EE Times TV

  • 2022-01-02Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
EE Times TV

nome del dominio:www.eetimes-tv.comValutazione

di 5000~500000

nome del dominio:www.eetimes-tv.comflusso

563

nome del dominio:www.eetimes-tv.comBene o male

Prima amaro e poi dolce. Non fallire La buona fortuna porta alla sfortuna

sito web:EE Times TVPesi

1

sito web:EE Times TVIP

162.0.216.143

sito web:EE Times TVsoddisfare

EETimesTV#wpadminbar#wp-admin-bar-wccp_free_top_button.ab-icon:before{ content:"\f160"; color:#02CA02; top:3px;}#wpadminbar#wp-admin-bar-wccp_free_top_button.ab-icon{ transform:rotate(45deg);} varmi_version='8.7.0'; varmi_track_user=true; varmi_no_track_reason=''; vardisableStrs=[ 'ga-disable-UA-8-1', ]; /*Functiontodetectoptedoutusers*/ function__gtTrackerIsOptedOut(){ for(varindex=0;index-1){ returntrue; } } returnfalse; } /*Disabletrackingiftheopt-outcookieexists.*/ if(__gtTrackerIsOptedOut()){ for(varindex=0;indexvarime_se_msg='Youarenotallowedtoseimes!'; varno_menu_msg='ContextMenudisabled!'; varsmesse="Contentisprotected!!";functiondisableEnterKey(e){ varelemtype=e.target.tName; elemtype=elemtype.toUpperCase(); if(elemtype=="TEXT"||elemtype=="TEXTAREA"||elemtype=="INPUT"||elemtype=="PASSWORD"||elemtype=="SELECT"||elemtype=="OPTION"||elemtype=="EMBED") { elemtype='TEXT'; } if(e.ctrlKey){varkey;if(window.event)key=window.event.keyCode;//IEelsekey=e.which;//firefox(97)//if(key!=17)alert(key);if(elemtype!='TEXT'&&(key==97||key==65||key==67||key==99||key==88||key==120||key==26||key==85||key==86||key==83||key==43||key==73)){ if(wccp_free_iscontenteditable(e))returntrue; show_wpcp_messe('Youarenotallowedtocopycontentorviewsource'); returnfalse;}else returntrue;}}/*Forcontenteditablets*/functionwccp_free_iscontenteditable(e){ vare=e||window.event;//alsothereisnoe.targetpropertyinIE.insteadIEuseswindow.event.srcElement vartarget=e.target||e.srcElement; varelemtype=e.target.nodeName; elemtype=elemtype.toUpperCase(); variscontenteditable="false"; if(typeoftarget.getAttribute!="undefined")iscontenteditable=target.getAttribute("contenteditable");//Returntrueorfalseasstring variscontenteditable2=false; if(typeoftarget.isContentEditable!="undefined")iscontenteditable2=target.isContentEditable;//Returntrueorfalseasboolean if(target.parentElement.isContentEditable)iscontenteditable2=true; if(iscontenteditable=="true"||iscontenteditable2==true) { if(typeoftarget.style!="undefined")target.style.cursor="text"; returntrue; }}////////////////////////////////////functiondisable_copy(e){ vare=e||window.event;//alsothereisnoe.targetpropertyinIE.insteadIEuseswindow.event.srcElement varelemtype=e.target.tName; elemtype=elemtype.toUpperCase(); if(elemtype=="TEXT"||elemtype=="TEXTAREA"||elemtype=="INPUT"||elemtype=="PASSWORD"||elemtype=="SELECT"||elemtype=="OPTION"||elemtype=="EMBED") { elemtype='TEXT'; } if(wccp_free_iscontenteditable(e))returntrue; varisSafari=/Safari/.test(nigator.userent)&&/AppleComputer/.test(nigator.vendor); varchecker_IMG=''; if(elemtype=="IMG"&&checker_IMG=='checked'&&e.detail>=2){show_wpcp_messe(alertMsg_IMG);returnfalse;} if(elemtype!="TEXT") { if(smesse!==""&&e.detail==2) show_wpcp_messe(smesse); if(isSafari) returntrue; else returnfalse; } }//////////////////////////////////////////functiondisable_copy_ie(){ vare=e||window.event; varelemtype=window.event.srcElement.nodeName; elemtype=elemtype.toUpperCase(); if(wccp_free_iscontenteditable(e))returntrue; if(elemtype=="IMG"){show_wpcp_messe(alertMsg_IMG);returnfalse;} if(elemtype!="TEXT"&&elemtype!="TEXTAREA"&&elemtype!="INPUT"&&elemtype!="PASSWORD"&&elemtype!="SELECT"&&elemtype!="OPTION"&&elemtype!="EMBED") { returnfalse; }} functionreEnable(){ returntrue;}document.onkeydown=disableEnterKey;document.onselectstart=disable_copy_ie;if(nigator.userent.indexOf('MSIE')==-1){ document.onmousedown=disable_copy; document.onclick=reEnable;}functiondisableSelection(target){//ForIEThiscodewillworkif(typeoftarget.onselectstart!="undefined")target.onselectstart=disable_copy_ie;//ForFirefoxThiscodewillworkelseif(typeoftarget.style.MozUserSelect!="undefined"){target.style.MozUserSelect="none";}//Allother(ie:Opera)Thiscodewillworkelsetarget.onmousedown=function(){returnfalse}target.style.cursor="default";}//CallingtheJSfunctiondirectlyjustafterbodyloadwindow.onload=function(){disableSelection(document.body);};//////////////////specialforsafariStart////////////////varonlongtouch;vartimer;vartouchduration=1000;//lengthoftimewewanttheusertotouchbeforewedosomethingvarelemtype="";functiontouchstart(e){ vare=e||window.event;//alsothereisnoe.targetpropertyinIE.//insteaEE Times TVdIEuseswindow.event.srcElement vartarget=e.target||e.srcElement; elemtype=window.event.srcElement.nodeName; elemtype=elemtype.toUpperCase(); if(!wccp_pro_is_passive())e.preventDefault(); if(!timer){ timer=setTimeout(onlongtouch,touchduration); }}functiontouchend(){//stopsshorttouchesfromfiringtheeventif(timer){clearTimeout(timer);timer=null;} onlongtouch();}onlongtouch=function(e){//thiswillclearthecurrentselectionifanythingselected if(elemtype!="TEXT"&&elemtype!="TEXTAREA"&&elemtype!="INPUT"&&elemtype!="PASSWORD"&&elemtype!="SELECT"&&elemtype!="EMBED"&&elemtype!="OPTION") { if(window.getSelection){ if(window.getSelection().empty){//Chrome window.getSelection().empty(); }elseif(window.getSelection().removeAllRanges){//Firefox window.getSelection().removeAllRanges(); } }elseif(document.selection){//IE? document.selection.empty(); } returnfalse; }};document.addEventListener("DOMContentLoaded",function(event){window.addEventListener("touchstart",touchstart,false);window.addEventListener("touchend",touchend,false);});functionwccp_pro_is_passive(){varcold=false,hike=function(){};try{ constobject1={};varaid=Object.defineProperty(object1,'passive',{get(){cold=true}});window.addEventListener('test',hike,aid);window.removeEventListener('test',hike,aid);}catch(e){}returncold;}/*specialforsafariEnd*/document.ondrstart=function(){returnfalse;} functionnocontext(e){ returnfalse; } document.oncontextmenu=nocontext;.unselectable{-moz-user-select:none;-webkit-user-select:none;cursor:default;}html{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;-webkit-tap-highlight-color:rgba(0,0,0,0);}vare=document.getElementsByTName('body')[0];if(e){ e.setAttribute('unselectable',on);} LajmeAktualitetKronikePolitikeSportSocialeE-BizIntervistaBotaKultureBlog Connectwithus EETimesTV LajmeAktualitetKronikePolitikeSportSocialeE-BizIntervistaBotaKultureBlog Aktualitet2weekso TrjediaeHimarës,AnilaHoxha:Institucionetkanëpërgjegjësipoaqsapoliciqëvrautëmiturën GazetarjaAnilaHoxhakareuarpërrastinevrasjessëvajzës5-vjeçarenëHimarë.MeanëtënjëpostiminëFacebook,Hoxhashkruansepërgjegjësitë... Aktualitet2weekso Njëjetëmundtëishteshpëtuarsot8230;Skafets8217;duhettëafrohen300mngabregu,VKM-jauinjorua Njëfëmijëhumbijetënsot,pasiumasakruanganjëskaf,drejtuesiitëcilitnukizbatonteligjet,edhepseishteefektiviPolicisësë... Aktualitet2weekso NgjarjaeHimares/GretaBardeliGjoni:Edhimbshme,kjongjarjeeshtefytyraevertete8230;.eshtetit NgjarjasotmeneHimarebashkemedhimbjenethelledhetronditjenegjithefamiljeveshqiptaretregonfytyrenevertete Aktualitet2weekso EMRI/MerrflakëbanesanëLezhë,shkëndijaelektrikeshkrumbonvendin NjëbanesëkamarrëflakënëPllanëtëLezhës.MësohetsezjarrikarënënëbanesëneBesimDemajt,dukëshkrumbuarçdogjë. EE Times TV Aktualitet2weekso FOTO/Edhimbshme,babaii7-vjeçaresnëmomenteteparatëtrjedisë?IkërkonllogariTases,mëpasidërrmuarshtrihetnërërëevëduartnëkokë EE Times TV Këto2fotojanëdukeushpërndarënërrjetetsocialedheipërkasintrjedisësëHimarës. Aktualitet2weekso PasngjarjesseHimares/PoliciaKufitareeSarandësbllokon3mjetelundruese Sarandë,3mjetetlundrueseqëubllokuanishinpadokumentetpërkatëse. Aktualitet2weekso Njeengjellikusotperfajinetegjithevene! NgaBlendiFevziu Aktualitet3weekso NgjarjaerendeneHimare/ReonKryeministriRama TrjediaefamiljessëtëmiturësnëHimarëështërrëqethësedhes8217;kafjalëngushëlluesepërdhimbjen. Aktualitet3weekso NgjarjatrjikeneHimare/GledisNanoshkarkonshefiikufiritneVlore,perjashtohetngapoliciaoficeri ReimiDrejtorittëPërgjithshëmtëPolicisësëShtetit,nëlidhjemengjarjenendodhurmesditënesotme,nëPotam,Himarë,kuhumbijetënnjëfëmijë... Aktualitet3weekso “Shikonimonstrënsibëntrimin…”,pushuesitnëHimarëndjekinpolicinqëimorijetënmeskaffëmijës:Kërcënoiedhefamiljeneviktimës PamjetërëndajanëpublikuarngatrjediaqëndodhisotnëHimarë,kunjëvajzë5-vjeçaregjetivdekjenteksalahejnëbregpasiugoditnga... MorePosts Pe1of65712345Next›Last» Facebook (function(d,s,id){varjs,fjs=d.getElementsByTName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.4";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','facebook-jssdk')); RecentPosts TrjediaeHimarës,AnilaHoxha:Institucionetkanëpërgjegjësipoaqsapoliciqëvrautëmiturën Njëjetëmundtëishteshpëtuarsot8230;Skafets8217;duhettëafrohen300mngabregu,VKM-jauinjorua NgjarjaeHimares/GretaBardeliGjoni:Edhimbshme,kjongjarjeeshtefytyraevertete8230;.eshtetit EMRI/MerrflakëbanesanëLezhë,shkëndijaelektrikeshkrumbonvendin FOTO/Edhimbshme,babaii7-vjeçaresnëmomenteteparatëtrjedisë?IkërkonllogariTases,mëpasidërrmuarshtrihetnërërëevëduartnëkokë EETIMESTVyoutu.be/0sJA55xdEEM5VITEEETIMESeetimes-tv.com/wp-content/uploads/2021/12/5-vite-eetimes-19-Nentori-jo-thjesht-një-datë-.mp4ama®caffè8211;kafjaimeedashurBlemilAlbania ©2021EETimesTV error:Contentisprotected!! vartimeout_result; functionshow_wpcp_messe(smesse) { if(smesse!=="") { varsmesse_text='Alert:'+smesse; document.getElementById("wpcp-error-messe").innerHTML=smesse_text; document.getElementById("wpcp-error-messe").className="msgmsg-box-wpcpwarning-wpcpshowme"; clearTimeout(timeout_result); timeout_result=setTimeout(hide_messe,3000); } } functionhide_messe() { document.getElementById("wpcp-error-messe").className="msgmsg-box-wpcpwarning-wpcphideme"; } @mediaprint{ body*{display:none!important;} body:after{ content:"Youarenotallowedtoprintpreviewthispe,Thankyou";} } #wpcp-error-messe{ direction:ltr; text-align:center; transition:opacity900msease0s; z-index:; } .hideme{ opacity:0; visibility:hidden; } .showme{ opacity:1; visibility:visible; } .msgmsg-box-wpcp{ border:1pxsolid#f5aca6; border-radius:10px; color:#555; font-family:Tahoma; font-size:11px; margin:10px; padding:10px36px; position:fixed; width:255px; top:50%; left:50%; margin-top:-10px; margin-left:-130px; -webkit-box-shadow:0px0px34px2pxrgba(242,191,191,1); -moz-box-shadow:0px0px34px2pxrgba(242,191,191,1); box-shadow:0px0px34px2pxrgba(242,191,191,1); } .msgmsg-box-wpcpspan{ font-weight:bold; text-transform:uppercase; } .warning-wpcp{ background:#ffececurl('eetimes-tv.com/wp-content/plugins/wp-content-copy-protector/imes/warning.png')no-repeat10px50%; } jQuery(document).ready(function($){ $(window).load(function(){ varleaderHeight=$("#mvp-leader-wrap").outerHeight(); varlogoHeight=$("#mvp-main-n-top").outerHeight(); varbotHeight=$("#mvp-main-n-bot").outerHeight(); varnHeight=$("#mvp-main-head-wrap").outerHeight(); varheaderHeight=nHeight+leaderHeight; varaboveN=leaderHeight+logoHeight; vartotalHeight=logoHeight+botHeight; varpreviousScroll=0; $(window).scroll(function(event){ varscroll=$(this).scrollTop(); if($(window).scrollTop()>aboveN){ $("#mvp-main-n-top").addClass("mvp-n-small"); $("#mvp-main-n-bot").css("margin-top",logoHeight); }else{ $("#mvp-main-n-top").removeClass("mvp-n-small"); $("#mvp-main-n-bot").css("margin-top","0"); } if($(window).scrollTop()>headerHeight){ $("#mvp-main-n-top").addClass("mvp-fixed"); $("#mvp-main-n-bot").addClass("mvp-fixed1"); $("#mvp-main-body-wrap").css("margin-top",totalHeight); $("#mvp-main-n-top").addClass("mvp-fixed-shadow"); $(".mvp-fly-top").addClass("mvp-to-top"); if(scroll

Posto:EE Times TVrapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato