საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

  • 2022-01-06Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
  • Indirizzo Web:mes.gov.ge
  • IP del server:194.60.250.210
  • Descrizione del sito:საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

nome del dominio:mes.gov.geValutazione

di 5000~500000

nome del dominio:mes.gov.geflusso

503

nome del dominio:mes.gov.geBene o male

Alti e bassi. Supera tutte le difficoltà feroce

sito web:საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროPesi

2

sito web:საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროIP

194.60.250.210

sito web:საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროsoddisfare

საქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისსამინისტრო(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*newDate();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','/analytics.js','ga');ga('create','UA--1','auto');ga('send','peview');(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':newDate().getTime(),event:'gtm.js'});varf=d.getElementsByTName(s)[0],j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src='/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer','GTM-MJCJSZR');Top(99532)2200220pr@mes.gov.ge სასარგებლობმულები FAQ საიტისრუკა ზოგადიგანათლებისრეფორმაTogglenigation მთავარი სიახლეები სიახლეებიკონკურსები სამინისტრო სამინისტროსშესახებ მისიაშენობისისტორიამინისტრებიმინისტრიმოადგილეებისამინისტროსსტრუქტურასამინისტროსსტრატეგია კანონმდებლობა გალერეა ადამიანურირესურსებისმართვა სამინისტროსადამიანურირესურსიდასაქმება/სტაჟირებასტატისტიკურიმონაცემებიპროექტები საჯაროინფორმაცია კონტაქტი ზოგადიგანათლებაუმაღლესიგანათლებაპროფესიულიგანათლებამეცნიერებაზოგადიგანათლებაუმაღლესიგანათლებაპროფესიულიგანათლებამეცნიერება25.06.2022ქართველიდაუკრაინელიბავშვებისთვისკახეთშისპორტულიდაშემეცნებით-გასართობიღონისძიებებიგაიმართასაქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისსამინისტროსადაქალაქთბილისისმერიისმხარდაჭერითკახეთშიქართველიდაუკრაინელიბავშვებისთვის...ვრცლად21.06.2022განათლებისადამეცნიერებისსამინისტრომსახელმძღვანელოებისგრიფირებისპროცესისპირველინაწილიდაასრულასაქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისსამინისტრომXკლასისთვის(ზოგიერთსაგანშისრულისასწავლოწლისთვის,ზოგიერთსაგანში-Iსემესტრისთვის)...ვრცლად21.06.2022საჯაროსკოლებშისამეურვეოსაბჭოსარჩევნებიმშვიდგარემოშიჩატარდასაქართველოსსაჯაროსკოლებში,სადაც2022წლის20ივნისსსამსაქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროეურვეოსაბჭოსარჩევნებიგაიმართა,პროცესიხარვეზებისგარეშე,მშვიდვითარებაშიდასრულდა....ვრცლადორშსამოთხხუთპარშაბკვისიახლეებისიახლეებისარქივიმიხეილჩხენკელმაჰუბერტქნირშთანერთადბოლნისშიმდებარეზრდასრულთაგანათლებისცენტრისკურსდამთავრებულებიდააჯილდოვა19.06.2022საქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისმინისტრმამიხეილჩხენკელმა,საქართველოშიგერმანიისფედერაციული...ვრცლად მიხეილჩხენკელმათბილისისსახელმწიფოსამედიცინოუნივერსიტეტშიHorizonEurope-ისსაგრანტოოფისიგახსნა18.06.2022საქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისმინისტრმამიხეილჩხენკელმათბილისისსახელმწიფოსამედიცინო...ვრცლად ადრეულიდასკოლამდელიაღზრდისადაგანათლებისდაწესებულებებისავტორიზაციისპროცესისთვისმზადებაიწყება17.06.2022საქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისსამინისტრო2022წლიდანადრეულიდასკოლამდელიგანათლებისსისტემის...ვრცლად ქართველიდაუკრაინელიბავშვებისთვისკახეთშისპორტულიდაშემეცნებით-გასართობიღონისძიებებიგაიმართა25.06.2022საქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისსამინისტროსადაქალაქთბილისისმერიისმხარდაჭერითკახეთშიქართველი...ვრცლად განათლებისადამეცნიერსაქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროებისსამინისტრომსახელმძღვანელოებისგრიფირებისპროცესისპირველინაწილიდაასრულა21.06.2022საქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისსამინისტრომXკლასისთვის(ზოგიერთსაგანშისრულისასწავლოწლისთვის,...ვრცლად საჯაროსკოლებშისამეურვეოსაბჭოსარჩევნებიმშვიდგარემოშიჩატარდა21.06.2022საქართველოსსაჯაროსკოლებში,სადაც2022წლის20ივნისსსამეურვეოსაბჭოსარჩევნებიგაიმართა,პროცესიხარვეზების...ვრცლად მიხეილჩხენკელმაჰუბერტქნირშთანერთადბოლნისშიმდებარეზრდასრულთაგანათლებისცენტრისკურსდამთავრებულებიდააჯილდოვა19.06.2022საქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისმინისტრმამიხეილჩხენკელმა,საქართველოშიგერმანიისფედერაციული...ვრცლად მიხეილჩხენკელმათბილისისსახელმწიფოსამედიცინოუნივერსიტეტშიHorizonEurope-ისსაგრანტოოფისიგახსნა18.06.2022საქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისმინისტრმამიხეილჩხენკელმათბილისისსახელმწიფოსამედიცინო...ვრცლად ადრეულიდასკოლამდელიაღზრდისადაგანათლებისდაწესებულებებისავტორიზაციისპროცესისთვისმზადებაიწყება17.06.2022საქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისსამინისტრო2022წლიდანადრეულიდასკოლამდელიგანათლებისსისტემის...ვრცლად მიხეილჩხენკელისინიციატივითახალისასწავლოწლიდანსკოლებშისაქართველოსისტორიადამოუკიდებელსაგნადშეისწავლება16.06.2022საქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისმინისტრისმიხეილჩხენკელისინიციატივით,2022-2023სასწავლო...ვრცლად საქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისსამინისტროსგანცხადება11.06.2022საქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისსამინისტროეხმიანებაივანეჯავახიშვილისსახელობისთბილისის...ვრცსაქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროლად იხილეთყველასიახლებანერები სამინისტროსსსიპ-ებიზოგადიგანათლებაზოგადიგანათლებისრეფორმასკოლებისაგანმანათლებლორესურსცენტრებისასკოლოსახელმძღვანელოების/სერიებისგრიფირებაინკლუზიურიგანათლებამიმდინარეპროგრამებიეროვნულისასწავლოგეგმაკვლევებიბავშვებისსასკოლომზაობასთანდაკავშირებითსკოლამდელიგანათლებასასკოლომზაობისპროგრამაუმაღლესიგანათლებაუმაღლესიგანათლებისსისტემასწავლებასაზღვარგარეთავტორიზებულიუმაღლესისაგანმანათლებლოდაწესებულებებიბოლონიისპროცესისტუდენტთადაფინანსებისსოციალურიპროგრამებიუცხოქვეყნისმოქალაქეებისდაფინანსებისსახელმწიფოპროგრამებიუცხოქვეყნისმოქალაქეებისათვის/საქართველოსმოქალაქეებისათვისერთიანიეროვნულიგამოცდების/საერთოსამაგისტროგამოცდებისგავლისგარეშესწავლისგაგრძელებასტუდენტურიბარათისსიპ–საქართველოსფიზიკურიაღზრდისადასპორტისსახელმწიფოსასწავლოუნივერსიტეტშისწავლისუფლებისმინიჭებასაქართველოსეროვნულინაკრებიგუნდისწევრებისთვის,რომლებიცოლიმპიურ/პარალიმპიურთამაშებში,აგრეთვესაჭადრაკოოლიმპიადებშიგახდებიანოქროსმედალოსნები/ვერცხლისმედალოსნები/ბრინჯაოსმედალოსნებიევროსტუდნეტისეროვნულიპროექტიპროფესიულიგანათლებაპროფესიულიგანათლებისსტრატეგიაპროფესიულისაგანმანათლებლოდაწესებულებებიპროფესიულიპროგრამებისგანმახორციელებელიზოგადსაგანმანათლებლოდაწესებულებებისჩამონათვალიეროვნულიპროფესიულისაბჭოკვლევებისექტორულისაკოორდინაციოსაბჭოწარმატებულიმაგალითებიგახდიპროფესიონალიდადასაქმდისასარგებლობმულებისაერთაშორისოკავშირებისაქართველოსკანონიპროფესიულიგანათლებისშესახებპროფესიულიგანათლებისრეფორმისანგარიშიზრდასრულთაგანათლებისსისტემასაჯაროკონსულტაციები„განათლებისსისტემისყველადონეზეუწყვეტისამეწარმეოსწაავლების(LLEL)დანერგვის2019-2020წლებისსამოქმედოგეგმა“’პუბლიკაციებიმეცნიერებასამეცნიეროფონდებიმეცნიერებათააკადემიებიდასამეცნიეროკვლევითიდაწესებულებებისაქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისსამინისტრო©2015-2016 $(function(){$('.lightbox').fullsizable({detach_id:'container'});$(document).on('fullsizable:opened',function(){$("#jquery-fullsizable").swipe({swipeLeft:function(){$(document).trigger('fullsizable:next')},swipeRight:function(){$(document).trigger('fullsizable:prev')},swipeUp:function(){$(document).trigger('fullsizable:close')}});});});$(document).ready(function(){$(".responsive-calendar").responsiveCalendar({//time:'2016-01',events:{"2007-01-29":{"number":5,"url":"mes.gov.ge"},"2007-01-26":{},"2007-01-25":{},"2007-01-24":{}}});}); $(window).load(function(){$('.flexslider').flexslider({animation:"slide",start:function(slider){$('body').removeClass('loading');}});});$('.scrollToTop').click(function(event){event.preventDefault();jQuery('html,body').animate({scrollTop:0},800);returnfalse;});/*jQuery(document).ready(function(){jQuery('.post').addClass("hidden").viewportChecker({classToAdd:'visibleanimatedfadeInDown',//Classtoaddtotheelementswhentheyarevisibleoffset:10});});*/varurl='mes.gov.ge/content.php?id=&lang=';(function(d,s,id){varjs,fjs=d.getElementsByTName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.9&appId=";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','facebook-jssdk'));

Posto:საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროrapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato