ეტალონი

  • 2022-01-06Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
ეტალონი
  • Indirizzo Web:etaloni.ge
  • IP del server:217.147.232.132
  • Descrizione del sito:საიტი საქართველოს სკოლების შესახებ, საგანმანათლებლო სფეროს სიახლეები, წარმატებული მოსწავლეებისა და დამსახურებული მასწავლებლების რეალური ისტორები, შემეცნებითი და სასარგებლო ინფორმაცია მოსწავლე-ახალგაზრდებისთვის.

nome del dominio:etaloni.geValutazione

di 500~20000

nome del dominio:etaloni.geflusso

10

nome del dominio:etaloni.geBene o male

Fiorente. Pepsi va bene

sito web:ეტალონიPesi

2

sito web:ეტალონიIP

217.147.232.132

sito web:ეტალონიsoddisfare

ეტალონი jQuery(document).ready(function(){varoffset=220;varduration=500;jQuery(window).scroll(function(){if(jQuery(this).scrollTop()>offset){jQuery('.back-to-top').fadeIn(duration);}else{jQuery('.back-to-top').fadeOut(duration);}});jQuery('.back-to-top').click(function(event){event.preventDefault();jQuery('html,body').animate({scrollTop:0},duration);returnfalse;}) });!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;t.src=v;s=b.getElementsByTName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');fbq('init','');fbq('track','PeView');(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*newDate();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','///analytics.js','ga');ga('create','UA--1','auto');ga('send','peview'); hs.graphicsDir='/highslide/graphics//'; hs.align='center'; hs.transitions=['expand','crossfade']; hs.outlineType='rounded-white'; hs.fadeInOut=true; //hs.dimmingOpacity=0.75; //Addthecontrolbar hs.addSlideshow({ //slideshowGroup:'group1', interval:5000, repeat:false, useControls:true, fixedControls:'fit', overlayOptions:{ opacity:.75, position:'bottomcenter', hideOnMouseOut:true } }); მთავარი სიახლეები სკოლები სამასწავლებლო უნივერსიტეტები სკოლამდელები-skolamdelebi.ge მსოფლიო მთავარი სიახლეები სკოლები სამასწავლებლო უნივერსიტეტები სკოლამდელები-skolamdelebi.ge ძიება კალენდარი მსოფლიო ეტალონი პიროვნება ინტერვიუ საინტერესო იაზროვნე რჩევები წიგნები კონკურსი ეტალონი პიროვნება ინტერვიუ საინტერესო იაზროვნე რჩევები წიგნები კონკურსი TOPნიუსი დასაქმდება30მასწავლებელი,იგეგმებაწარმატებულიპედაგოგებისწახალისება-დეტალები რომელსაგანშირამდენისაათიგექნებათგამოცდისდასაწერად მნიშვნელოვანია,საუკეთესოპრაქტიკისგამოვლენა-აქტივობაშიმასწავლებლებიმთელიქვეყნისმასშტაბითჩაერთნენ 100-ზემეტიმოსწავლეკომპიუტერულიტექნიკისვაუჩერითადასიგელითდაჯილდოვდა  პენსიონერიანუმუშევარიპედაგოგები200ლარიანდახმარებასმიიღებენ სიახლეები „გამოცდაზემიღებულიცუდინიშანივერწაგართმევთნიჭსადაოცნებებს“-დირექტორისმიმართვა უნივერსიტეტმადაკარგაუმაღლესისაგანმანათლებლოდაწესებულებისსტატუსი რატომარიანმასწავლებლებიყოველთვისდაღლილები-კვლევისშედეგიდარჩევები 68საგანმანათლებლორესურსცენტრისბაზაზეპედაგოგებთანშეხვედრებიმიმდინარეობს საგანმანათლებლოდაწესებულებებისელექტრონულისისტემისწარმოებისწესიდამტკიცდა რაკრიტერიუმებითშეფასდებაპედაგოგებისანალიტიკურინაწერიგამოცდაზე ბერიკაშუკაკიძებაღისმასწავლებლებსშეხვდა „სკოლაშიმიღებულიგანათლებაარასაკმარისიაეროვნულებისჩასაბარებლად“ ელექტრონულისისტემისსაკითხებთანდაკავშირებითსაინფორმაციოშეხვედრაგაიმართება-დეტალები 2022წლისმასწავლებლისეროვნულიჯილდოსსაუკეთესოათეულიცნობილია ყველაზეპოპულარული რატომარისსაზიანოხანგრძლივისაზაფხულოარდადეგები? ფასიანიმომსახურება,სიტყვიერიშეურაცხყოფა...კიდევრაეკრძალებათპედაგოგებსპროფესიულიკოდექსით „31აგვისტოსჩათვლითკომპიუტერიყველამოსწავლესგადაეცემა“-სამინისტროსმორიგიგანმარტება მასწავლებლებიკოვიდით37%-ითუფროხშირადინფიცირდებიან 2020-2021სასწავლოწლისმედალოსნებიჯილდოსსავარაუდოდაპრილშიმიიღებენ რაზეადამოკიდებულიპედაგოგისანაზღაურებასაზღვარგარეთისსკოლებში? ფოტოები ურთისსაჯაროსკოლისმოსწავლეებმალაშქრობამოაწყვეს „ფერითწერისხელოვნება“-ოზურგეთისN2საჯაროსკოლისმოსწავლეებმანამუშევრებიშექმნეს „პიკასოსბიოგრაფიადაშემოქმედება“-ღებისსაჯაროსკოლისინტეგრირებულიგაკვეთილი ვიდეოები გთავაზობთ„ეტალონის“გრანდიოზულფინალზეშესრულებულიშემოქმედებითინომრებისვიდეორგოლებს „ეტალონის“თანამოაზრესკოლისდირექტორებიგრანდიოზულფინალზესიტყვითგამოვიდნენ მნიშვნელოვანისიტყვები-„კითხვისეფექტურიმეთოდები varnum=1; $(document).ready(function(){ $('.sb1').css("border-left","#01a85a3pxsolid"); $('.sb1').css("padding-left","4px");setInterval(swapImes,7000); functionswapImes() { if(num==1){ $('.sb2').css("border-left","#01a85a3pxsolid"); $('.sb2').css("padding-left","4px"); $('.sb1').css("border-left","none"); $('.sb1').css("padding-left","7px"); num=2; } elseif(num==2){ $('.sb3').css("border-left","#01a85a3pxsolid"); $('.sb3').css("padding-left","4px"); $('.sb2').css("border-left","none"); $('.sb2').css("padding-left","7px"); num=3 } elseif(num==3){ $('.sb1').css("border-left","#01a85a3pxsolid"); $('.sb1').css("padding-left","4px"); $('.sb3').css("border-left","none"); $('.sb3').css("padding-left","7px"); num=1 } } }); 123456789101112131415161718192021საგამოცდოცენტრებისმიმართულებითსპეციალურიტრანსპორტი4ივლისიდანდაინიშნება ხაშმისსაჯაროსკოლასრევაზინანიშვილისსახელიმიენიჭა ხაჩკოვისსაჯაროსკოლაშიპედაგოგიურისაბჭოსსხდომაგაიმართა თბილისისN26საჯაროსკოლასამოქალაქოგანათლებისხუთწლიანპროგრამაშიჩაერთო „ეტალონმა“დიდიმოტივაციამომცაიმისთვის,რომმეტივისწავლო“-სამტრედიისეტალონიმოსწავლეცნობილია ხაშმისსაჯაროსკოლასრევაზინანიშვილისსახელიმიენიჭა ხაჩკოვისსაჯაროსკოლაშიპედაგოგიურისაბჭოსსხდომაგაიმართა თბილისისN26საჯაროსკოლასამოქალაქოგანათლებისხუთწლიანპროგრამაშიჩაერთო მასწავლებლისგამოცდაჩაბარებულადჩაეთვალოს,ვისაც10კრედიქტულააქვსდადასტურებული-ღარიბაშვილისგადაწყვეტილება ხაშმისსაჯაროსკოლასრევაზინანიშვილისსახელიმიენიჭა ხაჩკოვისსაჯაროსკოლაშიპედაგოგიურისაბჭოსსხდომაგაიმართა თბილისისN26საჯაროსკოლასამოქალაქოგანათლებისხუთწლიანპროგრამაშიჩაერთო ოზურგეთისსაჯაროსკოლისმომავალმოსწავლეებს„პირველკლასელთააკადემია“სასკოლოცხოვრებისთვისმოამზადებს-ბავშვებიკომპანია„ვასაძისპურმა“დაასაჩუქრა ხაშმისსაჯაროსკოლასრევაზინანიშვილისსახელიმიენიჭა ხაჩკოვისსაჯაროსკოლაშიპედაგოგიურისაბჭოსსხდომაგაიმართა თბილისისN26საჯაროსკოლასამოქალაქოგანათლებისხუთწლიანპროგრამაშიჩაერთო რომელმასწავლებლებსდაემატებათსაგამოცდოდრო?- „ნაეკის“განმარტება ხაშმისსაჯაროსკოლასრევაზინანიშვილისსახელიმიენიჭა ხაჩკოვისსაჯაროსკოლაშიპედაგოგიურისაბჭოსსხდომაგაიმართა თბილისისN26საჯაროსკოლასამოქალაქოგანათლებისხუთწლიანპროგრამაშიჩაერთო როდისდაროგორუნდადაადასტუროსმასწავლებელმაჟურნალი?-ფოტოინსტრუქცია ხაშმისსაჯაროსკოლასრევაზინანიშვილისსახელიმიენიჭა ხაჩკოვისსაჯაროსკოლაშიპედაგოგიურისაბჭოსსხდომაგაიმართა თბილისისN26საჯაროსკოლასამოქალაქოგანათლებისხუთწლიანპროგრამაშიჩაერთო 2022წლის„გარდაბნისეტალონიმოსწავლე“გამოვლინდა ხაშმისსაჯაროსკოლასრევაზინანიშვილისსახელიმიენიჭა ხაჩკოვისსაჯაროსკოლაშიპედაგოგიურისაბჭოსსხდომაგაიმართა თბილისისN26საჯაროსკოლასამოქალაქოგანათლებისხუთწლიანპროგრამაშიჩაერთო ტრენინგებისგავლამასწავლებლებისთვისყოველწელსსავალდებულოა ხაშმისსაჯაროსკოლასრევაზინანიშვილისსახელიმიენიჭა ხაჩკოვისსაჯაროსკოლაშიპედაგოგიურისაბჭოსსხდომაგაიმართა თბილისისN26საჯაროსკოლასამოქალაქოგანათლებისხუთწლიანპროგრამაშიჩაერთო 2022წლის„სამტრედიისეტალონიმოსწავლე“გამოვლინდა ხაშმისსაჯაროსკოლასრევაზინანიშვილისსახელიმიენიჭა ხაჩკოვისსაჯაროსკოლაშიპედაგოგიურისაბჭოსსხდომაგაიმართა თბილისისN26საჯაროსკოლასამოქალაქოგანათლებისხუთწლიანპროგრამაშიჩაერთო „პირველკლასელთააკადემია“ყვარლისმკვიდრბავშვებსსაჩუქრადგადაეცა-ბავშვებისასკოლოცხოვრებასმომზადებულებიშეხვდებიან ხაშმისსაჯაროსკოლასრევაზინანიშვილისსახელიმიენიჭა ხაჩკოვისსაჯაროსკოლაშიპედაგოგიურისაბჭოსსხდომაგაიმართა თბილისისN26საჯაროსკოლასამოქალაქოგანათლებისხუთწლიანპროგრამაშიჩაერთო 2022წლის„თელავისეტალონიმოსწავლე“გამოვლინდა ხაშმისსაჯაროსკოლასრევეტალონიაზინანიშვილისსახელიმიენიჭა ხაჩკოვისსაჯაროსკოლაშიპედაგოგიურისაბჭოსსხდომაგაიმართა თბილისისN26საჯაროსკოლასამოქალაქოგანათლებისხუთწლიანპროგრამაშიჩაერთო ოზურგეთისN2სკოლისმომავალმოსწავლეებსკომპანია„ვასაძისპურის“სახელით„პირველკლასელთააკადემია“საჩუქრადგადაეცათ ხაშმისსაჯაროსკოლასრევაზინანიშვილისსახელიმიენიჭა ხაჩკოვისსაჯაროსკოლაშიპედაგოგიურისაბჭოსსხდომაგაიმართა თბილისისN26საჯაროსკოლასამოქალაქოგანათლებისხუთწლიანპროგრამაშიჩაერთო პირველკლასელებს„ჩამოსაკიდი“ჭადრაკითასწავლიან-ერთდაფასსამინისტრო175ლარადყიდულობს ხაშმისსაჯაროსკოლასრევაზინანიშვილისსახელიმიენიჭა ხაჩკოვისსაჯაროსკოლაშიპედაგოგიურისაბჭოსსხდომაგაიმართა თბილისისN26საჯაროსკოლასამოქალაქოგანათლებისხუთწლიანპროგრამაშიჩაერთო უმაღლესშიდოკუმენტებისწარდგენისადაგანხილვისწესშიცვლილებაშევიდა-დეტალები ხაშმისსაჯაროსკოლასრევაზინანიშვილისსახელიმიენიჭა ხაჩკოვისსაჯაროსკოლაშიპედაგოგიურისაბჭოსსხდომაგაიმართა თბილისისN26საჯაროსკოლასამოქალაქოგანათლებისხუთწლიანპროგრამაშიჩაერთო საჯაროსკოლებთანდაკავშირებითსამინისტროგანცხადებასავრცელებს  ხაშმისსაჯაროსკოლასრევაზინანიშვილისსახელიმიენიჭა ხაჩკოვისსაჯაროსკოლაშიპედაგოგიურისაბჭოსსხდომაგაიმართა თბილისისN26საჯაროსკოლასამოქალაქოგანათლებისხუთწლიანპროგრამაშიჩაერთო სტატუსზემხოლოდიმპედაგოგებსწარადგენენ,რომლებმაცწარმატებითდაძლიეს3კომპონენტი-დოკუმენტი ხაშმისსაჯაროსკოლასრევაზინანიშვილისსახელიმიენიჭა ხაჩკოვისსაჯაროსკოლაშიპედაგოგიურისაბჭოსსხდომაგაიმართა თბილისისN26საჯაროსკოლასამოქალაქოგანათლებისხუთწლიანპროგრამაშიჩაერთო „კითხვებისფორმატისაშუალებასგვაძლევსცოდნამაქსიმალურადგამოვავლინოთ“-წყალტუბოსეტალონიმოსწავლეცნობილია ხაშმისსაჯაროსკოლასრევაზინანიშვილისსახელიმიენიჭა ხაჩკოვისსაჯაროსკოლაშიპედაგოგიურისაბჭოსსხდომაგაიმართა თბილისისN26საჯაროსკოლასამოქალაქოგანათლებისხუთწლიანპროგრამაშიჩაერთო სკოლებსახალისახელმძღვანელოებისშესარჩევადვადა4ივლისამდეაქვთ ხაშმისსაჯაროსკოლასრევაზინანიშვილისსახელიმიენიჭა ხაჩკოვისსაჯაროსკოლაშიპედაგოგიურისაბჭოსსხდომაგაიმართა თბილისისN26საჯაროსკოლასამოქალაქოგანათლებისხუთწლიანპროგრამაშიჩაერთო ახალისახელმძღვანელოებისაგნებისმიხედვით2022-2023სასწავლოწლისთვის ხაშმისსაჯაროსკოლასრევაზინანიშვილისსახელიმიენიჭა ხაჩკოვისსაჯაროსკოლაშიპედაგოგიურისაბჭოსსხდომაგაიმართა თბილისისN26საჯაროსკოლასამოქალაქოგანათლებისხუთწლიანპროგრამაშიჩაერთო საგამოცდობარათებსხვალიდანამობეჭდავთ-დეტალურიინსტრუქცია ხაშმისსაჯაროსკოლასრევაზინანიშვილისსახელიმიენიჭა ხაჩკოვისსაჯაროსკოლაშიპედაგოგიურისაბჭოსსხდომაგაიმართა თბილისისN26საჯაროსკოლასამოქალაქოგანათლებისხუთწლიანპროგრამაშიჩაერთო რომელიმასწავლებლებივერმიიღებენსამეურვეოსაბჭოსარჩევნებშიმონაწილეობას? ხაშმისსაჯაროსკოლასრევაზინანიშვილისსახელიმიენიჭა ხაჩკოვისსაჯაროსკოლაშიპედაგოგიურისაბჭოსსხდომაგაიმართა თბილისისN26საჯაროსკოლასამოქალაქოგანათლებისხუთწლიანპროგრამაშიჩაერთო TOPნიუსი დასაქმდება30მასწავლებელი,იგეგმებაწარმატებულიპედაგოგებისწახალისება-დეტალები რომელსაგანშირამდენისაათიგექნებათგამოცდისდასაწერად მნიშვნელოვანია,საუკეთესოპრაქტიკისგამოვლენა-აქტივობაშიმასწავლებლებიმთელიქვეყნისმასშტაბითჩაერთნენ 100-ზეეტალონიმეტიმოსწავლეკომპიუტერულიტექნიკისვაუჩერითადასიგელითდაჯილდოვდა  პენსიონერიანუმუშევარიპედაგოგები200ლარიანდახმარებასმიიღებენ საზოგადოება ბაღებშიჭადრაკსასწავლიან-აღმზრდელებსტრენინგებიუტარდებათ მასწავლებლებსუნდაჰქონდეთმაგისტრისხარისხიდაუფროსისსტატუსი-მოთხოვნები,რომლებიცსკოლებმაუნდადააკმაყოფილონ „პროგრამაშიჩართულია2300მასწავლებელისაქართველოს1300სკოლიდან“-მასწავლებლისსახლი პედაგოგებიარასწორადდარეგისტრირდნენგამოცდაზე,როცაჩააბარეს,უკვეაღარიყვნენპრაქტიკოსები- სამინისტროსდამატებითიგანმარტება სკოლებშიდოკუმენტებისმიტანისბოლოვადა30ივნისია-რასაბუთებიდაგჭირდებათმოსწავლისპირველკლასშიჩასარიცხად საათობრივიბადის3მოდელი საზაფხულობაღებითბილისშიარა,სამაგიეროდქუთაისსადათელავშიიქნება სტატუსიანიმასწავლებლებისთვისტრენინგებიგამოცხადდა-აქტივობასავალდებულოსაათებშიაგესახებათ სკოლისშეცვლა4ივლისიდანშეგეძლებათ-ყველადეტალიEMIS-ისგან პედაგოგებმაარჩევანი„ესქულში“უნდამონიშნონ წლიურიგამოცდისდანიშვნისსაკითხსწყვეტსსკოლა-დოკუმენტი „ნაეკმა“433გამოსაცდელთანდაკავშირებითგადაწყვეტილებამიიღო აქტივობააღიარებულიიქნებასქემითგათვალისწინებულისავალდებულოსაათებისფარგლებში პედაგოგთასაგამოცდობარათებზე„ნაეკი“ინფორმაციასავრცელებს ბაღების157თანამშრომელიდეტალურინსტრუქციასგაეცნო-რეგისტრაცია1-ლიივლისიდანიწყება მაძიებლებისთვისსწავლისდაფინანსებისპირობებიგანისაზღვრა-დადგენილება ჩაქვისN2საჯაროსკოლისპედაგოგები-მანანატარიელაძედა ნათელაბერიძეetaloni.ge-მდააჯილდოვა პედაგოგებისკოლისსახელისღირსეულადწარმოსაჩენადetaloni.ge-სთანაქტიურადთანამშრომლობენ გუმბათისსაჯაროსკოლისპედაგოგიირაძირკვაძემასწავლებლისეროვნულიჯილდოსათეულშია გუმბათისსაჯაროსკოლისადმინისტრაციადაპედაგოგიურიკოლექტივიულოცავსირაძირკვაძესამდიდაღიარებას „სკოლაჩემთვისარისადგილი,სადაცყველაზემნიშვნელოვანდაკეთილშობილურსაქმესვემსახურები“-შოთამალაზონია,თბილისისN60სკოლისდირექტორი „მოტივაციამემატება,როცავხედავმოტივირებულმოსწავლეს,მასწავლებელსადამშობელს“ თბილისისN61საჯაროსკოლისმე-6კლასისმოსწავლეებმასაბავშვომწერალსუმასპინძლეს მოსწავლეებიმწერლისდასახვედრადგანსაკუთრებულადმოემზადნენ ოზურგეთისსაჯაროსკოლისმომავალმოსწავლეებს„პირველკლასელთააკადემია“სასკოლოცხოვრებისთვისმოამზადებს-ბავშვებიკომპანია„ვასაძისპურმა“დაასაჩუქრა მომავალპირველკლასელებსსასკოლომზაობისწიგნი-რვეული,კომპანია„ვასაძისპურის“სახელით, საზეიმოდუკვეგადაეცათ „პირველკლასელთააკადემია“ყვარლისმკვიდრბავშვებსსაჩუქრადგადაეცა-ბავშვებისასკოლოცხოვრებასმომზადებულებიშეხვდებიან „პირველკლასელთააკადემია“ ყვარლისმუნიციპალიტეტისსაბავშვობაგა-ბაღებისდამამთავრებელიჯგუფისყველააღსაზრდელსგადაეცემა ოზურგეთისN2სკოლისმომავალმოსწავლეებსკომპანია„ვასაძისპურის“სახელით„პირველკლასელთააკადემია“საჩუქრადგადაეცათ „ეტალონს“დამისპროექტებსჰყავსისეთითანამოაზრეკომპანიებიდაბიზნესმენები,ვინცკარგადხვდება,რომქვეყნისმომავალთაობაზე,მათგანათლებაზეზრუნვაადრეულიასაკიდანვეაუცილებელია ლექსები,რომელთასწავლაცსაბავშვობაღისაღსაზრდელებსგაუმარტივდებათ Etaloni.geსაბავშვობაღისაღსაზრდელებისთვისსხვადასხვათემატიკისმარტივლექსებსგთავაზობთ იუსტიციისსამინისტროთანამშრომელთაშვილებისთვისბაღსხსნის როგორცმაღალიკორპორატიულიკულტურისმქონეორგანიზაცია,თანამშრომლებისშვილებისთვისსაბავშვობაღსხსნის-დეტალები ქედისმკვიდრიბავშვებისთვის„პირველკლასელთააკადემიამ“ნამდვილიდღესასწაულიმოაწყო „პირველკლასელთააკადემია“,ბაგა-ბაღებისგაერთიანებამქედისმუნიციპალიტეტისმკვიდრბავშვებსგადასცა წიგნები საუკეთესოსაკითხავიწიგნებიარდადეგებზეყველაასაკისმოსწავლეებისთვის ჰაიაომიაძაკიგვირჩევს-საბავშვოწიგნები,რომლებიცშვილებსაუცილებლადუნდაწააკითხოთ გამოიცანიწიგნიდასაწყისით-ვიქტორინაინტელექტუალებისთვის მხატვრულილიტერატურის10ყველაზეგამორჩეულიდაგავლენიანინაწარმოები წიგნი,რომელიცაუცილებლადუნდაწაიკითხონმოზარდებმა,მშობლებმადა,რაცმთავარია,მასწავლებლებმა რისთვისსჭირდებათწიგნებიბავშვებს?-ასტრიდლინდგრენისგენიალურიგანმარტება „მებრძოლთაკლუბი“-წიგნი,რომელზეცავტორმასაუბარიაგვიკრძალა წიგნები,რომლებიცყველგანდაყოველთვისიკითხება ეტალონი „ეტალონმა“დიდიმოტივაციამომცაიმისთვის,რომმეტივისწავლო“-სამტრედიისეტალონიმოსწავლეცნობილია 24ივნისს„ეტალონის“სამტრედიისდისტანციურიკონკურსისფარგლებში2022წლის„სამტრედიისეტალონიმოსწავლე“გამოვლინდა 2022წლის„გარდაბნისეტალონიმოსწავლე“გამოვლინდა გთავაზობთკონკურსისმეორეეტაპისყველაზემაღალქულიანმონაწილეთარეიტინგს 2022წლის„სამტრედიისეტალონიმოსწავლე“გამოვლინდა „ეტალონი“საქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისსამინისტროსმხარდაჭერითმიმდინარეობს „ტესტებიმთლიანადსკოლასადამოსწავლეზეამორგებული“-გარდაბნისმუნიციპალიტეტში„ეტალონის“Iეტაპიდასრულდა 23ივნისსკონკურსისპირველიეტაპიგარდაბნელიმოსწავლეებისთვისჩატარდა 2022წლის„თელავისეტალონიმოსწავლე“გამოვლინდა კონკურსისპეციალურიპორტალისსაშუალებითგაიმართა რუბრიკისყველასიახლე>> სიახლეები დასაქმდება30მასწავლებელი,იგეგმებაწარმატებულიპედაგოგებისწახალისება-დეტალები დასაქმდება30მასწავლებელი,იგეგმებაწარმატებულიპედაგოგებისწახალისება-დეტალები რომელსაგანშირამდენისაათიგექნებათგამოცდისდასაწერად მაქსიმალურიქულებიდამინიმალურიზღვარისაგნებისმიხედვით საგამოცდოცენტრებისმიმართულებითსპეციალურიტრანსპორტი4ივლისიდანდაინიშნება პედაგოგებს,მოსწავლეებსადასტუდენტებსჰქონდეთინფორმაცია-რომელიმეტროსადგურიდან,რომელსაგამოცდოცენტრშიმიხვალთ „გამოცდაზემიღებულიცუდინიშანივერწაგართმევთნიჭსადაოცნებებს“-დირექტორისმიმართვა „გთხოვთ,ნუჩაკლავთმათშითავდაჯერებულობისადაღირსებისგრძნობას“ მნიშვნელოვანია,საუკეთესოპრაქტიკისგამოვლენა-აქტივობაშიმასწავლებლებიმთელიქვეყნისმასშტაბითჩაერთნენ მნიშვნელოვანია,საუკეთესოპრაქტიკისგამოვლენა-აქტივობაშიმასწავლებლებიმთელიქვეყნისმასშტაბითჩაერთნენ რუბრიკისყველასიახლე>> პიროვნება „სკოლაჩემთვისარისადგილი,სადაცყველაზემნიშვნელოვანდაკეთილშობილურსაქმესვემსახურები“-შოთამალაზონია,თბილისისN60სკოლისდირექტორი „მოტივაციამემატება,როცავხედავმოტივირებულმოსწავლეს,მასწავლებელსადამშობელს“ „სკოლაჩემიცხოვრებისგანუყოფელინაწილია,ისარისყველაფერი...“-ეკაჩაბაიძე,სიონისსაჯაროსკოლისდირექტორი „მეამაყებათითოეულიმოსწავლისწარმატება“ „სკოლაჩემთვისპროფესიულითუშემოქმედებითიგარემოა,სადაცშემიძლიაგანვვითარდე“-მანავისსაჯაროსკოლისდირექტორილეილაყორღანაშვილი „განათლებისსისტემასმოსწავლეთაშედეგებიდანგამომდინარეუწყვეტიგანვითარებასჭირდება“ „არდადეგებზემშობლებსვურჩევყურადღებადაუთმონწიგნიერებისმიმართულებითშვილებისგანვითარებას“-წყალტუბოსN1სკოლისდირექტორიფაქიზოფანჩულიძე-კუჭავა „სკოლაჩემთვისარისმეორეოჯახი“ „მოტივაციამემატება,როცაჩემიმოსწავლეებისწარმატებამესმის“-ნანაალექსანდრია,ფოთისკერძოსკოლა„გიმნაზიის“დირექტორი „სკოლაჩემთვისოჯახია“ რუბრიკისყველასიახლე>> სკოლები ძალისისსაჯაროსკოლაშიმოსწავლეთასამოქალაქოცნობიერებისამაღლებაზეყოველთვისზრუნავენ მოსწავლეებმაპედაგოგებთანერთადდაუნისსინდრომისშესახებგავრცელებულიმითებიდაამსხვრიეს ჩაქვისN2საჯაროსკოლისპედაგოგები-მანანატარიელაძედა ნათელაბერიძეetaloni.ge-მდააჯილდოვა პედაგოგებისკოლისსახელისღირსეულადწარმოსაჩენადetaloni.ge-სთანაქტიურადთანამშრომლობენ ქვემონატანებისსაჯაროსკოლისსაქმისმწარმოებელიმარინაოსეფაიშვილი etaloni.ge-სთან ნაყოფიერითანამშრომლობისთვისდაჯილდოვდა სკოლაშიმარინაოსეფაიშვილიდაფასებაახარებთ,მასდიპლომისაზეიმოდგადაეცა სკვანისსაჯაროსკოლისდირექტორმამოსწავლეებსსასწავლოწლისწარმატებითდასრულებასთანდაკავშირებით,სიგელებიგადასცა დირექტორმა,ენისეაბაშიძემმოსწავლეებსსასწავლოწლისდასრულებამიულოცა,უსურვაწარმატებებიდაწამახალისებელისიგელებიგადასცა ფარისსაჯაროსკოლისმოსწავლეზურარეზესიძეციფრულიტექნოლოგიებისმიმართულებითახალცოდნასდაეუფლება მეათეკლასელიგრძელვადიანისასწავლოკურსისფარგლებშიციფრულიტექნოლოგიებისმიმართულებითცოდნასდაეუფლება რუბრიკისყველასიახლე>> საინტერესო რატომარიანმასწავლებლებიყოველთვისდაღლილები-კვლევისშედეგიდარჩევები რატომარიანმასწავლებლებიყოველთვისდაღლილები-კვლევისშედეგიდარჩევები ამლექსებითმეოთხეკლასელებიპირველმასწავლებელსდაემშვიდობებიან „ამმადლიანმადლისთვისგმადლობთ,მასწავლებელო!“-ამლექსებითმეოთხეკლასელებიპირველმასწავლებელსდაემშვიდობებიან რატომარისსაზიანოხანგრძლივისაზაფხულოარდადეგები? ხანგრძლივისაზაფხულოარდადეგებიმოსწავლეთაფსიქიკაზეცუდგავლენასახდენს არისრომელიმემასწავლებელინამდვილადბედნიერი? უსამართლობახომარარისმოსწავლეთაბედნიერებასადაუბედურებაზეპასუხისმგებლობამთლიანადმასწავლებლებსდავაკისროთ? ვინარიანხარისხისგანვითარებისადამხარდაჭერისჯგუფისწევრებიდარამოვალეობებიაქვთმათ? რასაფასებსჯგუფი რუბრიკისყველასიახლე>> სიახლეები „გამოცდაზემიღებულიცუდინიშანივერწაგართმევთნიჭსადაოცნებებს“-დირექტორისმიმართვა უნივერსიტეტმადაკარგაუმაღლესისაგანმანათლებლოდაწესებულებისსტატუსი რატომარიანმასწავლებლებიყოველთვისდაღლილები-კვლევისშედეგიდარჩევები 68საგანმანათლებლორესურსცენტრისბაზაზეპედაგოგებთანშეხვედრებიმიმდინარეობს საგანმანათლებლოდაწესებულებებისელექტრონულისისტემისწარმოებისწესიდამტკიცდა რაკრიტერიუმებითშეფასდებაპედაგოგებისანალიტიკურინაწერიგამოცდაზე ბერიკაშუკაკიძებაღისმასწავლებლებსშეხვდა „სკოლაშიმიღებულიგანათლებაარასაკმარისიაეროვნულებისჩასაბარებლად“ ელექტრონულისისტემისსაკითხებთანდაკავშირებითსაინფორმაციოშეხვედრაგაიმართება-დეტალები 2022წლისმასწავლებლისეროვნულიჯილდოსსაუკეთესოათეულიცნობილია ყველაზეპოპულარული რატომარისსაზიანოხანგრძლივისაზაფხულოარდადეგები? ფასიანიმომსახურება,სიტყვიერიშეურაცხყოფა...კიდევრაეკრძალებათპედაგოგებსპროფესიულიკოდექსით „31აგვისტოსჩათვლითკომპიუტერიყველამოსწავლესგადაეცემა“-სამინისტროსმორიგიგანმარტება მასწავლებლებიკოვიდით37%-ითუფროხშირადინფიცირდებიან 2020-2021სასწავლოწლისმედალოსნებიჯილდოსსავარაუდოდაპრილშიმიიღებენ რაზეადამოკიდებულიპედაგოგისანაზღაურებასაზღვარგარეთისსკოლებში? izrune.ge რომელიპროფესიაუნდააირჩიოთსკოლისდამთავრებისშემდეგ გაიცანით,2წლისგოგონა,რომელიცრუბიკისკუბს70წამშიაწყობს უცნაურისაბავშვობაღები-რატომიზრდებიანევროპელიბავშვებიტყეში? ფოტოები ურთისსაჯაროსკოლისმოსწავლეებმალაშქრობამოაწყვეს „ფერითწერისხელოვნება“-ოზურგეთისN2საჯაროსკოლისმოსწავლეებმანამუშევრებიშექმნეს „პიკასოსბიოგრაფიადაშემოქმედება“-ღებისსაჯაროსკოლისინტეგრირებულიგაკვეთილი ვიდეოები გთავაზობთ„ეტალონის“გრანდიოზულფინალზეშესრულებულიშემოქმედებითინომრებისვიდეორგოლებს „ეტალონის“თანამოაზრესკოლისდირექტორებიგრანდიოზულფინალზესიტყვითგამოვიდნენ მნიშვნელოვანისიტყვები-„კითხვისეფექტურიმეთოდები etaloni.ge საზოგადოება ბაღებშიჭადრაკსასწავლიან-აღმზრდელებსტრენინგებიუტარდებათ მასწავლებლებსუნდაჰქონდეთმაგისტრისხარისხიდაუფროსისსტატუსი-მოთხოვნები,რომლებიცსკოლებმაუნდადააკმაყოფილონ „პროგრამაშიჩართულია2300მასწავლებელისაქართველოს1300სკოლიდან“-მასწავლებლისსახლი პედაგოგებიარასწორადდარეგისტრირდნენგამოცდაზე,როცაჩააბარეს,უკვეაღარიყვნენპრაქტიკოსები- სამინისტროსდამატებითიგანმარტება სკოლებშიდოკუმენტებისმიტანისბოლოვადა30ივნისია-რასაბუთებიდაგჭირდებათმოსწავლისპირველკლასშიჩასარიცხად საათობრივიბადის3მოდელი საზაფხულობაღებითბილისშიარა,სამაგიეროდქუთაისსადათელავშიიქნება სტატუსიანიმასწავლებლებისთვისტრენინგებიგამოცხადდა-აქტივობასავალდებულოსაათებშიაგესახებათ სკოლისშეცვლა4ივლისიდანშეგეძლებათ-ყველადეტალიEMIS-ისგან პედაგოგებმაარჩევანი„ესქულში“უნდამონიშნონ წლიურიგამოცდისდანიშვნისსაკითხსწყვეტსსკოლა-დოკუმენტი „ნაეკმა“433გამოსაცდელთანდაკავშირებითგადაწყვეტილებამიიღო აქტივობააღიარებულიიქნებასქემითგათვალისწინებულისავალდებულოსაათებისფარგლებში პედაგოგთასაგამოცდობარათებზე„ნაეკი“ინფორმაციასავრცელებს ბაღების157თანამშრომელიდეტალურინსტრუქციასგაეცნო-რეგისტრაცია1-ლიივლისიდანიწყება მაძიებლებისთვისსწავლისდაფინანსებისპირობებიგანისაზღვრა-დადგენილება etaloni.ge ეტალონიკონტაქტი   ჩვენშესახებ   რეკლამა მხარდაჭერილიასაქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისსამინისტროსმიერ შემოგვიერთდით    

Posto:ეტალონიrapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato