήμερα,από92.000το2020λέειοΜηταράκης-ΤιείπεγιατονφράχτηστονΕβροΜετάταπερίαντικατάστασήςτηςΗΟλγαΚεφαλογιάννηγιατησυμμετοχήτηςστηνΕπιτροπήθεσμώνγιατιςυποκλοπές-«Αυτονόητηυποχρέωση...» 10λεπτάΚαιρός:Καύσωναςμε39αριασήμερακαιαπόαύριοβροχές 7ώρεςΣτα«ΝέαΣαββατοκύριακο»:Δέκα«καυτά»έγγραφαστοκινητό 9ώρεςΒρετανία:Συζυγοκτόνοςμεταφέρεισεβαλίτσατοπτώματηςγυναίκαςτου–Είχανμόλιςπαντρευτεί 9ώρεςΕλλάδα–Τουρκία89-80:ΟΚώστας…ντύθηκεΓιάννηςκαι«καθάρισε»γιατηνΕθνική 10ώρεςΣάκηςΑρναούτογλου:Νέαστοιχείαγιατηναλλαγήτουκαιρού–Οιπεριοχέςμεκαταιγίδεςκαιχαλάζι 10ώρεςΚρήτη:Τοβίντεοντοκουμέντομετηνπτώσητουδέντρουπουσκότωσετον51χρονο 11ώρεςΟΕρντογάνείναιπαντού-Τιεπιδιώκειο«σουλτάνος»ΠερισσότεραΝέαΟικονομίαΣκίτσαΔείτεγιαποιεςπρόκειται«Λαβράκι»έβγαλεηΑΑΔΕστηνεστίασηαποκαλύπτοντας14επιχειρήσειςπουαπέκρυψανεισόδημα5,2εκ.ευρώΣτουςσυνταξιούχουςΠώςθαπληρωθούντααναδρομικάμετάτηναπόφασητουΣτΕΟδηγόςεπιβίωσηςΗακτινογραφίατηςφοιτητικήςστέγηςστηνΕλλάδαΤαστοιχείαΣτο11,3%οπληθωρισμόςστηνΕλλάδατονΙούλιοΑδυναμίεςκαινέοικραδασμοίPolitico:ΗΕλλάδαβγαίνειαπότηνΕνισχυμένηΕποπτεία,αλλάοπόνοςτηςλιτότηταςπαραμένειΤιείπεοΣκρέκαςΚαταρχήνεπιλέξιμοιτουΕξοικονομώ2021καιοι47.433επιλαχόντεςΑναλυτικήπρόγνωσηΚαιρός:Καύσωναςμε39αριασήμερακαιαπόαύριοβροχέςΕνεργειακήκρίσηκαιμέτραΟΣολτςμείωσεμέχριτοτέλοςΜαρτίουτου2024τονΦΠΑστοφυσικόαέριοMarketΜεταμόσχευσημαλλιών:Πρέπεινααποφασίζετεμεβάσητοκόστος;Τιμήανάτριχοθυλάκιο;Ανάζώνηκάλυψης;Ήμίαχαμηλήτιμήίδιαγιαόλους;ΔιακοπέςμεσκάφοςστοΙόνιοΟιδιακοπέςμεσκάφοςσαςφέρνουνπιοκοντάμετηνπαρέακαιτηνοικογένειασαςδίνονταςσαςτοπρονόμιοτουναταξιδέψετεσεόποιομέροςθέλετεεξερευνώνταςκαινούριεςπαραλίες,νησιάκαιόμορφαγραφικάλιμάνια.Καρδιοπάθειεςκαιυψηλέςθερμοκρασίες:Τιπρέπειναπροσέχουμε;ΑπότονΦ.Τσάκαλη,Καρδιολόγο,ΕπιστημονικόΣυνεργάτηΚαρδιολογικήςΚλινικής,ΙατρικόΚέντροΑθηνών,ΤουΚώσταΣκλαβενίτηΚόσμοςEnglishEditionvideoΦρικιαστικόβίντεοΣυζυγοκτόνοςμεταφέρεισεβαλίτσατοπτώματηςγυναίκαςτου–ΕίχανμόλιςπαντρευτείΔείτεταβίντεοΑπότονΝτόναλντΤραμπ…στηΣάναΜάριν:Οτανοιπολιτικοίηγέτες«ταέσπασαν»μετονχορότουςΥπερκινητικόςΟΕρντογάνείναιπαντού-Τιεπιδιώκειο«σουλτάνος»Προβάδισμα15μονάδωνΒραζιλία:ΝίκηΛούλαστιςπροεδρικέςεκλογέςδίνουνοιδημοσκοπήσειςΓιατονπόλεμοΑποκάλυψη:ΟιρωσικέςμυστικέςυπηρεσίεςπήρανστονλαιμότουςτονΠούτινΕνημέρωνετηνηγεσίατηςΡωσίαςγιατοότιηεξουσίαστοΚίεβοθακαταρρεύσειμετάτηνρωσικήεισβολή.videoΤρομακτικόβίντεοΆνδραςεπέζησεαπόεπίθεσηαλιγάτορα–ΑφαίρεσανμέροςτουκρανίουτουΟίδιοςυπολογίζειότιτοερπετόξεπερνούσετα3,5μέτραΣυνομιλίαμεΜακρόνΟΠούτινπροειδοποίησεγιακίνδυνοπυρηνικούολέθρουστηΖαπορίζιαΝέοβίντεοΤεστγιαναρκωτικάέκανεηΣάναΜάρινμετάτονσάλοΠώςξύπνησανκαιπροσγείωσαντοαεροπλάνοΘρίλερστοναέρα:Πιλότοιαποκοιμήθηκανστις37.000πόδιαΗλεκτρισμένοσκηνικόΤοπυρηνικό«ατύχημα»δενφεύγειαπότοτραπέζιΓνωστοποίησεηαστυνομίατουΒερολίνουΕρευνασεβάροςτουπαλαιστίνιουπροέδρουΑμπάςγια«υποκίνησημίσους»μετάτιςδηλώσειςγιατοΟλοκαύτωμα  14ώρεςEditorial:Eschewingpoliticalroosterfights 2ημέρεςEditorial:CautionattheThessalonikiInternationalFair 3ημέρεςEditorial:WemustconfrontclimatechangewithmaturityViewall Ομάδα Tοαπόλυτοστο«Ακρόπολις»ΟΚώστας…ντύθηκεΓιάννηςκαι«καθάρισε»τηνΤουρκία(89-80)ΜεMVPτονεκπληκτικόΚώσταΑντετοκούνμποπουέπαιξεκαιγιατονΓιάννη,ηΕθνικήνίκησετηνΤουρκίαστοκατάμεστοΟΑΚΑμε89-80κιέκανετοαπόλυτοστοτουρνουά«Ακρόπολις». ΓιατίθύμισεΚαραπιάληΕναςδαίμοναςαπότηΝότιαΚορέαμαςαναστάτωσεευχάρισταΔείτετοΑπίθανοβίντεο:ΟικόρεςτουΠετρούνιατουεύχονταικαλήεπιτυχίααπότην…τηλεόρασηΑπολαύστετουςΓιάννηςΑντετοκούνμπο:ΟινέεςφωτογραφίεςαπότονενόςέτουςγιοτουvideoΔιάλεξανστρατόπεδο;ΤοτρομερόβίντεοτηςαμερικάνικηςπρεσβείαςγιατοΕλλάδα–ΤουρκίαΥπερέχεισενίκεςαπέναντίτουΜεIσνερσταπροημιτελικάτουΣινσινάτιοΤσιτσιπάςΟλυμπιακός:ΣτηνΑθήναοΠίτερςΠάρτεγεύσηΗαπίθανησυλλογήμεφανέλεςτουΣπαλέτι:ΑπόΡονάλντομέχρι…ΚωστούλαΜετάτηνκλήρωσηΚύπελλοΕλλάδος:ΑυτάείναιταζευγάριατηςπρώτηςφάσηςΟιπιθανέςενδεκάδεςΠρώτησέντραστηSuperleueμε«μάχη»Βόλος–ΑστέραςΤρίποληςΑυλαίαστο«Ακρόπολις»LIVE:Ελλάδα–ΤουρκίαLiveStreaming:Ελλάδα–Λιθουανία(ΗμιτελικόςEurobasketU16)ΥπερέχεισενίκεςαπέναντίτουΜεIσνερσταπροημιτελικάτουΣινσινάτιοΤσιτσιπάςΗανακοίνωσητηςΠΑΕΑπόσήμεραστον«αέρα»ταεισιτήριατουΟλυμπιακούμετονΑπόλλωνα ΑπόψειςΌλοιοιαρθρογράφοιΣυνεντεύξεις“ΚαταλύτηςανάπτυξηςοινέεςτεχνολογίεςΈντυπηΈκδοσηΓιώργοςΜαρκατάτος“ΗκαινοτομίαωςδύναμηεκσυγχρονισμούΈντυπηΈκδοσηΧρίστοςΔήμας“ΤοΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛστημάχητουΚέντρουΈντυπηΈκδοσηΜειμάρογλουΓιάννης“ΛογισμικάκατασκοπείαςκαιδημοκρατικήτύφλωσηΈντυπηΈκδοσηΚωνσταντόπουλοςΝίκος“ΗτραγωδίατουεθνικούδιχασμούΈντυπηΈκδοσηXiaoJunzheng“Δύο«κόκκινεςγραμμές»γιατηνΤαϊβάνΈντυπηΈκδοσηΘόδωροςΤσίκας“ΑναμένουμεστοιχείαγιατιςπεριουσίεςΡώσωνστηνΕλλάδαΝτιντιέΡέιντερς“«Φτιάχνουνμαγαζιάμόνογιαμιααρπαχτή»ΕλεναΠαπαδοπούλου“«Οτανερμηνεύουμεδίνουμεκαιότανακούμεπαίρνουμε»IndiraRahmatulla“«Οήχοςέρχεταιαπότηνπαράδοση,αλλάκοιτάζειτομέλλον»“ΗΕλλάδαπλέονδιαμορφώνειτιςεξελίξειςΚυριάκοςΠιερρακάκηςΠερισσότερεςΣυνεντεύξειςΖωή&ΤέχνεςΥγείαΠαραμύθιγιαενήλικεςΟισυντελεστέςτηςπαράστασης«Σαπφώ»τηςΓουέντιΜπέκετμιλούνγιατονέρωτα,τοπάθοςκαιτηνποίησηΕμπλουτίζονταςτηνπρωτότυπηποίησηκαιτηνπαραδοσιακήχορωδίαμεμοντέρναμουσικήκαισύγχρονοχορό,τοέργο«Σαπφώ»είναιέναπαραμύθιγιαενήλικες,μιασυναρπαστικήκαιρομαντικήθεατρικήπαράσταση.VIDEOΜετάτηνανάρτησηΜπιμπίλαΓιώργοςΜάγκας:«Τουςμιλούσαστοτηλέφωνοκαιδενπίστευανότιζω»VIDEOΠάρτεγεύσηΙφιγένειαενΑυλίδι:ΟλαόσαθαδούμεαπόψεστηνΕπίδαυροΟσασχεδιάζονταιΜπακογιάννης:ΤοΜουσείοτηςΠόληςτωνΑθηνώνακρογωνιαίοςλίθοςτηςανάπλασηςστηνΑκαδημίαΠλάτωνοςΠροκηρύχθηκεοαρχιτεκτονικόςδιαγωνισμόςγιατημελέτητουΑρχαιολογικούΜουσείουΑθήναςΣεηλικία77ετώνΒρετανία:ΠέθανεοσυγγραφέαςΤζόζεφΝτιλέινιΤαβιβλίατου,πουμεταφράστηκανσε30γλώσσες,μεταξύτωνοποίωνκαισταελληνικά,πούλησανπερισσότερααπό4,5εκατ.αντίτυπασεόλοτονκόσμο.ΣυναυλίαμνήμηςΟΓιώργοςΝταλάραςτραγουδάειγιατηΣμύρνη,στις3ΣεπτεμβρίουστηΝέαΣμύρνηΤιείπεοίδιοςOKidCudiυπέστηεγκεφαλικόενώήτανσεκέντροαπεξάρτησηςΤιέγραψεΜπιμπίλας:Ζητώσυγγνώμη,οΓιώργοςΜάγγαςζειΕΟΠΥΥ:ΜειώνειτιςαποζημιώσειςστααναλώσιμαυψηλήςτεχνολογίαςτωνδιαβητικώνΚοροναϊός:ΔύοστουςτρειςασθενείςείναιακόμημεταδοτικοίμετάαπόπέντεμέρεςΚένταυρος:ΠότεθακυριαρχήσειηυποπαραλλαγήστηνΕλλάδα-ΠιομεταδοτικήαπότιςΟμικρον4και5ΠερισσότεραάρθραΓυναίκαΕμβόλιο:ΑσφαλέςγιατιςεγκύουςκαιτομωρόΕρευνα:ΤοπαγωτόείναιπιουγιεινόαπόέναπολύσποροκουλούριVIDEOΚαμπάνιατουΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛγιατιςγυναικοκτονίεςκαιτηνέμφυληβίαΠερισσότεραάρθραΠαιδίVIDEO«Βροχή»οιαιτήσειςγιατουςβρεφονηπιακούςσταθμούς–ΜέχριαύριοηυποβολήτουςΚοροναϊός:ΤαανεμβολίασταπαιδιάέχουνμεγαλύτεροκίνδυνογιαlongCovidΣύνδρομοpost-covidσταπαιδιάΠερισσότεραάρθραVideoΠώςθαλειτουργήσειηιδέαΕπιστήμονεςτουMITθεωρούνπώςθααντιστρέψουντηνκλιματικήαλλαγήθωρακίζονταςτηΓημεφυσαλίδεςΤιλένεΤζανάκης,ΠαρασκευήςSOSειδικώνσεόσουςγυρνούναπόδιακοπέςγιατουςηλικιωμένουςτηςοικογένειας-ΤισυστήνουνΔείτεταβίντεοΟτανοιπολιτικοίηγέτες«ταέσπασαν»μετονχορότουςBytheBookΟρθοπεταλιές«ΕναΘέλωΜπορεί»ΟΓιώργοςΑρσενάκοςκυκλοφόρησετοπρώτοτουβιβλίοΞεκούρασηκαιδιάβασμαΠέντεβιβλίαγιατοκαλοκαίριΓιατίστηνΕλλάδαπρέπειναβλέπουμεποδηλατόδρομουςμόνομέσααπόταινίες;ΠερισσότεραάρθραΗπόλημουWebSideStoriesΠερισσότεραάρθραΕπιστήμη&ΤεχνολογίαΤρέχωΣφοδρέςαντιδράσειςΠαράστασηδιαμαρτυρίαςτηΔευτέραστουπ.ΥγείαςγιατημείωσηαποζημιώσηςστααναλώσιματωνδιαβητικώνΤιδείχνειέρευναΟαπίστευτοςτρόποςπουτακουνούπιααντιλαμβάνονταιτιςανθρώπινεςοσμέςΟτανηπροπόνησηγίνεταιυπερβολήΟπρωταθλητισμόςχρόνιαδενκοιτάΠροπονήστετομυαλόπαράλληλαμετοσώμαΠερισσότεραάρθραAutoΝέαΠρόσωπα&Ιστορίες ΙωάννηςΚαλλίγερος:ΕίμαστειδιαίτεραχαρούμενοιMercedes-BenzΕλλάς:ΣταχέριατουΕλβετικούΟμίλουEmilFreyGroupηελληνικήαντιπροσωπεία ΧειροποίητοΤομοντέλοτηςAlfaRomeoπουκλείνει55χρόνιακαιησυλλεκτικήτουαξίαξεπερνάτα10εκατομμύριαευρώΜεηλιακάπάνελSquad:Τονέοηλεκτρικόπουκοστίζει6.000ευρώκαιμπορείναοδηγηθείαπόνέουςάνωτων16ετώνπόσοκοστίζειToπιοπροσιτόυβριδικόμοντέλοείναιιταλικόκαιδενπληρώνειτέληΠότεείναιηπρεμιέρατουΑποκαλύφθηκετοεσωτερικότηςνέαςMercedes-BenzEQESUVπουτα...σπάειΣτοκόκκινοοισχέσειςοδηγών-ΜπινότοFormula1:ΗFerrari,τομπαλάκιευθυνώνκαιτοφιάσκομεταχαλασμέναμονοθέσιαΑπαύγασματελειότηταςΕπίσημο:AstonMartinDBR22μεανθρακονήματακαιτελική320χλμ/ώραΚαιάνεσηγιαέξι!Απίστευτοαλλάαληθινό:Τοπρώτοηλεκτρικόαυτοκίνητοκυκλοφόρησετο1887ΜεμεγάληαυτονομίαTESLASEMI:ΠότεθακυκλοφορήσειηνταλίκατουΕλονΜασκΤομοντέλοπουσπάειταμεία!Lamborghini:Δενπρολαβαίνειναπουλάειμοντέλα,ξεπούλησεκαιτηνπαραγωγήγιατο2023ΕισβολήστηνΚύπροΣυγκλονίζειημαρτυρίαΚύπριαςπουβίωσεστοπετσίτηςόντας14ετώντηντουρκικήεισβολήτο'74Σήμερα,62ετών,ηΜ…αναφέρειότιεκείνοτοκαλοκαίριτήςμαύρισεγιαπάντατηνψυχήκαιτηνπροοπτικήτηςζωήςτης.BlueDiaryαπόΜ.ΣφέτσαΟValentinoυποκλίνεταιστοαπόλυτοροζΤοχρώματηςαθωότηταςπρωταγωνιστείστηφθινοπωρινή-χειμερινήσυλλογήτουοίκουΦωτογραφίεςInfographicsΕναακόμηκαλοκαίριτουτρόμου;ΚυριακάτικαπρωϊνάΗάνοιξητουτουρισμούστηνΑθήναΜοναδικήεικαστικήδημιουργίαΔεντοπιστεύετεΕσείςτιβλέπετεστηφωτογραφία;–ΕκπληκτικότεστψυχολογίαςEnzoFerrari:...ΚαιοΕνζοέφτιαξετηFerrariΧρήσιμαΝοσοκομείαΦαρμακείαΣινεμάHeliosKiosk Επιστροφήστηνκορυφή  ΕγγραφήστοNewsletterΈχωδιαβάσεικαιαποδέχομαιτουςόρουςτηςπολιτικήςπροστασίαςδεδομένων.checbox-flex{text-align:left;padding:10px0;font-size:14px;line-height:1.2;}.checbox-flexa{text-decoration:underline;color:#d;}#mc-embedded-subscribe.button:disabled{opacity:0.2;cursor:initial}document.querySelector('#checkterms').addEventListener('change',function(e){if(e.target.checked){document.querySelector('input[name="subscribe"]').disabled=false;}else{document.querySelector('input[name="subscribe"]').disabled=true;}})ΤαυτότηταΕλλάδαΠαιδείαΔικαιοσύνηΑστυνομικάΕργασίαΠολιτικήΜικροπολιτικόςΒουλήΚυβέρνησηΑντιπολίτευσηΟικονομίαΕλλάδαΔιεθνήΦορολογικάΚόσμοςΟμάδαΠοδόσφαιροΜπάσκετΆλλααθλήματαΒαθμολογίεςΓνώμεςMoreΑγγλικήέκδοσηΖωή&ΤέχνεςΠολιτισμόςLifeStyleΚινηματογράφοςΜουσικήΈξοδοςByTheBookΟρθοπεταλιέςηΠόλημουWebSideStoriesBlueDiaryαπόΜ.ΣφέτσαΤρέχωΕπιστήμη&ΤεχνολογίαΥγείαΓυναίκαΠαιδίΠρόσωπα&ΙστορίεςΣυνεντεύξειςAutoΝέαΑγοράΠαρουσίασηΑγοράΜΟΤΟΣκίτσαInfographicsMediaΕπικοινωνίαΌροιχρήσηςΠολιτικήπροστασίαςδεδομένωνπροσωπικούχαρακτήραCookiestaNea.gr©2006-2022-AllRightsReserved ΗλεκτρονικήΈκδοσηΈντυπηΈκδοση.bottom_menu{display:none;visibility:hidden;}.mobapp.bottom_menu{background-color:#e3e9ea;position:fixed;left:0;bottom:0;right:0;z-index:999;display:block;visibility:visible}.bottom-menu-flex{display:flex;align-items:center;max-width:375px;margin:0auto;padding:10px;width:90%}.bottom-item{width:calc(100%/3);text-align:center}.bottom-itema{color:#d;margin:0auto;text-decoration:none;font-family:'FiraSans';text-align:center;display:block;font-weight:700;line-height:1.1;font-size:15px;width:100px}.bottom-item:nth-child(2){border-left:1pxsolid#294c89;border-right:1pxsolid#294c89}.mobapp.table-cell.middle-align.social-share,.mobapp.app-notice,.mobapp#qc-cmp2-container{display:none}//$(document).ready(function(){//$(function(){//while($('.max-title').height()>$('.mix').height()){//$('.max-title').css('font-size',(parseInt($('.max-title').css('font-size'))-1)+"px");//}//});//});//Noscrollvarmain=function(){varmenu=$('#superheader');varkeno=menu.height();$(document).scroll(function(){if(w>767){if($(this).scrollTop()>42){menu.addClass('hfixed');$('#content').css("padding-top",keno+"px")}else{menu.removeClass('hfixed');$('#content').css("padding-top","0px")}}})}$(document).ready(main);$(window).bind('DOMContentLoadedloadresize',function(){if($(window).innerWidth()767){varmvp=document.getElementById('metiewport');mvp.setAttribute('content','width=970');}})});varbLazy=newBlazy({//options});$(document).ready(function(){$(window).scroll(function(){if($(this).scrollTop()>100){$('#scrollup').fadeIn();}else{$('#scrollup').fadeOut();}});$('#scrollup').click(function(){$("html,body").animate({scrollTop:0},600);returnfalse;});});functionopenMenu(){document.getElementById('mobileMenu').style.marginLeft='0';document.getElementById('closeMenu').style.display='flex';document.getElementsByTName("body")[0].style.overflow='hidden';}functioncloseMenu(){document.getElementById('mobileMenu').style.marginLeft='-100%';document.getElementById('closeMenu').style.display='none';document.getElementsByTName("body")[0].style.overflow='auto';}$('iframe[src*="youtube.com"]').wrap("");$(document).ready(function(){var$billboard=$("#superheader");var$wpEl=$("#superheader");var$wpElx=$("#stopx");varwpElHeight=$wpEl.height();varstickyMenuHeight=$("#superheader").height()-1;var$skin=$(".das-bg");$skin.css({top:stickyMenuHeight});varhandleSkinOffset=function(e){varoffset=window.peYOffset;$skin.css({top:wpElHeight-offset})}window.addEventListener('scroll',handleSkinOffset);varwaypoint=newWaypoint({element:$wpElx[0],handler:function(direction){if(direction==="down"){window.removeEventListener('scroll',handleSkinOffset);$skin.css({top:0});}elseif(direction==="up"){window.addEventListener('scroll',handleSkinOffset);}},offset:stickyMenuHeight})varhandleScroll=function(){varscrollTop=$(window).scrollTop();if(scrollTop>=$wpElx.offset().top+$wpElx.height()){document.removeEventListener('scroll',handleScroll,false);}}handleScroll();document.addEventListener('scroll',handleScroll,false);});/**/__tcfapi("addEventListener",2,(function(e,t){if(t&&("useractioncomplete"===e.eventStatus||"tcloaded"===e.eventStatus)){if(!e.purpose.consents[1])return;varn=e.gdprApplies?1:0;varmetadaΝέα και ειδήσεις με ταυτότηταta={gdpr:n,gdpr_consent:e.tcString,ccpa:null,bp_id:"alterego",};varconfig={name:"P&G",pixelUrl:"pandg.tapad.com/t"};vartger=Tapad.init(metadata,config);vardata={category:"Home",};tger.sync(data);}}))

Posto:Νέα και ειδήσεις με ταυτότηταrapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato