Монгол Улсын Их Сургууль

  • 2022-01-06Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
Монгол Улсын Их Сургууль
  • Indirizzo Web:www.num.edu.mn
  • IP del server:202.21.127.145
  • Descrizione del sito:

nome del dominio:www.num.edu.mnValutazione

di 5000~500000

nome del dominio:www.num.edu.mnflusso

335

nome del dominio:www.num.edu.mnBene o male

Il momento e il luogo giusti. Ottieni di nuovo personalità Ji

sito web:Монгол Улсын Их СургуульPesi

1

sito web:Монгол Улсын Их СургуульIP

202.21.127.145

sito web:Монгол Улсын Их Сургуульsoddisfare

МонголУлсынИхСургууль::-webkit-scrollbar{width:10px;}::-webkit-scrollbar-thumb{background:#888;border-radius:10px;}a:hover{text-decoration:none;}.menu-main-right.ab:hover#about-us{display:grid;}.menu-main-right.ac:hover#academic{display:grid;}.menu-main-right.re:hover#researchnum{display:grid;}.menu-main-right.ca:hover#campus{display:grid;}МОНГОЛУЛСЫНИХСУРГУУЛЬБиднийтухайСургалтСудалгааСуралцагчНэвтрэхENGХолбообарихШилэндансЭлсэлтМэдээНэвтрэхENGХолбообарихШилэндансЭлсэлтМэдээМОНГОЛУЛСЫНИХСУРГУУЛЬБиднийтухайБиднийтухайТанилцуулгаТүүхэнзамналБүтэц,зохионбайгуулалтЗахиргаанынэгжүүдБүрэлдэхүүн/СалбарсургуулиудБиедаасаннэгжүүдБагш,ажилтанХамтынажиллагааГадаадхамтынажиллагааДотоодхамтынажиллагааСургалтСургалтЭлсэлтБакалавр/өдөр/Бакалавр/орой,эчнээ/ГадаадоюутанМагистр,докторШилжилтСургалтыннэгдсэнтөлөвлөгөөБакалаврынсургалтЕрөнхийсуурьхичээлМэргэжлийнхөтөлбөрХавсаргаболонхосмэргэжилАхисантүвшнийсургалтМагистрынсургалтДокторынсургалтХөтөлбөрийнмэдээлэл,хэрэгжилт,биелэлт,хөгжүүлэлтСургалтынтөлбөр,тэтгэлэгСудалгааСудалгааСудалгааныбодлогоСудалгааныхүрээлэн,төв,лабораториудСудалгааныүрдүнТөсөл,хөтөлбөрХэрэгжижбуйтөслүүдХэрэгжиждууссантөслүүдХөтөлбөрИнновацОюуныөмчийнмэдээлэлГарааныкомпаниТөсөл,хөтөлбөрМэдээ,мэдээлэлТөсөл,хөтөлбөрийнзарИнновацынхолбогдолтоймэдээлэлЭрдэмшинжилгээнийхурлынтухаймэдээлэлМэдээллийнсистемЭрдэмшинжилгээниймэдээллийнменежментийнсистемТөслийнмэдээллийнменежментийнсистемЭрдэмшинжилгээнийцахимсэтгүүлийнсистемОнлайнсэтгүүлСуралцагчСургалтынорчинТэтгэлэг,санхүүгийнндэмжлэгСоёлурлагОюутансолилцооГадаадоюутанСпортОюутныбайгуулллага,клубЛекц,уулзалтХөдөлмөрэрхлэлт,карьерОюутныбайрХөгжлийнбэрхшээлтэйсуралцагчийгдэмжихСэтгэлзүйнзөвлөгөөХууль,эрхзүйЦахимкартЭлсэлт,шилжилтЭлсэлтГадаадоюутныбүртгэлШилжилт,бүртгэлТөгсөгчТөгсөгчдийнмэдээлэлТөгсөгчдөдзориулсанүйлчилгээДипломшалгахsection{margin-top:64px;}.button-see-all{margin:50px180px50px0;display:inline-block;float:right;background:#0053AD;border:1pxsolid#0053AD;box-shadow:5px5pxwhite,6px6px#0053AD;color:white;height:44px;width:180px;font-weight:100;font-size:16px;line-height:20px;}.blue-btn{/*background:#1E429F;*/border:1pxsolid#0053AD;box-shadow:5px5pxwhite,6px6px#0053AD;color:white;height:44px;width:180px;font-weight:100;font-size:16px;line-height:20px;background:linear-gradient(toleft,#0053AD50%,white50%)right;background-size:200%;transition:.5sease-out;}.blue-btn:hover{background-position:left;color:#0053AD;font-weight:bold;}#program-search{filter:drop-shadow(0px2px8pxrgba(40,41,61,0.08))drop-shadow(0px20px32pxrgba(96,97,112,0.24));}#program-search.col1{height:350px;font-size:20px;line-height:36px;text-align:justify;color:#;padding:60px32px;background:#FFFFFF;margin:0;width:100%;}#program-searchinput{width:100%;border:1pxsolid#C0C6CC;font-size:16px;line-height:20px;height:44px;padding:16px;margin-top:16px;}#program-searchbutton{position:absolute;right:32px;bottom:60px;/*background:#1E429F;*/border:1pxsolid#0053AD;box-shadow:5px5pxwhite,6px6px#0053AD;height:44px;width:180px;background:linear-gradient(toleft,#0053AD50%,white50%)right;background-size:200%;transition:.5sease-out;}#program-searchbutton:hover{background-position:left;color:#0053AD;font-weight:bold;}#program-searcha{font-weight:100;font-size:16px;line-height:20px;color:white;}#program-searchbutton:hovera{color:#0053AD;}#program-search.col2{display:inline-block;vertical-align:middle;height:350px;font-weight:600;font-size:30px;line-height:40px;line-height:normal;padding:60px80px;letter-spacing:0.04em;text-transform:uppercase;color:#FFFFFF;background:linear-gradient(180deg,rgba(2,122,252,0)0%,#003B7A100%),#0053AD;margin:0;width:100%;}#surgalt-sudalgaa{font-family:'Montserrat';font-style:normal;font-weight:400;padding-top:84px;padding-bottom:84px;}#surgalt-sudalgaaimg{width:100%;transition:0.5sallease-in-out;}#surgalt-sudalgaa.img{overflow:hidden;height:400px;}#surgalt-sudalgaaimg:hover{transform:scale(1.2);}#surgalt-sudalgaa.surgalt{background:#0053AD;padding:0;}#surgalt-sudalgaa.sudalgaa{position:absolute;right:0;top:100px;background:#0053AD;padding:0;}#surgalt-sudalgaa.links{padding:24px52px;}#surgalt-sudalgaah2a{font-weight:600;font-size:30px;line-height:40px;letter-spacing:0.04em;text-transform:uppercase;color:#FFF;position:absolute;top:30px;left:40px;}#surgalt-sudalgaaa{color:white;padding-left:16px;font-weight:400;font-size:18px;line-height:28px;}#surgalt-sudalgaa.trs{display:block;transition:0.5sall;position:relative;}#surgalt-sudalgaa.trs:hover{transform:scale(1.05);}#surgalt-sudalgaa.trs:hovera{/*font-weight:600;*/text-decoration:underline;}#info{margin-top:148px;background-size:cover;background-position:center;height:300px;background:linear-gradient(0deg,rgba(33,33,33,0.7),rgba(33,33,33,0.7)),url(../../img/num-new/info.jpg);}#news{position:relative;padding-top:64px;}.news-col{margin-bottom:24px;overflow:hidden;}.news-col:hoverimg{transform:scale(1.1);}.news-div{border:1pxsolidrgba(13,71,125,0.1);overflow:hidden;}.news-diva{text-decoration:none;}.news-divah2{font-weight:600;font-size:20px;line-height:28px;color:#;padding:036px;height:150px;overflow:hidden;}.news-divah2:hover{/*font-weight:bold;*/text-decoration:underline;}.news-div.news-p{color:white;width:40%;background:#C0C6CC;text-align:center;padding:5px15px;margin:15px36px;}.news-div.news-date{position:absolute;top:5px;right:36px;font-weight:400;font-size:16px;line-height:24px;color:#C0C6CC;}.news-div.news-img{width:100%;height:200px;object-fit:cover;max-height:280px;padding:0;transition:0.5sallease-in-out;}.news-div-img{overflow:hidden;position:relative;}.news-div-img::after{content:'';position:absolute;left:0;top:0;width:100%;height:100%;background:linear-gradient(180deg,rgba(0,0,0,0)0%,rgba(0,0,0,0.6)100%);}.news-div.news-img:hover{}#events{position:relative;}#events.events{height:148px;background:#FFFFFF;box-shadow:0px8px16pxrgba(171,190,209,0.4);margin:16px016px0;overflow:hidden;padding-bottom:16px;}#events.events.date{padding:32px;}#events.events.date.month{/*font-family:'GIP';*/font-style:normal;font-weight:500;font-size:16px;line-height:24px;text-align:center;color:#0053AD;/*margin-bottom:0;*/}#events.events.date.day{font-weight:600;font-size:28px;line-height:36px;text-align:center;color:#0053AD;letter-spacing:4px;}#events.events.title{padding:32px32px32px0;}#events.events.titleah2{font-weight:600;font-size:20px;line-height:26px;color:#;padding:0px0px;margin:0;height:80px;overflow:hidden;}#burtguuleh{position:relative;width:80vw;margin-left:auto;padding-top:64px;}#burtguuleh.yoyo{width:100%;background-size:cover;overflow:hidden;position:relative;}#burtguuleh.img-bg{width:100%;height:80vh;background:linear-gradient(0deg,rgba(33,33,33,0.5),rgba(33,33,33,0.5)),url(../../img/num-new/library.jpg);box-shadow:0px6px12pxrgba(171,190,209,0.3);background-size:cover;transition:0.5sallease-in-out;position:relative;}#burtguuleh.img-bg:hover{transform:scale(1.1);}#burtguuleh.left-square{position:absolute;top:32px;left:32px;padding:138px;border-width:1px0px0px1px;border-style:solid;border-color:#FFFFFF;}#burtguuleh.right-square{position:absolute;bottom:32px;right:32px;padding:138px;border-width:0px1px1px0px;border-style:solid;border-color:#FFFFFF;}#burtguuleh.overlay{position:absolute;top:30%;left:10%;}#systems{padding:84px0;}#systemsp{font-weight:600;font-size:20px;line-height:36px;color:#0053AD;}#systemsa{font-weight:400;font-size:16px;line-height:32px;color:#;padding-left:16px;}#systems.fliiip{/*display:inline-block;*/}#systems.dotood-systemuud{background:#FFFFFF;background:linear-gradient(toleft,white50%,#0053AD50%)right;background-size:200%;/*transition:transform0.6s;transform-style:preserve-3d;*/box-shadow:0px8px16pxrgba(171,190,209,0.4);padding:24px;height:400px;}#systems.fliiip:hover.dotood-systemuud{background-position:left;transition:0.9s;/*transform:rotateY(360deg);background-color:#1E429F;*/}#systems.dotood-systemuud:hovera{color:white;}#systems.dotood-systemuud:hoverp{color:white;}#systemsdiv.shilen-dans{background:linear-gradient(toleft,white51%,#0053AD50%)right;background-size:200%;transition:.5sease-out;box-shadow:0px8px16pxrgba(171,190,209,0.4);padding:24px;height:185px;}#systems.shilen-dans:hover{background-position:left;}#systems.shilen-dans:hovera{color:white;}#systems.shilen-dans:hoverp{color:white;}#systemsdiv.infographic{background:linear-gradient(toleft,white51%,#0053AD50%)right;background-size:200%;transition:.5sease-out;box-shadow:0px8px16pxrgba(171,190,209,0.4);padding:24px;height:185px;}#systems.infographic:hover{background-position:left;}#systems.infographic:hovera{color:white;}#systems.infographic:hoverp{color:white;}#systemsdiv.ajliin-bair{margin-top:30px;background:linear-gradient(toleft,white51%,#0053AD50%)right;background-size:200%;transition:.5seasМонгол Улсын Их Сургуульe-out;box-shadow:0px8px16pxrgba(171,190,209,0.4);padding:24px;height:185px;}#systems.ajliin-bair:hover{background-position:left;}#systems.ajliin-bair:hovera{color:white;}#systems.ajliin-bair:hoverp{color:white;}#slideshowww{width:100%;overflow:hidden;}#systems.trs{display:block;transition:0.5sall;position:relative;}#systems.trs:hover{transform:scale(1.05);}#systems.trs:hovera{/*font-weight:600;*/text-decoration:underline;}.containerrr{width:200%;/*800x4*/position:relative;-webkit-animation:slidee24sease-in-outinfinite;-moz-animation:slidee24sease-in-outinfinite;-ms-animation:slidee24sease-in-outinfinite;-o-animation:slidee24sease-in-outinfinite;animation:slidee24sease-in-outinfinite;}.containerrrsection{width:14%;height:auto;float:left;}.containerrr:hover{animation-play-state:paused;-webkit-animation-play-state:paused;}@-webkit-keyframesslidee{0%{left:0%;}25%{left:-25%;}50%{left:-75%;}75%{left:-125%;}100%{left:25%;}}@-moz-keyframesslidee{0%{left:25%;}25%{left:-25%;}50%{left:-75%;}75%{left:-125%;}100%{left:25%;}}@-ms-keyframesslidee{0%{left:25%;}25%{left:-25%;}50%{left:-75%;}75%{left:-125%;}100%{left:25%;}}@-o-keyframesslidee{0%{left:25%;}25%{left:-25%;}50%{left:-75%;}75%{left:-125%;}100%{left:25%;}}@keyframesslidee{0%{left:25%;}25%{left:-25%;}50%{left:-75%;}75%{left:-125%;}100%{left:25%;}}.splide{height:80vh;}.splide__listimg{width:100%;object-fit:cover;object-position:center;}.splide__list.splide__slide{height:70vh;}.splide__slide{min-height:200px;text-align:center;}.splide__progress__bar{background:#0053AD;margin:64px;max-width:80%;}.splide__pination{position:relative;padding-top:3%;/*bottom:5%;*//*max-width:1170px;margin:0auto;*/}.splide__pinationli{width:30%;}.splide__pination__pe{background:#C0C6CC;border-radius:0;width:100%;height:1px;}.splide__pination__pe.is-active{background:#0053AD;transform:none;height:3px;}.splide__arrow{background:#0053AD;border:1pxsolid#0053AD;box-shadow:5px5pxwhite,6px6px#0053AD;color:white;height:36px;width:36px;font-weight:100;font-size:16px;line-height:20px;border-radius:0;opacity:1;transform:translateY(0%);top:auto;bottom:11%;z-index:2;}.splide__arrow--next{right:3em;}.splide__arrow--prev{right:7em;left:auto;}.splide__arrowsvg{fill:white;width:12px;}.splide__optional-button-container{margin-bottom:1rem;margin-top:1rem;text-align:center;}.splide__slide{min-height:200px;text-align:left;}.tsahim-hicheel-img{width:100%;}.tsahim-hicheel-text{opacity:0;width:100%;background-color:#0053AD;position:absolute;padding:10%;height:100%;transition:opacity0.5sease-out;}.tsahim-hicheel-textp{text-align:justify;font-style:normal;font-weight:500;font-size:20px;line-height:28px;color:#FFFFFF;}#tsahim-hicheel-img:hover#tsahim-hicheel-text{opacity:1;}@mediaonlyscreenand(max-width:1200px){.Монгол Улсын Их Сургуульyo{margin-bottom:128px;}.tsahim-hicheel-textp{padding-top:15px;font-size:14px;}#program-search.col2{padding:60px36px;font-size:20px;line-height:26px;}#program-searchbutton{bottom:18px;}#systemsdiv.shilen-dans{margin-bottom:20px;}.splide__pination{width:70%;}}@mediaonlyscreenand(max-width:540px){.tsahim-hicheel-textbutton{bottom:54px!important;}.tsahim-hicheel-text{padding-bottom:90px;height:auto;}#systems.dotood-systemuud{height:250px;margin-bottom:20px;}#program-search{margin-top:170px!important;}}Сургалт8599;Бакалаврынсургалт8599;Магистрынсургалт8599;ДокторынсургалтСудалгаа8599;Судалгаа8599;Төсөл,хөтөлбөр8599;ИнновациХөтөлбөрхайхТаөөрийнмэдлэгчадвар,сонирхолдтулгуурланөөрттохирсонхөтөлбөрөөолоорой.Хөтөлбөрхарах.....“Эрдмийнхэтцахиваас,хөгжлийнгалбадармой”8Бүрэлдэхүүнсургууль3Салбарсургууль1200+Багш,ажилтан+Суралцагч380+Гадаадоюутансуралцажбайна320+Олонулсынхамтынажиллагаа+НомынсанМУИС-ийнстратегитөлөвлөгөөний“Технологийндэвшилдсуурилсансургалтыншинэаргыгхэрэглэх,боловсролынонлайнболоннээлттэйэхүүдийнхүртээмжийгнэмэгдүүлэх,сургалтадашиглах”зорилтынхүрээндМУИС-ийнэрдэмтэнбагшнарынбэлтгэсэннийтэднээлттэйцахимхичээлүүдийгтолилуулжбайна.Дэлгэрэнгүй→МэдээБүгдийгхарах→ҮйлажиллагааБүгдийгхарах→МУИС-ийноюутанМОНГОЛЫНИРЭЭДҮЙТаныгбидэнтэйнэгдэхийгурьжбайна.БүртгүүлэхДотоодсистемүүд8599;Цахимшуудан8599;Нэгдсэнхандалт8599;Төслийнмэдээллийнсистем8599;Гадаадиргэнийсистем8599;ЭлсэлтийнсистемШилэнданс8599;ХарахИнфографик8599;ХарахАжлынбайр8599;Хүсэлтгаргахdocument.addEventListener('DOMContentLoaded',function(){varsplide=newSplide('#splide',{type:'loop',perPe:3,perMove:1,autoplay:true,interval:7000,pauseOnHover:false,pauseOnFocus:false,resetProgress:false}).mount();varbutton=document.querySelector('.splide__play-pause');if(button){varpausedClass='is-paused';splide.on('autoplay:play',function(){button.classList.remove(pausedClass);button.textContent='Pause';button.setAttribute('aria-label','PauseAutoplay');});splide.on('autoplay:pause',function(){button.classList.add(pausedClass);button.textContent='Play';button.setAttribute('aria-label','StartAutoplay');});splide.on('click',function(){varfl=99;varAutoplay=splide.Components.Autoplay;if(button.classList.contains(pausedClass)){Autoplay.play(fl);}else{Autoplay.pause(fl);}},button);}});//topsliderterguunmedeeforoyutan$.ajax({type:'GET',url:'news.num.edu.mn/?cat=17&feed=rss2',dataType:'xml',cache:false,async:false,success:function(xml){varstr='';//str+='';//str+='';//str+='Элсэлт';//str+='Дэлгэрэнгүй';//str+='';countt=0;$(xml).find("item").each(function(i){str+='';str+='';str+=''+$(this).find("title").text()+'';str+='Дэлгэрэнгүй';str+='';countt++;if(countt==6){str+=''str+='';str+=''str+='';str+='';str+='';$("#news-sectionn").html(str);}});}});//ontslohmedeeforoyutan$.ajax({type:'GET',url:'news.num.edu.mn/?cat=16&feed=rss2',dataType:'xml',cache:false,async:false,success:function(xml){varstr="",countt=0;$(xml).find("item").each(function(i){str+='';str+='';str+='';str+='';str+='Онцлохмэдээ';letdate=newDate(($(this).find("pubDate").text()));str+=''+date.toISOString().substring(0,10)+'';str+='';str+='';str+=''+$(this).find("title").text()+'';str+='';str+='';str+='';countt++;if(countt==6){$("#owl-sectionn").html(str);}});//$("#owl-sectionn").html(str);}});//uilyawdalforoyutan$.ajax({type:'GET',url:'news.num.edu.mn/?cat=2&feed=rss2',dataType:'xml',cache:false,async:false,success:function(xml){varstr="",countt=0;$(xml).find("item").each(function(i){str+='';str+='';str+='';str+='';letdate=newDate(($(this).find("pubDate").text()));str+=''+date.toISOString().substring(5,7)+'сар';str+=''+date.toISOString().substring(8,10)+'';str+='';str+='';str+='';str+=''+$(this).find("title").text()+'';str+='';str+='';str+='';str+='';countt++;if(countt==4){$("#events-section").html(str);}});}});ХАЯГИхсургуулийнгудамж-1,Багатойруу,Сүхбаатардүүрэг,Улаанбаатар,-1163news@num.edu.mnЧУХАЛХОЛБООС8599;Тэтгэлэг8599;Инфографик8599;Дипломшалгах8599;Шинэажлынбайр8599;Холбообарих8599;Дотуурутасныжагсаалт8599;FAQa8599;Брэндном8599;МУИСбрэндкаталог8599;СурахбичгийнкаталогМОНГОЛУЛСЫНИХСУРГУУЛЬВебМэдээмэдээлэлХайх*ХайхтүлхүүрүгээбичнэүүСулхараатайиргэдэдзориулсанхувилбарЭнгийнхувилбарҮсгийнхэмжээ:AAAЗураг:ХаахДэвсгэрөнгө:AAX#Afont1{font-size:14px!important;}.ahide{display:none;}.ac-ime{}#access-1.close{position:fixed;font-weight:unset;color:white;background-color:#;margin-left:-20px;margin-top:-20px;height:20px;width:20px;font-size:13px;opacity:0.8;border-radius:10px;}#access-1img{padding:10px;width:45px;background:#eaeaea;}#Afont2{font-size:16px!important;}#Afont3{font-size:20px!important;}#accessibility{z-index:20;position:fixed;bottom:5px;right:10px;border-radius:5px;overflow:hidden;background:#ffffff;}#access-1span.atext{float:right;color:black;font-weight:bold;text-transform:uppercase;font-size:12px;padding:5px;}#accessibilityulli{list-style:none;}#accessibilityul{padding:5px;color:black;font-weight:bold;}#accessibilityullia{color:#1b4588;}#Abgcolor1{font-size:14px;border-radius:50%;padding:2px5px;color:white!important;background:black;}#Abgcolor2{font-size:14px;border-radius:50%;padding:2px5px;color:black!important;background:white;}#Abgcolor3{color:red!important;margin-left:2px;}#access-2{padding:5px5px0px10px;}$(document).ready(function(){      $.ajax({               url:'/Home/GetIp',               data:{},success:function(data){if(data.split(".")[0]==10){window.location="/portal/token";//window.location.href="httpnews.num/";}else{//window.location.href="";//continue;}}})});$(window).scroll(function(){if($(this).scrollTop()>50){$('.header-home').css("position","fixed");$('.header-home').css("z-index","100");$('.header-home').css("border-bottom","1pxsolid#D8DFE0");$('header.header-top').css("display","none");$('.header-home').css("background-color","white");$('header.header-menuullia').css("color","#0053AD");$('.menu-main.menu-main-right-generalli').css("color","#0053AD");$('.subullia').css("color","#");$('.menu-main.menu-main-rightli').css("color","#0053AD");$('.menu-main.menu-main-right').css("padding-top","22px");$('.menu-main.menu-main-right-general').css("border-color","#0053AD");$('.header-menu.menu-mainullisvg').css("fill","#0053AD");$('header.header-menuimg').attr("src","/img/num-new/logo-blue.png");}else{$('.header-home').css("border-bottom","none");$('header.header-top').css("display","block");$('.header-home').css("background-color","transparent");$('header.header-menuullia').css("color","#fff");$('.menu-main.menu-main-right-generalli').css("color","#fff");$('.menu-main.menu-main-rightli').css("color","#fff");$('.menu-main.menu-main-right').css("padding-top","0px");$('.menu-main.menu-main-right-general').css("border-color","#fff");$('.header-menu.menu-mainullisvg').css("fill","#fff");$('header.header-menuimg').attr("src","/img/num-new/logo-white.png");$('.suba').css("color","#0053AD");$('.subullia').css("color","#");}});//$(window).scroll(function(){//if($(this).scrollTop()>50){//$('#header-menu').hide(200);//$('.header-shared').show(200);//}//else{//$('.header-shared').hide(200);//$('#header-menu').show(200);//}//});lettoggleNStatus=false;functionshowTopHeader(){if(toggleNStatus===false){$('.header-top-min').show(200);//document.getElementById("header-icon").style.top="311px";//$('.header-icon').style.top="150px";}if(toggleNStatus===true){$('.header-top-min').hide(200);//document.getElementById("header-icon").style.top="64px";}toggleNStatus=!toggleNStatus;}letpublic=false;functionpublicMin(){if(public===false){$('#public-min').show(200);}if(public===true){$('#public-min').hide(200);}public=!public;}letstaff=false;functionstaffMin(){if(staff===false){$('#staff-min').show(200);}if(staff===true){$('#staff-min').hide(200);}staff=!staff;}functionshowStaff(){document.getElementById("menu-public").style.display="none";document.getElementById("public-img").style.display="none";document.getElementById("menu-staff").style.display="flex";document.getElementById("staff-img").style.display="block";}functionshowStaffFixed(){document.getElementById("menu-public-fixed").style.display="none";document.getElementById("public-img-fixed").style.display="none";document.getElementById("menu-staff-fixed").style.display="flex";document.getElementById("staff-img-fixed").style.display="block";}functionshowPublic(){document.getElementById("menu-public").style.display="flex";documenМонгол Улсын Их Сургуульt.getElementById("public-img").style.display="block";document.getElementById("menu-staff").style.display="none";document.getElementById("staff-img").style.display="none";}functionshowPublicFixed(){document.getElementById("menu-public-fixed").style.display="flex";document.getElementById("public-img-fixed").style.display="block";document.getElementById("menu-staff-fixed").style.display="none";document.getElementById("staff-img-fixed").style.display="none";}functionshowaccess(type){if(type==1){setCookie("amode","1",365);$("#access-2").show();$("#access-1").hide();}}functionhideaccess(){$("#access-1").show();$("#access-2").hide();setCookie("amode","0",365);location.reload();}functionaclose(){$(".aime").removeClass("ahide");$(".atext").addClass("ahide");$(".close").addClass("ahide");}if(getCookie("amode")=="1"){$("#access-1").hide();$("#access-2").show();if(getCookie("afont")!="")Afont(getCookie("afont"));if(getCookie("aimetype")!="")Aime();if(getCookie("abgtype")!=3)Abgcolor(getCookie("abgtype"));}else{$("#access-2").hide();$("#access-1").show();}functionAfont(fontsize){$("body").css("font-size",fontsize+"px");$("a,h2,h3").css("font-size",fontsize+"px");setCookie("afont",fontsize,365);}functionAime1(){varimetype=getCookie("aimetype");if(getCookie("aimetype")!=""){if(imetype==1){setCookie("aimetype","0",365);}else{setCookie("aimetype","1",365);}}else{setCookie("aimetype","1",365);}Aime();}functionAime(){if(getCookie("aimetype")!=""){varimetype=getCookie("aimetype");if(imetype==1){$("#Aime").html("Хаах");$("img").css("visibility","visible");}else{$("#Aime").html("Нээх");$("img").css("visibility","hidden");}}else{$("#Aime").html("Хаах");$("img").css("visibility","hidden");setCookie("aimetype","0",365);}}functionAbgcolor(bgtype){if(bgtype==1){$("body,div,footer").css("background-color","black");$("a,h2,h3,li,div,i").css("color","white");}elseif(bgtype==2){$("body,div,footer").css("background-color","white");$("a,h2,h3,li,div,i").css("color","black");$("a,h2,h3,li,div,i").css("font-weight","bold");}elseif(bgtype==3){setCookie("abgtype",bgtype,365);location.reload();}setCookie("abgtype",bgtype,365);}functionsetCookie(cname,cvalue,exdays){vard=newDate();d.setTime(d.getTime()+(exdays*24*60*60*1000));varexpires="expires="+d.toUTCString();document.cookie=cname+"="+cvalue+";"+expires+";domain=.num.edu.mn;path=/";}functiongetCookie(cname){varname=cname+"=";vardecodedCookie=decodeURIComponent(document.cookie);varca=decodedCookie.split(';');for(vari=0;i=50){$('#return-to-top').fadeIn(200);}else{$('#return-to-top').fadeOut(200);}});$('#return-to-top').click(function(){$('body,html').animate({scrollTop:0},500);});});(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*newDate();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','///analytics.js','ga');ga('create','UA--1','auto');ga('send','peview');

Posto:Монгол Улсын Их Сургуульrapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato