Prodaja i servis Karcher uredjaja u Crnoj Gori - Karcher Centar Meba

  • 2022-01-06Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
Prodaja i servis Karcher uredjaja u Crnoj Gori - Karcher Centar Meba
  • Indirizzo Web:www.karcher-center-meba.me
  • IP del server:185.62.73.68
  • Descrizione del sito:Prvi specijalizovani objekat za prodaju i servis Karcher uredjaja u Crnoj Gori sa najboljom ponudom masina namijenjenih domacinstvu i profesionalnom sektoru.

nome del dominio:www.karcher-center-meba.meValutazione

di 500~20000

nome del dominio:www.karcher-center-meba.meflusso

298

nome del dominio:www.karcher-center-meba.meBene o male

Prospero e prospero. Pepsi prosperità

sito web:Prodaja i servis Karcher uredjaja u Crnoj Gori - Karcher Centar MebaPesi

1

sito web:Prodaja i servis Karcher uredjaja u Crnoj Gori - Karcher Centar MebaIP

185.62.73.68

sito web:Prodaja i servis Karcher uredjaja u Crnoj Gori - Karcher Centar Mebasoddisfare

ProdajaiservisKarcheruredjajauCrnojGori-KarcherCentarMebaPONUDEIAKCIJEPonudeProdužetakgarancijezapumpeKataloziSJETIZAPRIMJENUSjetizaprimjenuspoljašnjesredineiunutrašnjihsektoraSredstvazačišćenjeinjeguProfessionalsredstvazačišćenjeinjeguKompresorskičistačiAkumulatorskiusisivačizaprozoreČistačizatvrdepodoveUsisivačiMultifunkcionalniusisivačiAkumulatorskemetleParničistačiStanicesaparnimpeglamaParniusisivačUređajzausisanjeipoliranjeMašinezametenjeČistačdvorištaMobilnočišćenjePumpeSistemizazalivanjeElektričnistrugačledaBaštenskialatiPriborSredstvazačišćenjeinjeguHome&GardenProfessionalponudaiakcijeProfessionalponudeProdužetakgarancijezapumpeKataloziProfessionaldodaciPriborProfessionalsredstvazačišćenjeinjeguProfessionalefikasnostpomoćueco!efficiencyKompresorskičistačiPark&CitySolutionsGeneratoriipumpezaotpadnevodeUsisivačiUsisivačzaprozoreipovršineMašinezaribanje/zaribanjeiusisanjeMašinezametenjeiusisanjeMašinazačišćenjetepihaParničistači/parniusisivačiPrečistačvazduhaDispenzerizavoduPotrošnimaterijalIndustrijskiusisivačProdaja i servis Karcher uredjaja u Crnoj Gori - Karcher Centar Meba/OtprašivačiČišćenjesuvimledomKomunalnatehnikaSistemizapranjevozilaReciklažavodeČišćenjerezervoaraPriborSredstvazačišćenjeineguProfessionalHemijaSERVISMebaHome&GardenKompresorskičistačiUsisivačizaprozoreČistačitvrdihpodovaUsisivačiBežičniusisivačiUsisivačisvrećicomUsisivačibezvrećiceUsisivačisvodenimfiltromParničistačiMultifunkcionalniusisivačiVišenamjenskiusisivačiUsisivačizapranjeUsisivačizapepeoisuhiusisačiBežičnebaterijskemetleParničistačiParnastanicazapeglanjeParniusisivačiUređajizapoliranjeUređajizametenjeČistačterasaMobilnočišćenjePrijenosnivanjskičistačRučničistačPumpePotapajućepumpezaodvodnjanjePumpekojeproizvodepritisakSistemizazalivanjeAutomatskonodnProdaja i servis Karcher uredjaja u Crnoj Gori - Karcher Centar MebajanjeKärcherRainSystem™PištoljiištapovizazalijevanjePrskaliceUtičnisistemizacrijevoCrijevaČuvanjecrevaikolicazacrevoSetoviElektričnistrugačledaVrtnialatBaterijskakosilicatreBaterijskitrimertreBaterijskitrimerživiceAkumulatorskalančanapilaBaterijskirezačgranaBaterijskeškarezatruBaterijskiuklanjačkorovaBaterijskipuhačiusisačPriborSredstvazačišćenjeinjeguAkumulatorskemetleProfessionalKompresorskičistačiPark&CitysolutionsGeneratoriipumpezaotpadnevodeUsisivačiUsisivačzaprozoreipovršineMašinezaribanjeiusisanjeMašinezametenjeiusisanjeMašinezačišćenjetepihaParničistačiiusisivačiPrečistačvazduhaPotrošnimaterijalIndustrijskiusisivač-otprašivačIndustrijskiusisivačizatečnostiopiljkeIndustrijskiusisivačzaExzoneIndustrijskiusisivačizačvrstematerijeiprašineOtprašivačiOtprašivačizaExzoneČišćenjesuvimledomDispenzerizavoduKomunalnatehnikaKomunalnemašinezametenjeKomunalninosačiuređajaSistemizapranjevozilaReciklažavodeČišćenjerezervoaraSredstvazačišćenjeineguHEMIJA SERVISTražitemeđuproizvodimaTražiteutrgoviniBaštenskialatJednabaterijazavišeuređaja!MokroisuvousisanjeuzWD4118.80EURZalivanjebašteSistemizazalivanjebašteAkumulatorskametlaKB5PraktičnoDodajulistuželjaSC3EasyFixPREMIUMParničistačiOcjeniteVrućza30sekundi,začišćenjebezprekida:parničistačSC3EasyFixPremiumsklizačemzatepih,trajnopunjivimrezervoarom,patronomzaskidanjekamenca,podnommlaznicomEasyFixipriborom.€243.90€219.50SuperponudaDodajulistuželjaSE4002UsisivačizapranjetepihaOcjeniteUređajsaprincipomekstrakcijeraspršivanjazatemeljnočišćenjetepihaitvrdihpodova.Uzdodatnipribormožesekoristitizačišćenjetapacirungaikaomokriisuviusisivač.€369.90€332.90DodajulistuželjaWD3VišenamjenskiusisivačiOcjeniteSupernezisniienergetskiefikasanvišenamjenskiusisivačWD3opremljenjeplastičnimrezeProdaja i servis Karcher uredjaja u Crnoj Gori - Karcher Centar Mebarvoaromod17l,patronskimfilterom,kaoinovimpriborom.€85.05SuperponudaDodajulistuželjaSC2EasyFixParničistačiOcjeniteOsnovnimodelzačišćenjeparombezhemikalija:KärcherovparničistačSC2EasyFix.Sršenačistoćanatvrdimpovršinamaucijelomdomaćinstvu.SpodnommlaznicomEasyFix.€153.30€137.97UčitajvišeKärcherCenterMebaNewsletter Prijitesena KärcherCenterMeba Newsletteripregledajteprvisvenovostiuponudiiposlovanju.PrijaKärcher-globalniproizvođačopremezačišćenjePorodičnopreduzećeKärcherdanasvažiširomsvijetaza vodećegproizvođačaefikasnihsistemazačišćenjekojičuvajuresurse.Kärcherserazlikujezahvaljujućivrhunskomučinku,inovacijiikvalitetu.KärcherSredstvazačišćenjeinjeguOsimuređajazačišćenjenašasortimančiniširokizborsredstazasvevrstečišćenjakadajeriječokućiibašti,održanjuvozilailiprofesionalnojprimjeniuindustrijama. Kärchersredstvazačišćenjesupreciznousklađenasauređajimaštogarantujeodličnerezultateučišćenju,ušteduvodeivremenakaoipozitivanodnospremaživotnojsredini. LičnoistraživanjeirazvojzarješenjaučišćenjuKärcheruvijekstremikaoptimalnomrešenjuzasvakizadatakučišćenju.NatajnačinKärcherrazvijaefikasnesistemeoduređajazačišćenje,priboraisredstazačišćenje,kojisuperfektnoprilođenijedninadruge.Kakobismopotrebeiželjenašihklijenataispunilinanajboljimogućinačinukonstantnomsmodijalogusaprivatnimiprofesionalnimkorisnicima.Saznanja,kojasmoiztogadobili,značajnoutičunarazvojnovihproizvoda.Natajnačinseuvjeramodasvakinovirazvojneispunjasamokompleksnijezadatkeučišćenjunegoistovremenopojednostljujeiolakša,kolikojetomoguće,radkorisnicima. PrnestvariOpštiusloviposlovanjaZaštitapodatakaMapasajtaKontaktKontaktKarcherCentarMebad.o.o.DonjaGorica81000PodgoricaRadnovrijeme: ponedeljak -petak 09:00-18:00             subota           09:00-14:00   Tel:(+382)069111600,     (+382)069111700E-mail:Ovaadresael.poštejezaštićenaodspambotova.OmogućiteJaScriptdabistejevidjeli.SocialMedia   ©2021 KarcherCenterMeba                             Nastojimodabudemoštopreciznijiuopisunašihproizvoda,prikazuslikaicijena.Međutim,nemožemogarantovatidasusveinformacijekompletneibezgrešakavećsusamoinformativnogkaraktera.Sviartikliprikazaninasajtusudionašeponudeinepodrazumijevasedasudostupniusvakomtrenutku.

Posto:Prodaja i servis Karcher uredjaja u Crnoj Gori - Karcher Centar Mebarapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato