cPanel Web Hosting - EUnet Srbija

  • 2022-01-07Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
cPanel Web Hosting - EUnet Srbija
  • Indirizzo Web:www.cpanelhosting.rs
  • IP del server:217.26.215.148
  • Descrizione del sito:Najbolja web hosting platforma - U okviru cPanel hosting paketa možete da dobijete neograničen broj email naloga i poddomena, 15 MySQL baza..

nome del dominio:www.cpanelhosting.rsValutazione

di 500~20000

nome del dominio:www.cpanelhosting.rsflusso

279

nome del dominio:www.cpanelhosting.rsBene o male

Il numero di Zhongji. Avanzare e ritirarsi conservatore Ji

sito web:cPanel Web Hosting - EUnet SrbijaPesi

5

sito web:cPanel Web Hosting - EUnet SrbijaIP

217.26.215.148

sito web:cPanel Web Hosting - EUnet Srbijasoddisfare

cPanelWebHosting-EUnetSrbija adjustStyle($(this).width()); functionadjustStyle(width){ width=parseInt(width); if(width1024)&&(width varrobot=true;varverifyCallback=function(response){ robot=false;};varonloadCallback=function(){$('.g-recaptcha').each(function(){ grecaptcha.render(this.id,{ 'sitekey':"6Lcl3v4SAAAAANKJd_qUo4t8H8UOUwbA1BK8FK", 'callback':verifyCallback });});}; Onama Kontaktpodaci Zaštoizabratinas Karijera Reseller SSLsertifikati OSSLsertifikatima SSLzabezbedaninternet Domeni Registracijadomena NovigTLDdomeni .СРБdomen Zaštodomen? Usloviregistracije Registrujdomen Proveritedalijedomenslobodan Podrška Nivoipodrške Naprednapodrška Pomoćiuputstva Statusmreže Opštiuslovi Cenovnici Kontaktirajtepodršku Emailpodrska@eunet.co.rs Tel.0700 600 500 Otvoritetiket Login AdminLogin cPanelAdmin MyCloud DNSHosting WebmailLogin cPanelWebmail MySbbHostingPortal iservisnicentar Posetiteshop $('#searchtext') .focus(function(){ if(this.value=='Pretra...')this.value=''; }) .blur(function(){ if(this.value=='')this.value='Pretra...'; }); 0700600500 Bizpaketi Webhosting Cloud Namenskiserveri Mail Datacentar Rešenja Bizpaketi Webhosting cPanelSSDLite cPanelSSDSwift cPanelSSDTurbo Cloud LinuxCloudSSD WindowsCloudSSD Cloudposlovnarešenja Namenskiserveri Cenovnik Specifikacija Dodatneusluge SLA Naruči Mail CloudMailinglista CloudMailServer ExchangeMailHosting cPanelmail Datacentar Rešenja $('.megaMenuButton').click(function(e){ e.stopPropation(); e.preventDefault(); $("#megaMenu").fadeToggle(200); }); $('#megaMenu').mouselee(function(e){ e.stopPropation(); $("#megaMenu").fadeOut(200); }); Webhosting cPanelHosting Paketi Uporedniprikaz Naruči Našciljjedaponudimonajboljuhostingplatformukojajeultra-brzaipouzdana UponudiimamocPanelHostingpaketeprilođenepotrebamakorisnika,odmalihsajtovadovećihizahtevnijihwebaplikacija. Webhostingpaketi cPanelSSDLite Prostor10GBProtok600GBBrojdomena/sajtova5Emailnaloga50FTPnaloga50MySQLbaza5UključenpotpisaniSSLDaAutomatskibackupDa300rsdmesečno Naručite cPanelSSDSwift Prostor20GBProtok900GBBrojdomena/sajtova10Emailnaloga100FTPnaloganeograničenoMySQLbaza10UključenpotpisaniSSLDaAutomatskibackupDa500rsdmesečno Naručite cPanelSSDTurbo Prostor30GBProtok1.2TBBrojdomena/sajtova15Emailnaloga300FTPnaloganeograničenoMySQLbaza30UključenpotpisaniSSLDaAutomatskibackupDa700rsdmesečno Naručite Jošuveknistesigurnikojipaketjezavas?PogledajtedetaljniiuporedniprikazsvihpaketaUkolikoželitevišeinformacijavezanihzarešenjaihostingusluge,kojebiodgovaralevašemonlineposlovanju,kontaktirajtenašestručnjake.Potrudićemosedavamdamosveneophodneseteikonsultacije,kakobismonašliprorešenjeuskladusavašimzahtevima.Ceneutabelioznačajumesečnupretplatu.Zakorisnikekojiseodlučezagodišnjupretplatupopustje15%.SvecenesuizraženebezPDV-a. KarakteristikeWebhostinga Stručnatehničkapodrška Tehničkapodrškajedostupnaod08:00do18:00časovaradnimdanimaiod10:00do15:00subotom.Svakivaše-mailupućentehničkojpodršci,pratisekroztiketingsistem,štovamgarantujedaćemonavašzahtevodgovoritiunajkraćemmogućemroku. Sigurnost Prioritetnamjesigurnostkorisnika,stogavodimoračunadanašeplatformeuvekimajuposlednjeverzijesoftveraisigurnosnihažuriranja.SSHpristupiremoteMySQLnisuomogućeninadeljenomwebhostinguzbogpotencijalnihrizika. ServeriuTier-3Datacentru VašsajtsenalaziunajsremenijemTier-3DataCentru,štovam,kaokorisnikucPanelhostingservisaobezbeđujenajvišikvalitetuslugesavisokomgarantovanomdostupnošću. Softaculousauto-instaler UokvirucPanelhostingpaketapotpunobesplatnomožetekoristitiSoftaculousautoinstallerkojipodržapreko400najpopularnijihskripti.UnekolikokorakainstalirajteWordPress,Joomla,Drupal,PrestaShop,forume,blogove,Wiki-je... PHPpodešanja MultiPHPselektor(PHP7.x)PHPmodizvršanja-PHP-FPM(poolod5PHP-FPMprocesaposajtu)PHPlimiti:memory_limit128Mmax_execution_time60s Automatskibackup NovicPanelhostingpaketiimajuuključenvrhunskibekapsistem,kojipodrazumevaautomatskokreiranjeičuvanjeposlednje3dnevnei4nedeljnerezervnekopijepodatakimogućnostjednostnogisamostalnogoporkasadržaja.Backup-isečuvajunafizičkiodvojenojlokaciji(udrugomdatacentru),kakobiseosiguraladostupnostpodatakačakiuslučajuprirodnenepogodeilineočekivaneharijenaprimarnojlokaciji. Pogledajteuporedniprikazpaketa Centrala:+381113010500 info64;e117;n101;t46;co46;rs Podrška:0700600500 podrs107;a64;e117;net46;99;o46;rs Zakažitesastanak functionsubmitFormSastanak(){ varfsastanak=document.forms['sastanak']; if(isEmpty(fsastanak['namesurname_m'].value)){ alert("UnesiteVašeime");fsastanak['namesurname_m'].focus(); returnfalse; } if(isEmpty(fsastanak['email_m'].value)||!isEmail(fsastanak['email_m'].value)){ alert("MolimoVasdaisprnouneseteVaše-mail.");fsastanak['email_m'].focus(); returnfalse; } if(isEmpty(fsastanak['Telephone_m'].value)){ alert("UnesiteVašbrojtelefona."); fsastanak['Telephone_m'].focus(); returnfalse; } if(isEmpty(fsastanak['Tema_m'].value)){ alert("Unesitetemusastanka.");fsastanak['Tema_m'].focus(); returnfalse; } if(robot){ alert("MolimoVasdačekiratepoljeНисамробот"); returnfalse; } /* if(isEmpty(fsastanak['captcha_m'].value)){ alert("Typetextfromime"); fsastanak['captcha_m'].focus(); returnfalse; }*/ returntrue;}vard=document.createElement("script");d.type="text/jascript";d.setAttribute("src",'common/jquery.blockUI.js');document.documentElement.firstChild.appendChild(d);// $(window).load(function(){// $.blockUI.defaults.css={}; $(document).ready(function(){ $('#TimeToCall').timepicker({ hours:{starts:8,ends:17}, minutes:{interval:15}, rows:2, showPeriodLabels:false, minuteText:'Min', hourText:'Sat', closeButtonText:'Zatvori', nowButtonText:'Sada', deselectButtonText:'Poništite', showOn:'both', button:'.timepicker_button_trigger', showNowButton:false, showCloseButton:true, showDeselectButton:false, defaultTime:'11:00', //Position myPosition:'lefttop',//Cornerofthedialogtoposition,usedwiththejQueryUIPositionutilityifpresent. atPosition:'leftbottom', centerX:true, centerY:true, }); }); if(typeof$!=="undefined"){ $(document).ready(function(){ // $.blockUI.defaults.css={}; // $.blockUI.defaults.applyPlatformOpacityRules=false; varKEYCODE_ESC=27; $(document).bind('keyup.blockui',function(e){ if(e.keyCode==KEYCODE_ESC&&$('.blockUI.blockMsg.blockPe').is(':visible')){ $.unblockUI(); } }); });} .blockUI{ border-radius:5px; border:none!important; color:#555!important; } tabletd{ padding:4px8px; } Zakažitesastanak Ukolikoželitedavaspozovenašinženjerprodajeipruživišeinformacijaonašimuslugama, možeteostitivašekontaktpodatkeiunedenovremećemovaspozvatiidogovoritisastanak,ili pakpremaželjiputemtelefonapružitisvepotrebneseteiinformacije. Imeiprezime: Titula: Imefirme: Emailadresa: Brojtelefona: Temasastanka: Kadaželitedabudetekontaktirani(radnimdanom): Napomena:    Bizpaketi Webhosting cPanelSSDLite cPanelSSDSwift cPanelSSDTurbo Cloud LinuxCloudSSD WindowsCloudSSD Cloudposlovnarešenja Namenskiserveri Cenovnik Specifikacija Dodatneusluge SLA Naruči Mail CloudMailinglista CloudMailServer ExchangeMailHosting cPanelmail Datacentar Rešenja DomeniiSSLsertifikati Domeni SSLSertifikati Servisnilinkovi Reseller Podrška Kontakt PressCentar Promocije Affiliate(todo) KarijercPanel Web Hosting - EUnet Srbijaa ©2023SBBd.o.o.BulevarPekaDapčevića19,Beograd,Srbija·Kontaktcentar:0700600500·+38111·Fax:+38111 Prodaja:radnovreme09:00-17:00radnimdanima· Email:112;ro100;aja64;e117;n101;t46;co46;rs Administracija:radnovreme09:00-17:00radnimdanima· Email:admin64;e117;n101;t46;co46;rs Podrška:radnovreme09:00-17:00radnimdanima,10:00-15:00subotom·Email:podrska64;e117;n101;t46;co46;rs Postitepitanje Kontakt Prodaja Zakažitesastanak Podrška Marketing Administracija Imeiprezime Emailadresa Telefon Vašepitanje   Otvoritetiket Vašservis Webhosting Cloudserver(Linux/Windows) Exchange/Sharepoint/Mailservisi Drugo Imeiprezime Korisničkoime(opciono) Email Telefon Opisproblema   Odustani functionsubmitQuestion(){ if(isEmpty($('#Name_q').val())){ alert("MolimoVasdauneseteVašeime."); $('#Name_q').focus(); returnfalse; } varemail=$('#email_q').val(); if(isEmpty(email)||!isEmail(email)){ alert("MolimoVasdaisprnouneseteVaše-mail.");$('#email_q').focus(); retcPanel Web Hosting - EUnet Srbijaurnfalse; } if(isEmpty($('#Telephone_q').val())){ alert("MolimoVasdauneseteVašbrojtelefona.");$('#Telephone_q').focus(); returnfalse; } if(isEmpty($('#Details_q').val())){ alert("MolimoVasdaunesetetekstVašeporuke.");$('#Details_q').focus(); returnfalse; } if(robot){ alert("MolimoVasdačekiratepoljeНисамробот"); returnfalse; }/* if(isEmpty($('#captcha_q').val())){ alert("MolimoVasdaunesetekodsaslike.");$('#captcha_q').focus(); returnfalse; } */ returntrue;}functionsubmitTicket(){ if(isEmpty($('#Name_t').val())){ alert("MolimoVasdauneseteVašeime."); $('#Name_t').focus(); returnfalse; } varemail=$('#email_t').val(); if(isEmpty(email)||!isEmail(email)){ alert("MolimoVasdaisprnouneseteVaše-mail.");$('#email_t').focus(); returnfalse; } if(isEmpty($('#Telephone_t').val())){ alert("MolimoVasdauneseteVašbrojtelefona.");$('#Telephone_t').focus(); returnfalse; } if(isEmpty($('#Details_t').val())){ alert("MolimoVasdaunesetetekstVašeporuke.");$('#Details').focus(); returnfalse; } if(robot){ alert("MolimoVasdačekiratepoljeНисамробот"); returnfalse; } /* if(isEmpty($('#captcha_t').val())){ alert("MolimoVasdaunesetekodsaslike.");$('#captcha_t').focus(); returnfalse; } */ returntrue;} /**//**/ $('.toggleAskUs').click(function(e){ e.preventDefault(); $("#askUsContent").slideToggle(); $(".toggleAskUs").removeClass("arrowup"); $(".toggleAskUs").addClass("arrowdown"); }); $('.closeAskUs').click(function(e){ e.preventDefault(); $("#askUsContent").slideUp(); $(".toggleAskUs").removeClass("arrowdown"); $(".toggleAskUs").addClass("arrowup"); }); $('.openOpenTicket').click(function(e){ e.preventDefault(); $("#openTicket").slideDown(300); }); $('.closeOpenTicket').click(function(e){ e.preventDefault(); $("#openTicket").fadeOut(); }); $('.service').mouseenter(function(){ $(this).animate({ backgroundColor:'#fff' },200); /*$(this).find('.serviceIme').animate({ width:'+=16px', height:'+=16px', top:'-=8px' },200);*/ }); $('.service').mouselee(function(){ $(this).animate({ backgroundColor:'transparent' },200); /*$(this).find('.serviceIme').animate({ width:'-=16px', height:'-=16px', top:'+=8px' },300);*/ }); $('.tile').mouseenter(function(){ $(this).animate({ backgroundColor:'#f5f5f5' },200); /*$(this).find('.tileIme').animate({ width:'+=16px', height:'+=16px', top:'-=8px' },200);*/ }); $('.tile').mouselee(function(){ $(this).animate({ backgroundColor:'#ffffff' },300); /*$(this).find('.tileIme').animate({ width:'-=16px', height:'-=16px', top:'+=8px' },300);*/ }); /*$('div.mainLinks#ml1').mouseenter(function(){ $(this).stop().animate({ backgroundColor:'#80ba27', color:'#fff' },200); }); $('div.mainLinks#ml2').mouseenter(function(){ $(this).stop().animate({ backgroundColor:'#2794ba', color:'#fff' },200); }); $('div.mainLinks#ml3').mouseenter(function(){ $(this).stop().animate({ backgroundColor:'#c', color:'#fff' },200); }); $('div.mainLinks#ml4').mouseenter(function(){ $(this).stop().animate({ backgroundColor:'#1e4391', color:'#fff' },200); }); $('div.mainLinksa.ml').mouselee(function(){ $(this).stop().animate({ backgroundColor:'transparent', color:'#555' },200); }); */ functionsearchCheck(){ if($('#searchtext').val()==''||$('#searchtext').val()=='Pretra...') returnfalse; else returntrue; } $('.mainServices').click(function(e){ e.preventDefault(); if($("#mainMenu").is(":hidden")){ $("#mainMenu").stop(true,true).slideDown(250,"easeInOutCirc"); }else{ $("#mainMenu").stop(true,true).slideUp(250,"easeInOutCirc"); } }); $('.dropdownMenu').mouselee(function(e){ e.stopPropation(); $(".dropdownMenu").hide(); }); $('.userMenu').click(function(e){ e.preventDefault(); e.stopPropation(); setTimeout(function(){ $("#aboutMenu").fadeOut("fast"); $("#userMenu").fadeToggle("fast"); $("#supportMenu").fadeOut("fast"); $("#archiveMenu").fadeOut("fast"); $("#domainMenu").fadeOut("fast"); $("#sslMenu").fadeOut("fast"); },50); }); $('.aboutMenu').click(function(e){ e.preventDefault(); e.stopPropation(); setTimeout(function(){ $("#aboutMenu").fadeToggle("fast"); $("#userMenu").fadeOut("fast"); $("#supportMenu").fadeOut("fast"); $("#archiveMenu").fadeOut("fast"); $("#domainMenu").fadeOut("fast"); $("#sslMenu").fadeOut("fast"); },50); }); $('.archiveMenu').click(function(e){ e.preventDefault(); e.stopPropation(); setTimeout(function(){ $("#aboutMenu").fadeOut("fast"); $("#userMenu").fadeOut("fast"); $("#supportMenu").fadeOut("fast"); $("#archiveMenu").fadeToggle("fast"); $("#domainMenu").fadeOut("fast"); $("#sslMenu").fadeOut("fast"); },5cPanel Web Hosting - EUnet Srbija0); }); $('.supportMenu').click(function(e){ e.preventDefault(); e.stopPropation(); setTimeout(function(){ $("#aboutMenu").fadeOut("fast"); $("#userMenu").fadeOut("fast"); $("#supportMenu").fadeToggle("fast"); $("#archiveMenu").fadeOut("fast"); $("#domainMenu").fadeOut("fast"); $("#sslMenu").fadeOut("fast"); },50); }); $('.domainMenu').click(function(e){ e.preventDefault(); e.stopPropation(); setTimeout(function(){ $("#aboutMenu").fadeOut("fast"); $("#userMenu").fadeOut("fast"); $("#supportMenu").fadeOut("fast"); $("#archiveMenu").fadeOut("fast"); $("#domainMenu").fadeToggle("fast"); $("#sslMenu").fadeOut("fast"); },50); }); $('.sslMenu').click(function(e){ e.preventDefault(); e.stopPropation(); setTimeout(function(){ $("#aboutMenu").fadeOut("fast"); $("#userMenu").fadeOut("fast"); $("#supportMenu").fadeOut("fast"); $("#archiveMenu").fadeOut("fast"); $("#domainMenu").fadeOut("fast"); $("#sslMenu").fadeToggle("fast"); },50); }); $('.showSearch').click(function(e){ e.preventDefault(); e.stopPropation(); $("#globalSearch").fadeIn(); $('#searchtext').animate({ width:'+=150' }); $(".showSearch").hide(); $(".hideSearch").fadeIn(); $('#searchtext').focus(); }); $('.hideSearch').click(function(e){ e.preventDefault(); e.stopPropation(); $("#globalSearch").fadeOut(); $('#searchtext').animate({ width:'-=150' }); $(".hideSearch").hide(); $(".showSearch").fadeIn(); }); /*Removeemptuts*/varp=document.querySelectorAll('p:empty');for(vari=p.length-1;i>-1;i--){ p[i].parentNode.removeChild(p[i]);}

Posto:cPanel Web Hosting - EUnet Srbijarapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato