Bosh sahifa | BuxDu-Buxoro davlat universiteti

  • 2022-01-10Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
Bosh sahifa | BuxDu-Buxoro davlat universiteti
  • Indirizzo Web:www.buxdu.uz
  • IP del server:188.130.162.33
  • Descrizione del sito:

nome del dominio:www.buxdu.uzValutazione

di 5000~500000

nome del dominio:www.buxdu.uzflusso

597

nome del dominio:www.buxdu.uzBene o male

Prosperità e declino. Alti e bassi La buona fortuna porta sfortuna

sito web:Bosh sahifa | BuxDu-Buxoro davlat universitetiPesi

1

sito web:Bosh sahifa | BuxDu-Buxoro davlat universitetiIP

188.130.162.33

sito web:Bosh sahifa | BuxDu-Buxoro davlat universitetisoddisfare

Boshsahifa|BuxDu-Buxorodlatuniversiteti.mySwipera:hover{color:white;}.accessibility{float:left;margin-right:25px;margin-left:25px;}.img-new{width:100%;height:100%;border-top-left-radius:0.625rem;border-top-right-radius:0.625rem;}.theme-ime{margin-bottom:10px;}.theme-content{margin-top:10px;}.employee-info{margin-bottom:5px;}.accordion-body{padding:15px;}.breadcrumb{color:#f;height:65%;min-height:0;border-radius:10px;border:#007bffsolid1px;background-color:#f3f8fe;}.swiper-slide{background-position:center;background-size:cover;width:50%;height:100%;}.swiper-slideimg{display:block;width:100%;height:100%;border-radius:0.625rem;} +998(65)221-27-14 buxdu_rektor@buxdu.uz OʻzbektiliOʻzbektiliРусскийEnglish UniversitetUniversitetyangiliklariYangiliklarEx27;lonlarUniversitethaqidaUniversitettuzilmasiUniversitettarixiUniversitetnizomiAkkreditatsiyasertifikatiTuzilmaRahbariyatRektorOx27;quvishlaribox27;yichaprorektorYoshlarmasalalarivamax27;niy-max27;rifiyishlarbox27;yichaprorektorIlmiyishlarvainnovatsiyalarbox27;yichaprorektorXalqarohamkorlikbox27;yichaprorektorMoliya-iqtisodishlaribox27;yichaprorektorFakultetlarFizika-matematikafakultetiAxborottexnologiyalarifakultetiTabiiyfanlarfakultetiFilologiyafakultetiXorijiytillarfakultetiTarixvamadaniymerosfakultetiPedogikafakultetiMaktabgachavaboshlang’ichta’limfakultetiJismoniymadaniyatfakultetiIqtisodiyotvaturizmfakultetiChaqiriqqachaharbiyta’limfakultetiSan`atshunoslikfakultetironomiyavabiotexnologiyafakultetiIlmiyvaox27;quvbox27;limlariO`quv-uslubiyboshqarmaSirtqi(maxsussirtqi)bo‘limIlmiytadqiqot,innovatsiyalarvailmiy-pedogkadrlarnitayyorlashbo‘limiIqtidorlitalabalarniilmiy-tadqiqotfaoliyatinitashkiletishbo‘limiMistraturabo‘limiXorijiyoliytax27;limmuassasalaribilanxamkorlikdiqox27;shmatax27;limdasturlarinimuvofiqlashtiruvchibo‘limIlmiy-innovatsionishlanmalarnitijoratlashtirishbo’limiMoliyiybox27;limlarReja-moliyabo’limiBuxgalteriyaO‘qitishningtexnikvositalaribo‘limiFuqaromudofaasivamehnatmuhofazasibo’limiTexnikfoydalanishvaxox27;jalikbox27;limiBoshmuhandisBoshenergetikBoshauditorBoshqabox27;limlarYoshlarbilanishlash,ma`niyatvama`rifatbo‘limiPsixologXalqarohamkorlikbo‘limiJismoniyvayuridikshaxslarningmurojaatlaribilanishlash,nazoratvamonitoringbo‘limTa’limsifatininazoratqilishbo‘limiMarketingvatalabalaramaliyotiboʻlimiXodimlarbo‘limiDevonxonavaarxivYuriskonsultMatbuotkotibiUniversitetxodimlarvatalabalarkasabauyushmaqo’mitasiMarkazlarAxborotresursmarkaziRaqamlitax27;limtexnologiyalarimarkaziKaryeramarkaziQorakox27;lakademiklitseyiMuzeylarQatx27;onqurbonlarixotirasimuzeyiZoologikmuzeyAllomalarFaoliyatIlmiyfaoliyatUstoz-shogirdmaktabiKengashlarIstiqboldirejalarIlmiytadqiqotfaoliyatiIlmiytadqiqotyo`nalishlariIlmiyfaoliyatgaoidnizomlarNashrlarPsixologiyailmiyjurnaliJurnallarNomzodlikimtihonlariYosholimlarmaktabiBoshqalarDoktoranturaFandoktorlariMeninginovatsiong`oyamO`quvilmiykompleksiNizomlarInnovatsionguruhlarIqtidorlitalabalarXalqaroaloqalarXalqarohamkortashkilotlarXorijdamalakaoshirishvata`limXalqaroaloqayangiliklariAmaldiloyihalarJalbetilgansarmoyalarvagrantlarXalqarohamkorlikko`rsatkichlariMadaniy-ma`rifiyYoshlarbilanishlash,maniyatvama`rifatyo`nalishidiishlarIqtidorliyoshlarijodidanSportvahordiqPsixologmaslahatlariTalabalarhayotiYoshlarittifoqiBuxDUBESHTASHABBUSMoliyiyfaoliyatShartnomalarnamunasiBitiruvchilarmonitoringiIshgajoylashtirishIjtimoiymuhofazaBo`shisho`rinlariIshhaqqinihisoblashvamukofotlarnitaqsimlashqoidalariTalabalargaBakalriatO`quvjarayonigrafigiTalabalarturarjoylariO`zlashtirishYo`riqnomaBitiruvmalakiyishTalabalaruchun"CallCenter"Masofiytax27;limAmaliyotqox27;llanmaDasturkatalogiTalabalarbilimininazoratqilishtartibiYakuniydlatattestatsiyasidasturlariMistraturaTalabalarturarjoylariO`zlashtirBosh sahifa | BuxDu-Buxoro davlat universitetiishYo`riqnomaXorijiytalabalarXorijiytalabalaruchunto`lov-kontraktmiqdoriBroshyuraXorijiytalabalarturarjoylariXorijiytalabalarxfsizligiXorijiytalabalarHemisstudentmobileilovasiQabul2022BakalriatgaqabulAbituriyentlargaeslatmaQabulkvotasi20222022/2023-o`quvyiliBakalrkunduzgita`limyo`nalishi2022/2023-o`quvyiliBakalrsirtqita`limyo`nalishi2022/2023-o`quvyiliBakalrmasofiyta`limyo`nalishiFanlarmajmuasi2022ImtiyozlarQabulto`g`risidinizomQabulkomissiyasimanziliO`tishballariIjodiyimtixonlardasturiKasbiy(ijodiy)imtihonlarnio‘tkazishjoylariMistraturaqabulQabulto`g`risidinizomQabulkvotasi2022OnlaynarizatopshirishMistraturaqabuluchunhujjatlarImtixonoldieslatmaQabulkomissiyasimanziliTushganarizalarmonitoringiTurdoshyo`nalishlarKirishsinovlaridasturivabaholashmezoniNatijalarQo`shmata`limdasturiXorijiyabituriyentlarqabuliMe`yoriyhujjatlarKo`pberiladigansollarQabulkomissiyasitarkibiOchiqma’lumotlar Abituriyentlardiqqatiga!CALLmarkaztelefonlari:(65)221-26-85,(65)221-26-81,(65)221-95-67BatafsilAbituriyentlardiqqatiga!CALLmarkaztelefonlari:(65)221-26-85,(65)221-26-81,(65)221-95-67Batafsil 284Xorijiytalabalar 852Professor-ox27;qituvchilar 2769Bitiruvchilar Bosh sahifa | BuxDu-Buxoro davlat universiteti Talabalar Tanishing! So`nggiyangiliklarUniversitethayotidiyangiliklar,e`lonlar,talabalarhayoti,turlixiltadbirlarvaboshqayangiliklar.Yangiliklar27.06.2022BuxorodlatuniversitetirektoriObidjonXamido…Yangiliklar25.06.2022Ochiqeshiklarkuni:BugalBuxDUQorako`lakadem…Yangiliklar23.06.2022TOTUVLIKNISHIORQILGANIKKIQARDOSHXALQYangiliklar18.06.2022Abituriyentlardiqqatiga!Yangiliklar17.06.2022Buxorodailkbor"Matonatliyoshlar"forumibox27;li…Yangiliklar17.06.2022ElovaDilnozaDlatovnaningtarixfanlaribo’yic…  BarchasiResurslarBitiruvchilarklubiKlubax27;zolariKitoblarQR-KitoblarUniversitetjurnallariBuxorodlatuniversitetiilmiyaxborotiPsixologiyaPedogikmahorattoreferatlar,MDlar,BMIlartoreferatlarMistrlikdissertatsiyalarBitiruvmalakiyishlarIlmiymaqolalarMaqolalarjournal.buxdu.uzOAKtsiyaetganilmiyjurnallarrox27;yxatiQ1kategoriyadijurnallarrox27;yxatiQ2kategoriyadijurnallarrox27;yxatiQ3kategoriyadijurnallarrox27;yxatiQ4kategoriyadijurnallarrox27;yxatiKorrupsiyaqarshikurashishKorrupsiyaqarshikurashish"Komplayens-nazorat"tiziminiboshqarishbo`limiSohadoirmex27;yoriyhujjatlarTadbirlarStatistikma`lumotlarvahisobotlarOnlaynso`rovnomalarTarg`ibotmateriallariXalqarostandartlarIchkidoiriyhujjatlarningkorrupsiyaqarshiekspertizanatijalariVakantlozimlarVakantlozimlarBitiruvchilarBakalrbitiruvchilarMistrbitiruvchilarDAK-2020IshizlashDiplomolishtartibiVakansiyaMe`yoriy-huquqiyhujjatlarUniversitetnizomi,dlatdasturlari,farmonvaqarorlar,hujjatlarbilantanishishingizmumkin. Dlatdasturlari Farmonvaqarorlar Universitetnizomi Qonunlar Oliyta’limningdlatta’limstandarti Oliyvaox27;rtamaxsustax27;limvazirligibuyruqlari Universitetichkitartibqoidalari UniversitetningxodimlariuchunKasbodobnomasi Universitetiningodob-axloqkodeksi Lozimvazifalar Tanishing! InteraktivxizmatlarTalabalaruchuninteraktivresurslar,virtualqabulxona,masofiyta`lim,turarjoyuchunarizalarberishvaboshqaxizmatlar.ReytingtizimiVirtualqabulxonaTalabalarturarjoyigaarizaberishDiplomtekshirishVideodarslarO`quvresurslariIlmiyresurslarSportinshootlari  BarchasiRasmiyholalar O`zbekistonRespublikasihukumatportali Oliyvao`rtamaxsusta`limvazirligi O`zbekistonRespublikasiQonunchilikma`lumotlarimilliybazasi Buxorodlatuniversitetiningmoodletizimi varswiper=newSwiper(".mySwiper",{loop:true,autoplay:{delay:2000,},slidesPerView:1,spaceBetween:30,breakpoints:{//whenwindowwidthis>=320px320:{slidesPerView:1,spaceBetween:30},//whenwindowwidthis>=480px480:{slidesPerView:3,spaceBetween:30},540:{slidesPerView:2,spaceBetween:30},//whenwindowwidthis>=640px640:{slidesPerView:3,spaceBetween:40}}});varswiper2=newSwiper(".mySwiper2",{pination:{el:'.swiper-pination',type:'bullets',},nigation:{nextEl:'.swiper-button-next',prevEl:'.swiper-button-prev',},slidesPerView:1,spaceBetween:30,breakpoints:{//whenwindowwidthis>=320px320:{slidesPerView:1,spaceBetween:30},//whenwindowwidthis>=480px480:{slidesPerView:3,spaceBetween:30},540:{slidesPerView:2,spaceBetween:30},//whenwindowwidthis>=640px640:{slidesPerView:3,spaceBetween:40}}}); Bog`lanish(+998)65221-29-148(365)221-27-07Buxorosh.M.Iqbolko`chasi11-uybuxdu_rektor@buxdu.uz Rekvizitlar Moliyavazirligig`aznachiligiHisobraqami:1010MFO:INN:9MarkaziybankHKKMToshkentsh.(BuxDu:002)INN:5To`lovmaqsadidaFIO(unikalkodyoziladi) Xarita Barchahuquqlarhimoyalangan.©2022buxdu.uz/**//**//**//**/(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*newDate();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','///analytics.js','ga');ga('create','UA--1','buxdu.uz');ga('send','peview');(function(m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]||function(){(m[i].a=m[i].a||[]).push(arguments)};m[i].l=1*newDate();k=e.createElement(t),a=e.getElementsByTName(t)[0],k.async=1,k.src=r,a.parentNode.insertBefore(k,a)})(window,document,"script","mc.yandex.ru/metrika/t.js","ym");ym(,"init",{clickmap:true,trackLinks:true,Bosh sahifa | BuxDu-Buxoro davlat universitetiaccurateTrackBounce:true});(function(w,d,c){(w[c]=w[c]||[]).push(function(){varoptions={project:,};try{w.top100Counter=newtop100(options);}catch(e){}});varn=d.getElementsByTName("script")[0],s=d.createElement("script"),f=function(){n.parentNode.insertBefore(s,n);};s.type="text/jascript";s.async=true;s.src=(d.location.protocol==":"?":":"http:")+"//st.top100.ru/top100/top100.js";if(w.opera=="[objectOpera]"){d.addEventListener("DOMContentLoaded",f,false);}else{f();}})(window,document,"_top100q"); $(document).ready(function(){$('body').addClass(localStore.getItem('accessibility'));$('.accessibility.fa-moon-o').on('click',function(){$('body').removeClass('b-acc-bright');$('body').removeClass('b-acc-grayscale');$('body').addClass('b-acc-dark');localStore.setItem('accessibility','b-acc-dark');});$('.accessibility.fa-sun-o').on('click',function(){$('body').removeClass('b-acc-dark');$('body').removeClass('b-acc-grayscale');$('body').addClass('b-acc-bright');localStore.setItem('accessibility','b-acc-bright');});$('.accessibility.fa-adjust').on('click',function(){$('body').removeClass('b-acc-dark');$('body').removeClass('b-acc-bright');$('body').addClass('b-acc-grayscale');localStore.setItem('accessibility','b-acc-grayscale');});$('.accessibility.fa-search-plus').on('click',function(){$('bodyh5').css('font-size',28);$('bodyp').css('font-size',24);});$('.accessibility.fa-search-minus').on('click',function(){$('bodyh5').css('font-size','1.25rem');$('bodyp').css('font-size',16);});});

Posto:Bosh sahifa | BuxDu-Buxoro davlat universitetirapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato