ДАН - Насловна

  • 2022-01-06Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
ДАН - Насловна
  • Indirizzo Web:www.dan.co.me
  • IP del server:104.21.36.142
  • Descrizione del sito:

nome del dominio:www.dan.co.meValutazione

di 5000~500000

nome del dominio:www.dan.co.meflusso

351

nome del dominio:www.dan.co.meBene o male

Alti e bassi. Supera tutte le difficoltà feroce

sito web:ДАН - НасловнаPesi

3

sito web:ДАН - НасловнаIP

104.21.36.142

sito web:ДАН - Насловнаsoddisfare

ДАНДАН - Насловна-Naslovna //GoogleTManer(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': newDate().getTime(),event:'gtm.js'});varf=d.getElementsByTName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= '/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-PHQNNRV');window.lazySizesConfig=window.lazySizesConfig||{};functiongetViewPortWidth(){returndocument.body.clientWidth;;}functionimeFallBack(imgElement,tplName){if(typeoftplName===typeofundefined){tplName='site';}if(imgElement.getAttribute('data-fallback')===''){try{imgElement.setAttribute('data-fallback','done');varsrcElements=[];varpicElement=imgElement.parentNode;varsibling=picElement.firstChild;while(sibling){if((sibling.nodeType===1)&&(sibling!==imgElement)){srcElements.push(sibling);}sibling=sibling.nextSibling;}varscreenWidth=getViewPortWidth();varimgPreffix='k_';varimgSuffix='_640.jpg';varblMediaFound=false;srcElements.forEach(function(srcELement){if(!blMediaFound){varstrMedia=srcELement.getAttribute('media');strMedia=strMedia.replace('(min-width:','');strMedia=strMedia.replace('px)','');if(screenWidth>=parseInt(strMediaДАН - Насловна)){blMediaFound=true;varstrSrcset=srcELement.getAttribute('srcset');sep='#$#';strSrcset=strSrcset.replace(/\//g,sep);n=strSrcset.lastIndexOf(sep);imgname=strSrcset.substring(n+sep.length);imgPreffix=imgname.substring(0,imgname.indexOf('_'));srcELement.setAttribute('srcset','/templates/'+tplName+'/imes/jpgs/'+imgPreffix+'_no-ime'+imgSuffix);}}});}catch(err){console.log(err.messe);}}} window.googlet=window.googlet||{cmd:[]};googlet.cmd.push(function(){varscreenWidth=document.body.clientWidth;if(screenWidth>=1280){googlet.defineSlot('/9/dan_wall_l',[[1,1],[200,801],[160,601]],'div-gpt-ad-24-0').addService(googlet.pubads());googlet.defineSlot('/9/dan_wall_r',[[200,802],[1,1],[160,602]],'div-gpt-ad-97-0').addService(googlet.pubads());}if(screenWidth>=1024){googlet.defineOutOfPeSlot('/9/dan_floater_out_of_pe','div-gpt-ad-70-0').addService(googlet.pubads());}else{googlet.defineOutOfPeSlot('/9/dan_floater_out_of_pe_mob','div-gpt-ad-30-0').addService(googlet.pubads());}if(screenWidth>=1280){googlet.defineSlot('/9/dan_1275x251',[[1,1],[970,250],[1275,250],[1245,250],[1245,251],[728,90]],'div-gpt-ad-74-0').addService(googlet.pubads());googlet.defineSlot('/9/dan_1245x252',[[1,1],[1245,252],[1245,250],[970,250],[728,90]],'div-gpt-ad-48-0').addService(googlet.pubads());googlet.defineSlot('/9/dan_1245x253',[[1,1],[728,90],[1245,253],[970,250],[1245,250]],'div-gpt-ad-71-0').addService(googlet.pubads());googlet.defineSlot('/9/dan_1245x254',[[1,1],[728,90],[970,250],[1245,250],[1245,254]],'div-gpt-ad-63-0').addService(googlet.pubads());googlet.defineSlot('/9/dan_1245x255',[[1,1],[1245,255],[728,90],[970,250],[1245,250]],'div-gpt-ad-01-0').addService(googlet.pubads());googlet.defineSlot('/9/dan_1245x256',[[1,1],[1245,256],[970,250],[1245,250],[728,90]],'div-gpt-ad-07-0').addService(googlet.pubads());googlet.defineSlot('/9/dan_1245x257',[[1,1],[970,250],[1245,250],[728,90],[1245,257]],'div-gpt-ad-63-0').addService(googlet.pubads());googlet.defineSlot('/9/dan_1245x258',[[1,1],[728,90],[1245,258],[1245,250],[970,250]],'div-gpt-ad-17-0').addService(googlet.pubads());googlet.defineSlot('/9/dan_1245x259',[[1,1],[728,90],[970,250],[1245,250],[1245,259]],'div-gpt-ad-95-0').addService(googlet.pubads());googlet.defineSlot('/9/dan_300x601',[[1,1],[300,250],[300,601],[300,600]],'div-gpt-ad-01-0').addService(googlet.pubads());googlet.defineSlot('/9/dan_300x602',[[1,1],[300,600],[300,250],[300,602]],'div-gpt-ad-77-0').addService(googlet.pubads());googlet.defineSlot('/9/dan_300x603',[[1,1],[300,250],[300,600],[300,603]],'div-gpt-ad-15-0').addService(googlet.pubads());googlet.defineSlot('/9/dan_300x604',[[1,1],[300,250],[300,604],[300,600]],'div-gpt-ad-36-0').addService(googlet.pubads());googlet.defineSlot('/9/dan_300x605',[[1,1],[300,600],[300,250],[300,605]],'div-gpt-ad-51-0').addService(googlet.pubads());googlet.defineSlot('/9/dan_300x606',[[1,1],[300,606],[300,250],[300,600]],'div-gpt-ad-05-0').addService(googlet.pubads());googlet.defineSlot('/9/dan_300x607',[[1,1],[300,600],[300,607],[300,250]],'div-gpt-ad-14-0').addService(googlet.pubads());googlet.defineSlot('/9/dan_300x608',[[1,1],[300,608],[300,250],[300,600]],'div-gpt-ad-66-0').addService(googlet.pubads());googlet.defineSlot('/9/dan_300x609',[[1,1],[300,250],[300,600],[300,609]],'div-gpt-ad-67-0').addService(googlet.pubads());}if(screenWidth>=1024&&screenWidth=768&&screenWidth ЋИРLAT Odja ПОШАЉИФОТОВИДЕОXЗаобјављенефотографијеиливидеаплаћемохонораруизносуод5до100€.УкраткомрокуодговорићемоВамдалијевашматеријалприхваћензаобјављивањеиколикијеизносхонорара.Материјал,сапропратнимтекстом,фотографијамаиливидеомможетепослатинатриначина. путемВајбера(+38268837046саназнакомЧИТАЛАЦ-РЕПОРТЕР) Имејла[email160;protected] путемобрасцаПОШАЉИФОТОВИДЕОXУколиконамшаљетематеријалпутемовогформуларамолимовасипунитеследећеподатке(име,презиме,бројтелефона)тесадржај(текст,слика,видео)накориштење.ТвојиподацикористесеискључивоусврхуевентуалногконтактирањаимогућеисплатДАН - Насловнаехонорара.ИмеипрезимеУпишисвојимејлБројтелефонаПрихватамдасемојиличниподацикористеускладусодредбамаПравилаприватностииПолитикеколачићаДаљеПОШАЉИФОТОВИДЕОXОпишидогађајДодајфотографијуиливидеоЛимитвеличинеимејлаје20МБ.ПошаљиПОШАЉИФОТОВИДЕОXУспјешностепослаливијест!ПОШАЉИФОТОВИДЕОXДошлоједопогрешке!ПОШАЉИФОТОВИДЕОXПорукасешаље! varrequest=newXML(); varjsonURL="static.dan.co.me/modules_cache/module_1174.json"; request.open("GET",jsonURL,true); request.onload=function(){ if(this.status>=200&&this.status=200&&this.statusPrija×KorisničkoimeLozinkaZaborilistelozinku?RegistracijaOdustaniPrijaZaborilistelozinku?×E-mailadresaPrijaOdustaniPošaljiRegistracija×KorisničkoimeE-mailadresaLozinkaPonovljenalozinkaOdustaniPošalji//detectblockingadswindow.addEventListener('DOMContentLoaded',function(event){conAdColor='color:blue;';if(document.getElementById('BlockingAds')){console.log('%cAds:::::BlockingAds:No',conAdColor);}else{console.log('%cAds:::::BlockingAds:Yes',conAdColor);}});09.gust202215:03jQuery(function(){varCyrLat=newCyrLatConverter('body').init();varlang_script=getCookie('lang_script');if(!lang_script||lang_script==='lat'){CyrLat.C2L();}else{CyrLat.L2C();}jQuery('.langue_switch.cyr').click(function(){CyrLat.L2C();setCookie('lang_script','cyr',365);});jQuery('.langue_switch.lat').click(function(){CyrLat.C2L();setCookie('lang_script','lat',365);});});

Posto:ДАН - Насловнаrapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato