გემრიელია - Gemrielia.ge

  • 2022-01-06Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
 გემრიელია - Gemrielia.ge
  • Indirizzo Web:gemrielia.ge
  • IP del server:85.117.34.54
  • Descrizione del sito:

nome del dominio:gemrielia.geValutazione

di 500~20000

nome del dominio:gemrielia.geflusso

382

nome del dominio:gemrielia.geBene o male

Concentrati sugli affari. Fai buon uso della saggezza Ji

sito web: გემრიელია - Gemrielia.ge Pesi

2

sito web: გემრიელია - Gemrielia.ge IP

85.117.34.54

sito web: გემრიელია - Gemrielia.ge soddisfare

მთავარი-Gemrielia.gewindow.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','UA--2');window.ado_count=0window.addEventListener('route-change' გემრიელია - Gemrielia.ge ,function(e){//console.log("->ROUTECHANGED")letado_master_key;try{if(ado.masterSles){//console.log("-->masterSlesFOUND")ado_master_key=Object.keys(ado.masterSles)[0];if(ado_master_key){ado.refresh(ado_master_key);window.ado_count+=1;//console.log("--->ado_master_keyFOUND",window.ado_count);}}}catch(e){console.warn(e);}});/*(c)AdOcean2003-2018*/if(typeofado!=="object"){ado={};ado.config=ado.preview=ado.placement=ado.master=ado.sle=function(){};}ado.config({mode:"new",xml:false,consent:true,characterEncoding:true});ado.preview({enabled:true});constadokey='3ZQx76N3XOJxauyKZxKP5YSFY7tSZxKhn0Z2Tdximrr.C7'/*(c)AdOcean2003-2018,MASTER:Advertline.:mkurnali.ge.mkurnalizones*/ado.master({id:adokey,server:'advertlinege.adocean.pl'});(function(){constvast_xml_url="advertlinege.adocean.pl/ad.xml?id=8kCsTqeYTRV6lX5DqucRzIST7iNSQJtS.2dLOyJgF2n.Z7"window.ADLIST=[{roll:"preRoll",vastT:vast_xml_url,options:{t:"preroll",index:0,},},{roll:"midRoll",timer:8,vastT:vast_xml_url,options:{t:"overlay",index:0,},},{roll:"midRoll",timer:41,vastT:vast_xml_url,options:{t:"overlay",index:0,},},{roll:"midRoll",timer:75,vastT:vast_xml_url,options:{t:"overlay",index:0,},},]})()window.addEventListener("dcomponent-footer-mounted",(e)=>{consttopge=document.querySelector('#top-ge-counter-container')constcounter=document.querySelector(".topge")if(topge&&counter){counter.appendChild(topge)topge.style.display="block"}})(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':newDate().getTime(),event:'gtm.js'});varf=d.getElementsByTName(s)[0],j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src='/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer','GTM-5DGRJVK');!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;t.src=v;s=b.getElementsByTName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');fbq('init','4064');fbq('track','PeView');window.fixedButtons={masterChef:{show:true,link:"/article/category/40-mastershepi/",},soflisNobati:{show:false,link:"/category/96-sauzme/",},newYear:{show:false,link:"/t/1930-saaxalclo-meniu/",},};(function(){constvast_xml_url="advertlinege.adocean.pl/ad.xml?id=8kCsTqeYTRV6lX5DqucRzIST7iNSQJtS.2dLOyJgF2n.Z7"window.A გემრიელია - Gemrielia.ge DLIST=[{roll:"preRoll",vastT:vast_xml_url,options:{t:"preroll",index:0,},},{roll:"midRoll",timer:8,vastT:vast_xml_url,options:{t:"overlay",index:0,},},{roll:"midRoll",timer:41,vastT:vast_xml_url,options:{t:"overlay",index:0,},},{roll:"midRoll",timer:75,vastT:vast_xml_url,options:{t:"overlay",index:0,},},]})().palettepq_container{text-align:center;}myquiz(()=>{letisFirst=trueletsetUp=()=>{letbeforeDiv=document.querySelector('.fb-comments-section.rekl-b1');if(beforeDiv===null){returnfalse;}letel_quiz=beforeDiv.querySelector(".my_quiz-item");if(el_quiz){el_quiz.remove();}letquiz=document.querySelector('.my_quiz-item');if(!window.my_quiz)window.my_quiz=quiz;lettarg=quiz||window.my_quizconsole.log([...targ.classList])if(![...targ.classList].includes("mt-20"))targ.classList.add("mt-20")beforeDiv.appendChild(targ);initQuiz();};document.addEventListener('DOMContentLoaded',(event)=>{setTimeout(()=>{setUp()},3000);isFirst=false});window.addEventListener('route-change',(event)=>{if(isFirst)return;set გემრიელია - Gemrielia.ge Timeout(()=>{setUp()},3000)});})();window.addEventListener(`dcomponent-footer-mounted`,()=>{constREKL_LINK='httpadline.ge/gemrielia-reklama.html'setTimeout(()=>{consttarget=document.querySelector('.rekl-link')if(!target)returnconsole.log("can'tfindrekltarget")constHTML=`რეკლამასაიტზე`target.innerHTML=HTML},200)})div[data-server-rendered]{display:none;}.loader{bottom:0;position:absolute;left:0;right:0;margin:auto;top:0;}window.CONST=Object.freeze({media_url:"/media/",static_url:"/static/",now:"2022-06-29T19:46:57+0400",nowStamp:"22",csrfmiddlewaretoken:"03vIfd7TVgK8XD6k42ZMxB2xU9mDOUpnwGKOPAHWAtHZveFobbVWO6VpmxHEwYRy"})მთავარი-Gemrielia.gedocument.addEventListener("DOMContentLoaded",(e)=>{letaps=document.querySelector(".apester-media")constarticleContainer=document.querySelector(".articleContainer")if(!articleContainer){return}if(!aps){constdiv=document.createElement("div")div.innerHTML=''aps=div.firstElementChildarticleContainer.appendChild(aps)}letscript=document.createElement("script");script.id="apester-sdk";script.src='static.apester.com/js/sdk/latest/apester-sdk.js';document.body.appendChild(script);})window.addEventListener("dcomponent-article-bottom-mounted",(e)=>{constelem=e.detailif(elem.innerHTML!="")return;elem.style.marginTop="20px";constid="4f-9be3-43af-be9a-fdadccd"constdiv=document.createElement("div")div.setAttribute("class","playbuzz")div.setAttribute("data-id",id)div.setAttribute("data-show-info","false")elem.appendChild(div)if(document.getElementById(id))return;script=document.createElement("script");script.id="playbuzz-sdk";script.src='embed.playbuzz.com/sdk.js';document.body.appendChild(script);})

Posto: გემრიელია - Gemrielia.ge rapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato